Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uroczysta sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

float_intro: images-old/zdjecia/prof-strelau2.jpg

 

Uroczysta sesja naukowa

 

z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Wydział Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS,  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego


Profesor Jan Strelau (1931–2020), nestor polskiej psychologii, światowej rangi badacz, twórca regulacyjnej teorii temperamentu, 30 maja 2021 r. obchodziłby 90. rocznicę urodzin. Z tej okazji dwie uczelnie, z którymi Profesor związał swoją karierę naukową – Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet SWPS – organizują uroczystą sesję naukową. Podczas wydarzenia przypomniane zostaną najważniejsze zasługi Profesora Jana Strelaua dla organizacji życia naukowego, zarówno w Polsce, jak i na świecie (sesja wspomnieniowa). Wysłuchamy także wystąpień naukowych związanych z obszarami, które wpisują się w dorobek naukowy Pana Profesora (sesja naukowa).  

Wydarzenie odbędzie się w formule online na platformie Zoom. Link »

31 maja 2021 r.
10.00–16.00
online
 

Tęsknimy za obecnością prof. Jana Strelaua. Spotykamy się, aby poprzez wspomnienia przypomnieć sobie Jego bliskość i aby w naukowej debacie ponownie zastanowić się nad znaczeniem Jego akademickiego dorobku.

prof. dr hab. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS

Program

 • 10.00–10.10
  Powitanie: Komitet Organizacyjny
  – dr Magdalena Kaczmarek, dr Maria Cyniak-Cieciura, dr hab. Wojciech Dragan, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • 10.10–10.30
  Słowo wstępne
  – prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS

Sesje

sesja wspomnieniowa

Profesor Jan Strelau jako naukowiec i organizator życia naukowego

 • 10.30–10.50
  Aktywność Profesora Strelaua w ramach Polskiej Akademii Nauk i na niwie towarzystw międzynarodowych
  – prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • 10.50–11.10
  Aktywność Profesora Strelaua na Uniwersytecie Warszawskim
  – prof. dr hab. Janusz Grzelak (Uniwersytet Warszawski)
 • 11.10–11.30
  Profesor Jan Strelau jako organizator życia naukowego na Uniwersytecie SWPS
  – prof. dr hab. Andrzej Eliasz (Uniwersytet SWPS)
 • 11.30–11.50
  Profesor Jan Strelau jako twórca podręczników akademickich
  – prof. dr hab. Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS)
 • 12.00–13.00
  Przerwa

sesja naukowa

Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana Strelaua – fundamenty i implikacje

 • 13.00–14.00
  Temperament a zaburzenia psychiczne i choroby somatyczne: Tezy RTT w świetle wyników badań
  – prof. dr hab. Bogdan Zawadzki (Uniwersytet Warszawski)
 • 14.00–15.00
  The Warsaw–Bielefeld joint venture: not just looking back
  – profesor Rainer Riemann (Uniwersytet w Bielefeld)
 • 15.00–16.00
  Regulacyjna funkcja temperamentu. Wybrane badania w podejściu różnicowo procesualnym
  – prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska (Uniwersytet SWPS)
 • 16.00
  Zakończenie

Organizatorzy

Komitet

 • dr Magdalena Kaczmarek
 • dr hab. Wojciech Dragan, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Maria Cyniak-Cieciura

Instytucje

 • Wydział Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Termin i miejsce

31 maja 2021 r., godz. 10.00–16.00
online