Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/diagnoza_psychologiczna.jpg

konferencja

Uwarunkowania i przykłady
dobrej praktyki diagnostycznej

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet SWPS oraz Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego .


Tegoroczna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” odbędzie się pod hasłem: „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”. Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat m. in. aspektów formalno–prawnych, standardów opiniowania, superwizji diagnostycznej i monitorowania skuteczności interwencji w odniesieniu do pięciu obszarów praktyki diagnostycznej.

13-14 września 2019
9.00 - 18.00
Warszawa

O konferencji

Kontynuując dobra tradycję corocznych spotkań poświęconych diagnozie psychologicznej, zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji organizowanej przez Uniwersytet SWPSOgólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP.

Tegoroczna edycja wydarzenia jest kierowana przede wszystkim do:

 • psychologów, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami praktyki diagnostycznej,

 • naukowców zainteresowanych dialogiem z praktykami i poszukiwaniem sposobów implementacji gromadzonej współcześnie wiedzy naukowej na grunt praktyki psychologicznej,

 • studentów psychologii zainteresowanych śledzeniem i współuczestnictwem w dyskusji środowiskowej zorientowanej wokół praktycznych aspektów uprawiania diagnozy psychologicznej w Polsce.

 

Program

13 września

9.00-10.30 Rejestracja uczestników

10.20-10.30 Otwarcie konferencji

10.30-11.20 Wykład: Nowe trendy w diagnozie zaburzeń neurorozwojowych na przykładzie dysleksji i zaburzenia językowego – prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
11.20-11.40 dyskusja po wykładzie

11.40-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30 sesje równoległe część 1
sala A - Nowe testy w diagnozie klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
sala B - Diagnoza zdolności, uzdolnień i zainteresowań uczniów - możliwości i wyzwania
sala C - Wybrane zagadnienia diagnozy z psychologii pracy

13.30-14.30 obiad

14.30-15.10 Wykład: Dyplom EuroPsy - dr hab. Adam Tarnowski
15.10-15.30 dyskusja po wykładzie

15.30-15.50 przerwa kawowa

15.30-17.30 panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości oraz uczestników konferencji: Kompetencje diagnostyczne psychologa - dyskusja nad aktualnymi projektami opisu kwalifikacji zawodowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

14 września

8.50-10.20 sesje równoległe część 2
sala A - Prace nad bateriami nowych narzędzi do całościowej diagnozy dzieci i młodzieży
sala B - Wybrane zagadnienie diagnozy klinicznej

10.20-10.35 przerwa kawowa

10.35-12.05 sesje równoległe część 3
sala A - Zastosowania oceny neuropsychologicznej dziecka w diagnozie klinicznej
sala B - Nowe testy - nowe technologie

12.05-12.20 przerwa kawowa

12.20-13.00 Wykład: Psycholog a wymiar sprawiedliwości - dr hab. Rafał Kubiak, Uniwersytet Łódzki
13.00-13.20 dyskusja po wykładzie

13.20-14.05 obiad

14.05-15.35 sesje równoległe część 4
sala A - Jakość opinii psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Najczęściej pojawiające się błędy i sposoby ich eliminowania
sala B - Diagnoza psychologiczne w edukacji - wybrane zagadnienia

15.35-17.05 panel dyskuzyjny z udziałem zaproszonych gości oraz uczestników konferencji: Osiągnięcia, błędy i zagrożenia oraz sposoby doskonalenia psychologicznych opinii
sądowych

17.05 zakończenie konferencji

Szczegółowy program konferencji »

Tematyka 

W trakcie konferencji omawiane będą następujące zagadnienia:

1) Aspekty formalno–prawne

 • prawne zagadnienia związane z diagnostyczną praktyką psychologiczną,
 • problemy ustawicznego kształcenia w obszarze psychologicznej diagnozy – dyplom Europsy, certyfikaty i rekomendacje krajowe, ZSK- zasoby i braki w zakresie dostępnych form i metod kształcenia i dokumentowania kompetencji na rynku pracy.

2) Standardy opiniowania i orzekania na potrzeby edukacji, wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej oraz transportu.

3) Superwizja diagnostyczna.

4) Narzędzia diagnostyczne.

5) Formułowanie zaleceń w opiniach i orzeczeniach.

6) Projektowanie oddziaływań pro-rozwojowych i leczniczych:

 • wykorzystywanie wyników badań w planowaniu interwencji,
 • wyniki badań dotyczące skuteczności interwencji w wybranych problemach klinicznych (prewencja, terapia, rehabilitacja),
 • zagadnienia monitorowania skuteczności interwencji.

7) Współpraca interdyscyplinarna oraz pomiędzy poszczególnymi działaniami psychologii stosowanej.

 

Adresaci

Konferencja jest adresowana do:

 • badaczy zainteresowanych zaprezentowaniem badań naukowych w obszarach diagnozy psychologicznej,

 • dydaktyków, którzy na co dzień przekładają wiedzę akademicką (np. o skuteczności interwencji) na użyteczne w praktyce strategie postępowania (np. formułowanie rekomendacji w opiniach),
 • praktyków zainteresowanych dzieleniem się doświadczeniami i refleksjami na temat tego, na ile obecnie wypracowane standardy, obowiązujące uwarunkowania formalne, a także dostępne narzędzia diagnostyczne wspomagają realizowanie zadań diagnostycznych w równych obszarach praktyki; oraz prezentowaniem wypracowanych przez siebie (lub swoje miejsce pracy) sposobów podejmowania problemów etycznych, prawnych, formalnych oraz merytorycznych związanych ze świadczeniem usług diagnostycznych.

Ważne terminy

 • Do 30 kwietnia 2019 | rejestracja aktywnego udziału w konferencji
 • Do 5 września 2019 | rejestracja biernego udziału w konferencji
 • Do 10 maja 2019 | opublikowanie programu konferencji
 • Do 20 maja 2019 | pierwszy termin wpłaty za udział w konferencji
 • Od 21 maja do 21 lipca 2019 | drugi termin wpłaty za udział w konferencji
 • Od 22 lipca do 5 września 2019 | ostateczny, trzeci termin wpłaty

Komitet organizacyjny

 • Maja Filipiak
 • Grażyna Krasowicz-Kupis
 • Katarzyna Wiejak
 • Wioletta Mazurek
 • Dorota Bednarek
 • Bartosz Zalewski

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski
 • Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
 • Prof. dr hab. Piotr Oleś
 • Prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • Dr hab. Adam Tarnowski
 • Dr Alicja Czeredercka
 • Dr Katarzyna Wiejak
 • Mgr Maja Filipiak
 • Dr Bartosz Zalewski
 • Dr Dorota Bednarek
 • Dr Irena Leszczyńska

 Zgłoszenia i opłaty

 

Zgłoszenie chęci udziału odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie i dokonanie opłaty konferencyjnej.
Rejestracja biernego udziału możliwa jest do 5 września 2019 roku.
Formularz zgłoszeniowy»
Rejestracja aktywnego udziału możliwa jest do 30 kwietnia 2019 roku.
Formularz zgłoszeniowy»

Można zgłaszać

 • Sesje tematyczną (4 wystąpienia)
 • Poster (format A1)
 • Wystąpienia w sesji tematycznej

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto numer

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Raiffeisen Polska
48 1750 0009 0000 0000 1158 5687

W tytule przelewu proszę wpisać: „Konferencja diagnostyczna 2019 + imię i nazwisko”.

Opłaty

I termin: opłata dokonana do 20.05.2019

 • Kwota podstawowa – 350 zł

Zniżki

 • Członkowie Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP – 30% zniżki – 245 zł
 • Członkowie PTP, studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS – 10% zniżki – 315 zł

II termin: opłata dokonana od 21.05.2019 do 21.07.2019

 • Wszyscy uczestnicy – 400 zł

III termin: opłata dokonana od 22.07.2019 do 04.09.2019

Wszyscy uczestnicy – 450 zł.

Organizator

Uniwersytet SWPS

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP

Termin i miejsce

13-14 września 2019 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.