Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

float_intro: images-old/2015/psycho_1.jpg

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowców i praktyków, podczas których umożliwiamy dialog i wymianę doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, dlatego zapraszamy do udziału w konferencjach badaczy reprezentujących różne dyscypliny (m.in. psychologów, pedagogów, socjologów, filmoznawców, kulturoznawców, środowiska artystyczne), z drugiej strony, zależy nam na aplikacyjności nauki, więc w ramach konferencji organizujemy wykłady plenarne o charakterze popularyzatorskim, spotkania z praktykami oraz certyfikowane warsztaty dla nauczycieli i edukatorów.

 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 

FILMOWE PSYCHO-TROPY

 

 

 Społeczna rola filmu

 

 

 

Organizatorami konferencji są Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowców i praktyków, podczas których umożliwiamy dialog i wymianę doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, dlatego zapraszamy do udziału w konferencjach badaczy reprezentujących różne dyscypliny (m.in. psychologów, pedagogów, socjologów, filmoznawców, kulturoznawców, środowiska artystyczne), z drugiej strony, zależy nam na aplikacyjności nauki, więc w ramach konferencji organizujemy wykłady plenarne o charakterze popularyzatorskim, spotkania z praktykami oraz certyfikowane warsztaty dla nauczycieli i edukatorów.

Przed nami już III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”. Pierwsza konferencja koncentrowała się wokół zagadnień „Zastosowanie filmu w edukacji i profilaktyce”, druga poruszała temat „Bohater i twórca filmowy”. W ramach trzeciej edycji zapraszamy Państwa do rozważań nad „Społeczną rolą filmu” (fabularnego, dokumentalnego, animowanego, seriali itd.) Dwie poprzednie edycje spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników, wierzymy, że trzecie z rzędu wydarzenie dostarczy Państwu równie dużo wrażeń, inspiracji, będzie okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń.

W ramach konferencji zapraszamy do przyglądania się medium, znanemu i lubianemu –filmowi, od strony naukowej. Podczas wspólnych sesji analizujemy przede wszystkim psychologiczne aspekty, tak procesu twórczego, jak odbioru dzieła filmowego. Przede wszystkim skupiamy się na roli edukacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej obrazów filmowych – poszukujemy dowodów empirycznych, które umożliwiają efektywne stosowanie filmów w powyższych obszarach.

4-5 kwietnia 2019
9.00-17.00
Katowice
Zapisy zakończone

O konferencji

Konferencja adresowana jest do:

 • pracowników naukowych różnych dyscyplin, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów,
 • nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
 • osób wykorzystujących film w edukacji, profilaktyce i terapii,
 • twórców filmowych,
 • wszystkich pasjonatów filmu.

Poza sesjami tematycznymi, których celem będzie poszerzenie wiedzy, przyjrzenie się najnowszym wynikom badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących szeroko rozumianej społecznej roli filmu, w tym dydaktycznej i profilaktycznej, planujemy:

 • sesję wymiany dobrych praktyk, podczas której będzie można opowiedzieć o swoich projektach edukacyjnych czy profilaktycznych wykorzystujących film,
 • specjalną sesję dla studentów,
 • certyfikowany warsztat dedykowany nauczycielom, szkolnym pedagogom i psychologom (zapisy zakończone),
 • panel dyskusyjny z udziałem badaczy, praktyków i twórców.

Planowane jest również wydanie punktowanej publikacji najlepszych tekstów po uzyskanych pozytywnych recenzjach (w zależności od liczby zgłoszeń).

Każdy uczestnik (czynny/bierny) otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Kino jest odbiciem naszego życia, a może być także jego kreatorem. W dotychczasowych odsłonach naszej konferencji wzięło udział ponad 500 osób, reprezentujących różne środowiska i ośrodki z całej Polski. W II edycji reprezentowanych było 19 ośrodków akademickich, ale również liczne instytucje i organizacje. Pokazało to, że film ma w sobie ciągle nieodkryte tajemnice i warto o nich dyskutować. Spotkajmy się ponownie w Katowicach by wspólnie zgłębiać tajemnice X muzy!

Patrycja Paczyńska-Jasińska, dr Michał Brol, dr Agnieszka Skorupa – organizatorzy konferencji

Tegoroczna edycja

W ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy” będziemy przyglądać się bliżej społecznej roli filmu. Uczestnikom konferencji proponujemy skupienie się na trzech obszarach:

Film a zmiany społeczne

Zapraszamy do refleksji nt. roli filmu w kształtowaniu zmian społecznych, modelowaniu zachowań, promowaniu postaw, a w tym, do rozważań czy istnieją przekazy uniwersalne kulturowo. Będziemy zastanawiać się, które filmy i do jakiego stopniu miały wpływ na szerokie grupy osób. Rozważymy, jakie formy filmowe, fabuły, dokumenty, seriale, telenowele mają większe oddziaływanie na masowego odbiorcę.

 

 

 

Społeczna odpowiedzialność twórców

Poruszymy kwestię społecznej odpowiedzialności twórców. Od kina zaangażowanego społecznie, po odpowiedzialność reżyserów za aktorów i innych ludzi, z którymi współpracują na planie. Zastanowimy się do jakiego stopnia podejmowanie w twórczości wątków kontrowersyjnych to wyraz artystyczny, a w którym momencie (jeśli w ogóle) istnieje granica odpowiedzialności twórców za pokazywane treści.

Edukacja i profilaktyka poprzez film

Poświęcimy również uwagę możliwości wykorzystania filmów w edukacji i profilaktyce. Rozważymy jak działać świadomie i odpowiedzialnie. Zastanowimy się nad wpływem ukazywania kontrowersyjnych scen i niepożądanych społecznie postaw bohaterów na widza oraz stopniem do jakiego film może pomagać modelować prospołeczne i prozdrowotne postawy i zachowania.

film okladki2 Publikacje „Na tropach psychologii w filmie” to efekt poprzednich dwóch edycji Konferencji Filmowe Psycho-Tropy. W książkach znalazły się teksty, które udowadniają, że filmy mogą być wykorzystane w edukacji i profilaktyce, a także w kształceniu psychologów i terapeutów. Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS. Więcej na temat publikacji »

Program konferencji

4 kwietnia 2019 r.

9.00-9.45 – rejestracja uczestników (hol główny)

9.40-10.00–  uroczyste otwarcie konferencji: dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołek, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach; dr Marcela Gruszczyk, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. promocji i współpracy ze szkołami oraz Przewodniczący Komitetów: dr Agnieszka Skorupa, dr Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska (aula)

10:00-11.30– wykłady plenarne (aula Uniwersytetu SWPS)

 • 10.00-10.30 Polityka, pamięć, stereotyp: o kreowaniu filmowych wizerunków wojny – prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
 • 10.30-11.00 Filmowe "Narracje Migrantów" i ich rola w edukacji antydyskryminacyjnej na studiach wyższych – prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Katedra Mediów i Badań Kulturowych
 • 11.00-11.30 Niech moc będzie z Wami, czyli jaka jest siła oddziaływania filmu? – dr Michał Brol, dr Agnieszka Skorupa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii

11.30-11.45 – czas na pytania (aula)

11.45-12.00 – przerwa kawowa (hol główny)

12.00-13.30 – panel dyskusyjny – Społeczna rola filmu Tomasz Raczek, tomaszraczek.pl; Magda Miśka-Jackowska, RMF Classic; Patrycja Paczyńska-Jasińska, setoci.pl (aula Uniwersytetu SWPS)

13.30-14.30 – przerwa obiadowa (sala 111 uczestnicy czynni + wykupione obiady), bufet (pozostali uczestnicy) 

14.30-16.30– sesje tematyczne

 • Sesja 1  Dobre praktyki 
  (sala 204)
 • Sesja 2 – Film jako lustro zjawisk społecznych cz.1 
  (sala 207)
 • Sesja 3 – Film i psychologia cz.1 (aula)
 • Sesja 4 – Twórcy 
  (sala 104)

16.30-17.00– przerwa kawowa (hol główny)

17.00-18.45 – sesje tematyczne

 • Sesja 5 – Edukacyjna rola filmu (sala 204)
 • Sesja 6 – Film jako lustro zjawisk społecznych cz.2 (sala 207)
 • Sesja 7 – Film i psychopatologia cz.2 
  (aula)

18.45-19.00– przerwa

19.00-20.30 – spotkanie integracyjne oraz pokaz filmów Edukacja i profilaktyka poprzez film, Magdalena Zambrzycka (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi) oraz Marek Hamera (Policealne Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu)

5 kwietnia 2019 r.

8.30-9.00 – rejestracja uczestników (hol główny)

9.00-11.00 – RÓWNOLEGLE: sesje tematyczne lub warsztaty (9.00-11.00)

 • Sesja 8 – Film i seksualność 
  (sala 207)
 • Sesja 9 – Terapeutyczna rola filmu (aula)
 • Sesja 10 – Zjawiska społeczne dookoła filmu (sala 201)
 • Warsztat 1 – NHEF w formalnej i nieformalnej edukacji filmowej w szkole średniej. Autorskie propozycje pracy z filmami „Ida” (2013) w reż. Pawła Pawlikowskiego i „Komunia” (2016) w reż Anny Zameckiej (sala 208)  
 • Warsztat 2 – Co to znaczy byc silna kobietą? (sala 206)
 • Warsztat 3 – Pierwsza miłość, czyli o szekspirowskiej Julii (sala 012)
 • Warsztat 4 – Refleksja nad efektywnością własną i grupy – czego możemy nauczyć się od polskich filmowców? (sala 14)
 • Warsztat 5 – Jak rozmawiać z uczniami szkół podstawowych o przemocy w sieci? (sala 202) 
  Uwaga: warsztat przewidziany dla nauczycieli szkół podstawowych (uczniów klas 1-6)

11.00-11.15– przerwa kawowa (hol główny)

11.15-11.45– Jańcioland - azyl filmowy  prof. dr hab. Grażyna Stachówna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Sztuk Audiowizualnych (aula)

11.45-12.15 – Zobaczyć znaczy uwierzyć dr Konrad Maj, Uniwersytet SWPS, Warszawa (aula)

12.15-12.45 – Pogadajmy o tym. Jak prowadzić warsztaty z młodzieżą wykorzystując film fabularny?  Dawid Bałutowski, BCB Szkolenia Coaching (aula)

12.45-13.00 – czas na pytania (aula)

13.00-13.15 – przerwa kawowa (hol główny)

13.15-14.45 – panel dyskusyjny – 13 powodów by porozmawiać (aula). Prowadzenie: Magda Miśka-Jackowska, RMF Classic; uczestnicy: Anna Pyszkowska, Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii; Michał Naczyński, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Rybniku; Sonia Krystoń, Stowarzyszenie PoMOC w Katowicach; Joanna Kotek, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński.

14.45-15.00– podsumowanie obrad konferencyjnych i losowanie nagród (aula)

15.00-16.00 – przerwa obiadowa (sala 111 – uczestniczy czynni + wykupione obiady), bufet (pozostali uczestnicy)

16.00-18.00– warsztaty

 • Warsztat 6 – Jak rozmawiać z uczniami szkół średnich o przemocy w sieci? (sala 207) 
  Uwaga: warsztat przewidziany dla nauczycieli klas szkoły podstawowej (klas 7 i 8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Warsztat 7 – Jak pracować z pojęciem odpowiedzialności na podstawie filmu „Czarne lustro: Bandersnatch” (sala 208) 
 • Warsztat 8 – Komunikacja z nastolatkiem o tendencjach autodestrukcyjnych (sala 012)
 • Warsztat 9 – Storytelling metodą rozwijania historii filmowych. „Dwaj ludzie z szafą” w reż. Romana Polańskiego (sala 014) 
  Uwaga: warsztat adresowany jest do nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

UWAGA: Zgodnie z informacją podawaną na stronie konferencji oraz w zaproszeniach warsztaty są dedykowane nauczycielom, szkolnym pedagogom i psychologom. Opisy oraz biogramy prowadzących są do pobrania na stronie konferencji. Obowiązują zapisy do wyczerpania limitu miejsc poprzez formularz »

Warsztaty

Warsztat 1: NHEF w formalnej i nieformalnej edukacji filmowej w szkole średniej. Autorskie propozycje pracy z filmami „Ida” (2013) w reż. Pawła Pawlikowskiego i „Komunia” (2016) w reż. Anny Zameckiej

 • Godz. 9.00-11.00
 • Prowadzący:Katarzyna Włodkowska
 • Czas trwania/liczba uczestników:120 minut, max 25 uczestników

Celem warsztatu będzie ukazanie potencjału dydaktycznego i wychowawczego wybranych filmów z projektu NHEF. Nauczyciele zostaną m.in. zapoznani z metodą AXIS, opartą na projektowaniu ścieżki interpretacyjnej przez uczniów. Poszukiwanie najważniejszych dla zrozumienia filmu: kadru, sceny, jednostki znaczeniowej, fabularnej i uzasadnienie wyboru, prowadzić będzie do próby podjęcia samodzielnej interpretacji, umiejętności niezbędnej na maturalnym egzaminie ustnym z języka polskiego. Film jako tekst kultury, pojawiający się wśród zagadnień na maturze ustnej i w tematach prac matury pisemnej z języka polskiego, wymaga od ucznia posiadania i doskonalenia umiejętności odbiorczych i analitycznych. Refleksja interpretacyjna wybranych filmów dotyczyć będzie kondycji człowieka i dramatyzmu polskiej historii ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej oraz ponadindywidualnej pamięci, tożsamości i punku światopoglądowego zaczepienia („Ida”). Tematyka wychowawcza zostanie powiązania z zagadnieniami dotyczącym odrzucenia, siły i słabości, odpowiedzialności, dojrzewania i inności („Komunia”).

Warsztat 2: Co to znaczy być silną kobietą?

 • Godz. 9.00-11.00
 • Prowadzący:mgr Martyna Harland
 • Czas trwania/liczba uczestników:120 minut, max 20 uczestników

Silne kobiety w kinie: kobiety z pasją, walczące i szukające siebie, partnerki, matki, seniorki. Na podstawie filmów dokumentalnych cyklu Filmoterapia z Sensem: „Singielki”, „Westwood”. Ale też „Girl”, „Mów mi Marianna”, „Fuga”, „Gloria” „Fantastyczna kobieta”, „Being Julia”, „Tully” i inne. Porozmawiamy o tym, co daje dziewczynkom siłę? Co to znaczy być silną kobietą? Co trzeba zrobić, żeby być sobą. Co to znaczy, że dziewczynki wychowuje się do bycia w relacji, a chłopców do autonomii i osiągania swoich celów. Silna kobieta a związek - z czym wiąże się koncepcja „służenia” w związku. Co to znaczy pokochać siebie? Jaką matką jest silna kobieta? Czy widzę siebie, jako kobietę w sile wieku, seniorkę? Jaka wtedy będę? (wbrew pozorom, nie zniknę!). Porozmawiamy o stereotypach i oczekiwaniach społeczeństwa, wobec kobiet oraz o tym, jak z tym walczyć. Warsztat filmoterapii dla nauczycieli, którzy dostaną narzędzia filmoterapeutyczne do pracy z filmem (kładące nacisk na emocje widza) oraz tytuły filmów i wątki, przeznaczone dla uczennic ale też uczniów - żeby jedni i drudzy nie utonęli w stereotypach dotyczących tego, jaka ma być kobieta. Bo role płciowe się zmieniają, a stereotypy do nas wracają. A filmy są najlepszym papierkiem lakmusowym na nasze - często nieświadome - stereotypy i uprzedzenia.

Warsztat 3: Pierwsza miłość, czyli o szekspirowskiej Julii

 • Godz. 9.00-11.00
 • Prowadzący:mgr Anna Ratkiewicz
 • Czas trwania/liczba uczestników:120 minut, max 20 uczestników

Warsztat oparty o analizę i interpretację filmu „Romeo + Juliet” w reż. Baza Lurhmanna z roku 1996 (nie jest wymagana wcześniejsza znajomość filmu). Obejrzymy wybrane fragmenty filmu, zwrócimy uwagę na skomplikowane relacje panujące pomiędzy Julią Capuletti a jej rodzicami, nianią i oczywiście ukochanym Romeo. Następnie osoby chętne wcielą się w ww. postaci ze sztuki Szekspira. Odegrane scenki mają pomóc lepiej zrozumieć mechanizm pierwszej miłości i urealnić postać jednej z najsłynniejszych nastolatek świata.

Warsztat 4: Refleksja nad efektywnością własną i grupy – czego możemy nauczyć się od polskich filmowców?

 • Godz. 9.00-11.00
 • Prowadzący:mgr Aleksandra Zienowicz-Wielebska, mgr Ewa Serwotka, mgr Pola Weiner
 • Czas trwania/liczba uczestników:120 minut, max 30 uczestników

Podczas spotkania porozmawiamy o tym, czym jest właściwy stosunek do swojej kariery oraz jak można budować, osiągać większą wydajność i jednocześnie satysfakcję zawodową poprzez pracę nad efektywnością własną i grupy. Podstawą do rozważań będzie Model Efektywnej Pracy członków zespołu filmowego (M-EP), który stanowi kwintesencję badań jakościowych prowadzonych wśród twórców filmowych w latach 2011-2017. W trakcie warsztatu przedstawione zostaną psychologiczne czynniki oraz techniki mentalne, wpływające na efektywną pracę członków zespołu filmowego, a które swobodnie można wykorzystać i zaadaptować do wspierania rozwoju własnego lub działalności w innej dziedzinie osiągnięć. Zaliczyć do nich można m. in.: umiejętność wyznaczania celów, określania zakresu wpływu, radzenia sobie z presją oraz stresem czy kształtowanie wytrwałości w obliczu wyzwań i trudności, a także znaczenie wartości w procesie budowania poczucia indywidualności. Punktem wyjścia do rozważań będzie także zbiór wywiadów z twórcami aktywnymi zawodowo, którzy opowiedzieli o swoim podejściu i stosunku do pracy, co zaowocowało powstaniem popularnonaukowej pozycji „Psychologia Osiągnięć dla twórców filmowych” (Wydawnictwo Wojciech Marzec). Odwołamy się m. in. do rozmów z: Andrzejem Sewerynem, Dorotą Kolak, Maciejem Stuhrem, Wojciechem Smarzowskim, Maciejem Pieprzycą czy Sławomirem Idziakiem.

Warsztat 5: Jak rozmawiać z uczniami szkół podstawowych o przemocy w sieci?

 • Godz. .00-11.00
 • Prowadzący:dr Joanna Zabłocka-Skorek
 • Czas trwania/liczba uczestników:120 minut, max 25 uczestników
 • Uwaga: warsztat przewidziany dla nauczycieli szkół podstawowych (uczniów klas 1-6)

Metodyczne warsztaty przeznaczone dla nauczycieli uczniów szkół podstawowych/ ponadpodstawowych dotyczące strategii wprowadzania zagadnień z zakresu cyberprzemocy podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uczestnicy zajęć otrzymają wsparcie w działaniach dotyczących profilaktyki zachowań przemocowych uczniów w sieci, otrzymają narzędzia do pracy z uczniami (głównie narzędzia w postaci tekstów kultury filmowej), poznają zjawiska społeczne zachodzące w cyberświecie oraz dowiedzą się, w jaki sposób komunikować się z uczniami w przestrzeni refleksji nad ochroną siebie i innych w sieci.

Warsztat 6: Jak rozmawiać z uczniami szkół średnich o przemocy w sieci?

 • Godz. 16.00-18.00
 • Prowadzący:dr Joanna Zabłocka-Skorek
 • Czas trwania/liczba uczestników:120 minut, max 25 uczestników
 • Uwaga: warsztat przewidziany dla nauczycieli klas szkoły podstawowej (klasy 7 i 8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Metodyczne warsztaty przeznaczone dla nauczycieli uczniów szkół podstawowych/ ponadpodstawowych dotyczące strategii wprowadzania zagadnień z zakresu cyberprzemocy podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uczestnicy zajęć otrzymają wsparcie w działaniach wychowawczych dotyczących profilaktyki zachowań przemocowych uczniów w sieci, otrzymają narzędzia do pracy z uczniami (w tym głównie narzędzia w postaci tekstów kultury filmowej), poznają zjawiska społeczne zachodzące w cyberświecie oraz dowiedzą się, w jaki sposób komunikować się z uczniami w przestrzeni refleksji nad ochroną siebie i innych w sieci.

Warsztat 7: Jak pracować z pojęciem odpowiedzialności na podstawie filmu Czarne lustro: Bandersnatch

 • Godz. 16.00-18.00
 • Prowadzący:mgr Sylwia Wojtysiak
 • Czas trwania/liczba uczestników:120 minut, max 25 uczestników

Podczas warsztatu przyjrzymy się takim zagadnieniom jak granice odpowiedzialności oraz oddziaływanie dzieła na kształtującego się człowieka/widza. Omówimy rolę nauczyciela, wychowawców w procesie wychowania do odpowiedzialności w szerokim jej znaczeniu. Motywem przewodnim będzie próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy chętnie oddajemy własne życie w cudze ręce. Warsztat ma na celu pobudzenie kreatywnego myślenia, spojrzenie na zagadnienie wpływu filmów na widzów z różnych perspektyw. rozbudzenie refleksyjności oraz wzmocnienie samodzielnego myślenia, czyli tego, co chcemy kształtować u młodych ludzi.

Warsztat 8: Komunikacja z nastolatkiem o tendencjach autodestrukcyjnych

 • Godz. 16.00-18.00
 • Prowadzący:Paula Rak
 • Czas trwania/liczba uczestników:120 minut, max 25 uczestników

Spotkanie będzie miało na celu przedstawienie wszystkich, możliwych do zidentyfikowania przesłanek na temat samouszkodzeń u nastolatków/uczniów. Przykłady z filmów pomogą przekazać wszystkie niezbędne informacje w tym temacie. Spotkanie sprawi, że uczestnik stanie się bardziej „czujny” w swojej jednostce oraz będzie miał większą wiedzę na temat pomocy osobom z problemami autodestrukcyjnymi. Druga część warsztatu będzie opierać się na przekazaniu niezbędnych informacji nt. właściwej komunikacji z uczniem/nastolatkiem, u którego mamy podejerzenia, co do samouszkodzeń. Przedstawimy również wyznaczniki do odpowiedniej komunikacji z opiekunami osoby poszkodowanej oraz ewentualne źródła pomocy w sytuacji braku zainteresowania ze strony rodziny.

Warsztat 9: Storytelling metodą rozwijania historii filmowych. Dwaj ludzie z szafą w reż. Romana Polańskiego

 • Godz. 16.00-18.00
 • Prowadzący:dr Maciej Dowgiel
 • Czas trwania/liczba uczestników:120 minut, max 25 uczestników
 • Uwaga: warsztat adresowany jest do nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

Storytelling to metoda wypływająca z głębokiej potrzeby wymyślania nowych narracji i tworzenia opowiadań. W trakcie trwania warsztatu pokażę, jak nauczać i bawić się klasyczną metodą, jak również zaproponuję najrozmaitsze wariacje np. z wykorzystaniem gier karcianych i aplikacji. Bazą do tworzenia historii i rozwiązywania problemów bohaterów będzie film Romana Polańskiego Dwaj ludzie z szafą z pakietu Filmoteka Szkolna. Zastanowimy się wspólnie, co wynika z historii opowiedzianej w filmie i zaplanujemy alternatywne jej wersje, skupiając uwagę na problemie społecznego wyobcowania bohaterów.

Komitety

Komitet Honorowy

 • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny; Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami
 • prof. dr hab. Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii
 • prof. dr hab. Grażyna Hanna Stachówna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Sztuk Audiowizualnych
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa; Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami
 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • dr Grzegorz Ptaszek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny; Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej

Komitet Naukowy

 • dr Agnieszka Skorupa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii (Przewodnicząca)
 • dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • dr Anna Brosch, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Karol Jachymek, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • dr Konrad Maj, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wydział Psychologii

Komitet Programowy

 • dr Michał Brol, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii (Przewodniczący)
 • Magda Miśka-Jackowska, RMF Classic
 • mgr Anna Pyszkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • mgr Jolanta Starosta, Uniwersytet Jagielloński

Komitet Organizacyjny

 • Patrycja Paczyńska-Jasińska, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach (Przewodnicząca)
 • Paulina Brzeźniak, Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
 • Marta Buchenfeld, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Aleksandra Filipowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Agnieszka Gęca, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Agnieszka Gilner, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Mateusz Gorzkowski, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Karolina Heizig, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Bartosz Konieczniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Weronika Kozak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Oliwia Lai, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Justyna Lipka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Monika Mihułka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Agnieszka Ortman, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Dagmara Pacyna,  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Eryka Probierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Adriana Sówka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Milena Stryczyńska, Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
 • Patrycja Świerczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wiktor Trybała, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Krystian Wiśniewski, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Kamil Wójcik, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia wystąpień przyjmowane były do 15 lutego 2019 r.
 • Zgłoszenia uczestnictwa w charakterze słuchacza zostały zakończone.

Opłaty

Opłaty należy dokonać za każdego uczestnika konferencji, niezależnie od ilości zgłoszonych wystąpień lub ich współautorstwa.

Osoba zgłoszona jako współautor wystąpienia, po jego zakwalifikowaniu, jeśli planuje brać udział w konferencji, wówczas proszona jest o dokonanie wpłaty zgodnie z wyszczególnieniem podanym na stronie. Współautor, który nie planuje brać udziału w wydarzeniu, nie musi dokonywać opłaty.

Przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularzu zgłoszeniowym.

Po potwierdzeniu zgłoszenia, prosimy o uregulowanie opłaty za uczestnictwo najpóźniej do 28 marca.

 

 

 

Uczestnictwo bierne

 • studenci Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS oraz uczniowie – 40 zł
 • pozostali studenci i doktoranci – 75 zł
 • absolwenci uczelni wyższych, pracownicy naukowi, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 120 zł

Uczestnictwo czynne

 • studenci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 120 zł
  pozostali studenci – 150 zł
 • doktoranci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 220 zł
  pozostali doktoranci – 250 zł
 • pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 290 zł
 • absolwenci uczelni wyższych, pracownicy naukowi innych uczelni, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 320 zł

Sposób dokonywania wpłat

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: III Filmowe Psycho-Tropy oraz imienia i nazwiska uczestnika.

Adres

Uniwersytet SWPS

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Numery kont bankowych:

dla wpłat w PLN
Raiffeisen Bank Polska S.A.
30 1750 1019 0000 0000 3625 3541

dla wpłat w EUR
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
PL20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
IBAN: PL20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
SWIFT: BIC: RCBWPLPW

dla wpłat w USD
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
PL86 1750 0009 0000 0000 1095 1108
BIC: RCBWPLPW
IBAN: PL86 1750 0009 0000 0000 1095 1108

Organizatorzy

logotypy psychotropy 2 edycja 5