Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/diagnoza_psychologiczna.jpg

konferencja

Uwarunkowania i przykłady
dobrej praktyki diagnostycznej

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet SWPS oraz Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego .


Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat m. in. aspektów formalno–prawnych, standardów opiniowania, superwizji diagnostycznej i monitorowania skuteczności interwencji w odniesieniu do pięciu obszarów praktyki diagnostycznej.

13-14 września 2019
9.00 - 18.00
Warszawa

O konferencji

Kontynuując dobra tradycję corocznych spotkań poświęconych diagnozie psychologicznej, zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji organizowanej przez Uniwersytet SWPSOgólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP.

Tegoroczna edycja wydarzenia jest kierowana przede wszystkim do:

 • psychologów, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami praktyki diagnostycznej,

 • naukowców zainteresowanych dialogiem z praktykami i poszukiwaniem sposobów implementacji gromadzonej współcześnie wiedzy naukowej na grunt praktyki psychologicznej,

 • studentów psychologii zainteresowanych śledzeniem i współuczestnictwem w dyskusji środowiskowej zorientowanej wokół praktycznych aspektów uprawiania diagnozy psychologicznej w Polsce.

 

Program

13 września

9.00-10.30 Rejestracja uczestników

10.20-10.30 Otwarcie konferencji

10.30-11.20 Wykład: Nowe trendy w diagnozie zaburzeń neurorozwojowych na przykładzie dysleksji i zaburzenia językowego – prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
11.20-11.40 dyskusja po wykładzie

11.40-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30 sesje równoległe część 1
sala A - Nowe testy w diagnozie klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
sala B - Diagnoza zdolności, uzdolnień i zainteresowań uczniów - możliwości i wyzwania
sala C - Wybrane zagadnienia diagnozy z psychologii pracy

13.30-14.30 obiad

14.30-15.10 Wykład: Dyplom EuroPsy - dr hab. Adam Tarnowski
15.10-15.30 dyskusja po wykładzie

15.30-15.50 przerwa kawowa

15.30-17.30 panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości oraz uczestników konferencji: Kompetencje diagnostyczne psychologa - dyskusja nad aktualnymi projektami opisu kwalifikacji zawodowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

14 września

8.50-10.20 sesje równoległe część 2
sala A - Prace nad bateriami nowych narzędzi do całościowej diagnozy dzieci i młodzieży
sala B - Wybrane zagadnienie diagnozy klinicznej

10.20-10.35 przerwa kawowa

10.35-12.05 sesje równoległe część 3
sala A - Zastosowania oceny neuropsychologicznej dziecka w diagnozie klinicznej
sala B - Nowe testy - nowe technologie

12.05-12.20 przerwa kawowa

12.20-13.00 Wykład: Psycholog a wymiar sprawiedliwości - dr hab. Rafał Kubiak, Uniwersytet Łódzki
13.00-13.20 dyskusja po wykładzie

13.20-14.05 obiad

14.05-15.35 sesje równoległe część 4
sala A - Jakość opinii psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Najczęściej pojawiające się błędy i sposoby ich eliminowania
sala B - Diagnoza psychologiczne w edukacji - wybrane zagadnienia

15.35-17.05 panel dyskuzyjny z udziałem zaproszonych gości oraz uczestników konferencji: Osiągnięcia, błędy i zagrożenia oraz sposoby doskonalenia psychologicznych opinii
sądowych

17.05 zakończenie konferencji

Szczegółowy program konferencji »

Tematyka 

W trakcie konferencji omawiane będą następujące zagadnienia:

1) Aspekty formalno–prawne

 • prawne zagadnienia związane z diagnostyczną praktyką psychologiczną,
 • problemy ustawicznego kształcenia w obszarze psychologicznej diagnozy – dyplom Europsy, certyfikaty i rekomendacje krajowe, ZSK- zasoby i braki w zakresie dostępnych form i metod kształcenia i dokumentowania kompetencji na rynku pracy.

2) Standardy opiniowania i orzekania na potrzeby edukacji, wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej oraz transportu.

3) Superwizja diagnostyczna.

4) Narzędzia diagnostyczne.

5) Formułowanie zaleceń w opiniach i orzeczeniach.

6) Projektowanie oddziaływań pro-rozwojowych i leczniczych:

 • wykorzystywanie wyników badań w planowaniu interwencji,
 • wyniki badań dotyczące skuteczności interwencji w wybranych problemach klinicznych (prewencja, terapia, rehabilitacja),
 • zagadnienia monitorowania skuteczności interwencji.

7) Współpraca interdyscyplinarna oraz pomiędzy poszczególnymi działaniami psychologii stosowanej.

 

Adresaci

Konferencja jest adresowana do:

 • badaczy zainteresowanych zaprezentowaniem badań naukowych w obszarach diagnozy psychologicznej,

 • dydaktyków, którzy na co dzień przekładają wiedzę akademicką (np. o skuteczności interwencji) na użyteczne w praktyce strategie postępowania (np. formułowanie rekomendacji w opiniach),
 • praktyków zainteresowanych dzieleniem się doświadczeniami i refleksjami na temat tego, na ile obecnie wypracowane standardy, obowiązujące uwarunkowania formalne, a także dostępne narzędzia diagnostyczne wspomagają realizowanie zadań diagnostycznych w równych obszarach praktyki; oraz prezentowaniem wypracowanych przez siebie (lub swoje miejsce pracy) sposobów podejmowania problemów etycznych, prawnych, formalnych oraz merytorycznych związanych ze świadczeniem usług diagnostycznych.

Ważne terminy

 • Do 30 kwietnia 2019 | rejestracja aktywnego udziału w konferencji
 • Do 5 września 2019 | rejestracja biernego udziału w konferencji
 • Do 10 maja 2019 | opublikowanie programu konferencji
 • Do 20 maja 2019 | pierwszy termin wpłaty za udział w konferencji
 • Od 21 maja do 21 lipca 2019 | drugi termin wpłaty za udział w konferencji
 • Od 22 lipca do 5 września 2019 | ostateczny, trzeci termin wpłaty

Komitet organizacyjny

 • Maja Filipiak
 • Grażyna Krasowicz-Kupis
 • Katarzyna Wiejak
 • Wioletta Mazurek
 • Dorota Bednarek
 • Bartosz Zalewski

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski
 • Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
 • Prof. dr hab. Piotr Oleś
 • Prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • Dr hab. Adam Tarnowski
 • Dr Alicja Czeredercka
 • Dr Katarzyna Wiejak
 • Mgr Maja Filipiak
 • Dr Bartosz Zalewski
 • Dr Dorota Bednarek
 • Dr Irena Leszczyńska

 Zgłoszenia i opłaty

 

Zgłoszenie chęci udziału odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie i dokonanie opłaty konferencyjnej.
Rejestracja biernego udziału możliwa jest do 5 września 2019 roku.
Formularz zgłoszeniowy»
Rejestracja aktywnego udziału możliwa jest do 30 kwietnia 2019 roku.
Formularz zgłoszeniowy»

Można zgłaszać

 • Sesje tematyczną (4 wystąpienia)
 • Poster (format A1)
 • Wystąpienia w sesji tematycznej

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto numer

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Raiffeisen Polska
48 1750 0009 0000 0000 1158 5687

W tytule przelewu proszę wpisać: „Konferencja diagnostyczna 2019 + imię i nazwisko”.

Opłaty

I termin: opłata dokonana do 20.05.2019

 • Kwota podstawowa – 350 zł

Zniżki

 • Członkowie Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP – 30% zniżki – 245 zł
 • Członkowie PTP, studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS – 10% zniżki – 315 zł

II termin: opłata dokonana od 21.05.2019 do 21.07.2019

 • Wszyscy uczestnicy – 400 zł

III termin: opłata dokonana od 22.07.2019 do 04.09.2019

Wszyscy uczestnicy – 450 zł.

Organizator

Uniwersytet SWPS

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP

Termin i miejsce

13-14 września 2019 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt

e-mail: [email protected]