Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

float_intro: images-old/2015/Blog/mediacje_2.jpg

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany jest przez uczestników sporów nakazany prawem obowiązek korzystania z mediacji? Na te i wiele innych pytań dotyczących problematyki obligatoryjności mediacji odpowiemy podczas konferencji organizowanej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.

 

KONFERENCJA PRAWNA

 

Obligatoryjna Mediacja
Najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS. 

Współpraca: Instytut Nauk Społecznych oraz Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Patronat honorowy: dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie dr hab. Małgorzata Manowska

 

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany jest przez uczestników sporów nakazany prawem obowiązek korzystania z mediacji? Na te i wiele innych pytań dotyczących problematyki obligatoryjności mediacji odpowiemy podczas konferencji organizowanej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.

konferencja

listopad8 2016

Warszawa

Echo Międzynarodowego Dnia Mediacji

Konferencja będzie kolejnym wydarzeniem naukowym powiązanym z tradycją włączania się Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji zaplanowanego w tym roku na dzień 20 października 2016 r.

Celem konferencji jest przeprowadzenie analizy dopuszczalności oraz funkcjonowania obligatoryjnych form mediacji w ramach wybranych ustawodawstw. Jednym z zamierzeń konferencji będzie przyjrzenie się ustawodawstwu włoskiemu w zakresie mediacji z uwagi na wprowadzone we Włoszech innowacyjne rozwiązania prawne w zakresie mediacji obligatoryjnych, a następnie obligatoryjnych posiedzeń informacyjnych dotyczących mediacji. Zbiorczym celem konferencji będzie podjęcie próby oceny wpływu obowiązkowego udziału w mediacji na wzrost popularności tej formy rozwiązywania konfliktów.

Spojrzenie z wielu perspektyw

Konferencja jest przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali naukowcy z kraju i zagranicy, prawnicy, praktycy mediacji. Istotną wartością konferencji jest udział psychologów, socjologów i kulturoznawców, których spojrzenie na podejmowaną problematykę jest niezbędne do oceny socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań, ograniczeń, preferencji oraz postaw stron uczestniczących w mediacji.

Podczas konferencji porozmawiamy, o tym dlaczego polubowne formy rozwiązywania sporów, w tym w szczególności mediacja, nie są chętnie wykorzystywane w rozwiązywaniu konfliktów przez jednostki i społeczeństwa w Europie. Zastanowimy się także, czy wprowadzenie form obligatoryjności mediacji może przyczynić się do jej popularyzacji.

Organizatorzy

Panele dyskusyjne

Panel międzynarodowy

W panelu międzynarodowym wezmą udział zaproszeni goście ze świata nauki z zagranicy, w tym z Włoch, Litwy, USA i przedstawią regulacje w zakresie obligatoryjności mediacji na przykładzie ustawodawstw różnych państw.

Panel prawników i praktyków mediacji

Podczas tego panelu przedstawiciele polskiej nauki i praktycy mediacji oraz prawa odniosą się do możliwości kierowania do mediacji różnych rodzajów spraw. Zostanie poruszona między innymi problematyka dotycząca zmian przepisów w zakresie mediacji w sprawach cywilnych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., które zakładają elementy obligatoryjności w zakresie stosowania mediacji.

Panel interdyscyplinarny

Prelegenci panelu – psychologowie, socjologowie i kulturoznawcy (naukowcy oraz praktycy) – przedstawią problemy związane z obligowaniem osób (jednostek) oraz grup społecznych do udziału w rozwiązywaniu określonych rodzajów sporów poprzez mediacje oraz przeanalizują postawy w odniesieniu do obowiązku uczestniczenia w polubownych sposobach rozwiązywania konfliktów.

Program

 

Rozpoczęcie konferencji, godz. 10.00 (sala S305)

 • Otwarcie konferencji
  Prof. dr hab. Lech Gardocki, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
 • Słowo wstępne
  Dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu SWPS
 

Część I – Panel międzynarodowy, godz. 10.30-11.30 (sala S305)

Moderator: prof. Charles Szymanski (USA, Michigan State University i Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

 • The Current Status of Mandatory Mediation in Italy
  Prof. Elena D’Alessandro (Włochy, The University of Turin, Department of Law)
 • Labour mediation in Finland
  Prof. Marjo Ylhäinen (Finlandia, Law School University of Eastern Finland)
 • Mediation in Romania
  Attorney Mihai Carabas (Rumunia, Babes-Balyai University)
 • Mandatory mediation and the right to the court in the US legal system
  Prof. Charles Szymanski (USA, Michigan State University i Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

11.30-12.00 Przerwa kawowa

Część II – Panel interdyscyplinarny, godz. 12.00-13.30 (sala S305)

Moderator: dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka, (Uniwersytet SWPS, Instytut Nauk Społecznych, Katedra Socjologii)

 • Komunikowanie i manifestowanie jako dwie strategie mediacyjne
  Prof. dr hab. Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Antropologii Kultury)
 • Mediacje rodzinne z perspektywy stron konfliktu – oczekiwania i kontrowersje
  Dr hab. Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną)
 • Mediacje w konfliktach przestrzennych. Determinanty obowiązkowych mediacji
  Dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)
 • Mediacja w sprawach nieletnich – dobrowolna czy obligatoryjna
  Dr Magdalena Staniaszek, (Uniwersytet Łódzki, Pracownia Pedagogiki Specjalnej)

13.30-14.30 Przerwa kanapkowa (sala S304)

Część III - Panel prawników i praktyków mediacji, godz. 14.30-16.00 (sala S305)

Moderator: dr Katarzyna Antolak-Szymanski (Wydział Prawa, Uniwersytet SWPS)

 • Wyzwania stawiane przed pełnomocnikami w reprezentowaniu klientów w mediacjach obligatoryjnych
  Dr hab. Ewa Gmurzyńska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Obligatoryjność działań sędziów w zakresie upowszechniania mediacji w sprawach cywilnych
  Ks. dr hab. prof. KUL Włodzimierz Broński, mgr Marek Dąbrowski, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Negocjacji i Mediacji)
 • Elementy obligatoryjności mediacji – funkcjonowanie nowych przepisów w zakresie mediacji cywilnych w praktyce
  Mec. Maciej Bobrowicz (Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP)
 • Rozwiązywanie problemu kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich drogą mediacji
  Roman Rewald (Prezes Centrum Mediacji Lewiatan przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Partner w kancelarii Weil, Gotshal & Manges)
 • Mediacja jako obligatoryjny etap poprzedzający ogłoszenie strajku
  Dr Małgorzata Kurzynoga (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy)
 • Dopuszczalność obligatoryjności mediacji on-line
  Dr Rafał Morek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego)

 

Zakończenie konferencji, godz. 16.15-16.30 (sala S305)

 • Konkluzje na temat obowiązkowych mediacji
  Dr Katarzyna Antolak-Szymanski (Wydział Prawa, Uniwersytet SWPS)
 

Patronat honorowy

logo kSSiP krakow

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
SSA dr hab. Małgorzaty Manowskiej

Zgłoszenia wystąpień

Terminy

Istnieje możliwość przesłania tekstu do publikacji, bez udziału w konferencji w charakterze prelegentaArtykuły prosimy wysyłać do dr Katarzyny Antolak-Szymanski na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zalecenia publikcyjne

Efektem konferencji będzie wydanie monografii dotyczącej problematyki mediacji obligatoryjnych w Europie i na świecie. Artykuły do publikacji należy przesłać do 2 listopada 2016 r
Pobierz wymagania dotyczące tekstu »

Zapisy

Jak wziąć udział w konferencji

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy do 27 października 2016 r. i dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna

Udział w konferencji wynosi 150 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej, materiały, certyfikat, bufet kawowo-kanapkowy. Prelegenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Wpisowe dla studentów wysokości 40 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej, materiały, certyfikat, bufet kawowo-kanapkowy. Dla studentów Uniwersytetu SWPS udział w konferecji jest bezpłatny, tyko po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed datą wydarzenia, opłata nie podlega zwrotowi.

Wpłaty

Numer rachunku bankowego dla wpłat w PLN:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

W tytule przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska uczestnika z dopiskiem „Obligatoryjne mediacje”.

Organizatorzy

Komitet naukowy 

 • Przewodniczący: 
  prof. dr hab. Lech Gardocki – dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski – dyrektor Instytutu Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Magdalena Tabernacka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • dr hab. Katarzyna Maćkowska, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komitet organizacyjny

 • Przewodnicząca:
  dr Katarzyna Antolak-Szymanski, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS 
 • członkowie Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS

Konferencja jest organizowana przez Wydział Prawa oraz Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu SWPS, we współpracy z Instytutem Nauk Społecznych oraz Instytutem Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Kontakt

mgr Paulina Tomaszewska
Sekretarz konferencji
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Kuc
Studencka Poradnia Prawna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Katarzyna Antolak-Szymanski
Wydział Prawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon
22 517 96 14

Termin i miejsce

8 listopada 2016 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa