Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Obligatoryjna mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

float_intro: images-old/2015/Blog/mediacje_2.jpg

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany jest przez uczestników sporów nakazany prawem obowiązek korzystania z mediacji? Na te i wiele innych pytań dotyczących problematyki obligatoryjności mediacji odpowiemy podczas konferencji organizowanej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.

 

KONFERENCJA PRAWNA

 

Obligatoryjna Mediacja
Najnowsze analizy i perspektywy rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS. 

Współpraca: Instytut Nauk Społecznych oraz Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Patronat honorowy: dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie dr hab. Małgorzata Manowska

 

Czy mediacje, których jedną z podstawowych zasad jest dobrowolność, mogą być obowiązkowe? Czy obowiązkowość korzystania z mediacji pozostaje w zgodzie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu? W jaki sposób odbierany jest przez uczestników sporów nakazany prawem obowiązek korzystania z mediacji? Na te i wiele innych pytań dotyczących problematyki obligatoryjności mediacji odpowiemy podczas konferencji organizowanej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.

konferencja

listopad8 2016

Warszawa

Echo Międzynarodowego Dnia Mediacji

Konferencja będzie kolejnym wydarzeniem naukowym powiązanym z tradycją włączania się Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji zaplanowanego w tym roku na dzień 20 października 2016 r.

Celem konferencji jest przeprowadzenie analizy dopuszczalności oraz funkcjonowania obligatoryjnych form mediacji w ramach wybranych ustawodawstw. Jednym z zamierzeń konferencji będzie przyjrzenie się ustawodawstwu włoskiemu w zakresie mediacji z uwagi na wprowadzone we Włoszech innowacyjne rozwiązania prawne w zakresie mediacji obligatoryjnych, a następnie obligatoryjnych posiedzeń informacyjnych dotyczących mediacji. Zbiorczym celem konferencji będzie podjęcie próby oceny wpływu obowiązkowego udziału w mediacji na wzrost popularności tej formy rozwiązywania konfliktów.

Spojrzenie z wielu perspektyw

Konferencja jest przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali naukowcy z kraju i zagranicy, prawnicy, praktycy mediacji. Istotną wartością konferencji jest udział psychologów, socjologów i kulturoznawców, których spojrzenie na podejmowaną problematykę jest niezbędne do oceny socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań, ograniczeń, preferencji oraz postaw stron uczestniczących w mediacji.

Podczas konferencji porozmawiamy, o tym dlaczego polubowne formy rozwiązywania sporów, w tym w szczególności mediacja, nie są chętnie wykorzystywane w rozwiązywaniu konfliktów przez jednostki i społeczeństwa w Europie. Zastanowimy się także, czy wprowadzenie form obligatoryjności mediacji może przyczynić się do jej popularyzacji.

Organizatorzy

Panele dyskusyjne

Panel międzynarodowy

W panelu międzynarodowym wezmą udział zaproszeni goście ze świata nauki z zagranicy, w tym z Włoch, Litwy, USA i przedstawią regulacje w zakresie obligatoryjności mediacji na przykładzie ustawodawstw różnych państw.

Panel prawników i praktyków mediacji

Podczas tego panelu przedstawiciele polskiej nauki i praktycy mediacji oraz prawa odniosą się do możliwości kierowania do mediacji różnych rodzajów spraw. Zostanie poruszona między innymi problematyka dotycząca zmian przepisów w zakresie mediacji w sprawach cywilnych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., które zakładają elementy obligatoryjności w zakresie stosowania mediacji.

Panel interdyscyplinarny

Prelegenci panelu – psychologowie, socjologowie i kulturoznawcy (naukowcy oraz praktycy) – przedstawią problemy związane z obligowaniem osób (jednostek) oraz grup społecznych do udziału w rozwiązywaniu określonych rodzajów sporów poprzez mediacje oraz przeanalizują postawy w odniesieniu do obowiązku uczestniczenia w polubownych sposobach rozwiązywania konfliktów.

Program

 

Rozpoczęcie konferencji, godz. 10.00 (sala S305)

 • Otwarcie konferencji
  Prof. dr hab. Lech Gardocki, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
 • Słowo wstępne
  Dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu SWPS
 

Część I – Panel międzynarodowy, godz. 10.30-11.30 (sala S305)

Moderator: prof. Charles Szymanski (USA, Michigan State University i Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

 • The Current Status of Mandatory Mediation in Italy
  Prof. Elena D’Alessandro (Włochy, The University of Turin, Department of Law)
 • Labour mediation in Finland
  Prof. Marjo Ylhäinen (Finlandia, Law School University of Eastern Finland)
 • Mediation in Romania
  Attorney Mihai Carabas (Rumunia, Babes-Balyai University)
 • Mandatory mediation and the right to the court in the US legal system
  Prof. Charles Szymanski (USA, Michigan State University i Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

11.30-12.00 Przerwa kawowa

Część II – Panel interdyscyplinarny, godz. 12.00-13.30 (sala S305)

Moderator: dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka, (Uniwersytet SWPS, Instytut Nauk Społecznych, Katedra Socjologii)

 • Komunikowanie i manifestowanie jako dwie strategie mediacyjne
  Prof. dr hab. Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Katedra Antropologii Kultury)
 • Mediacje rodzinne z perspektywy stron konfliktu – oczekiwania i kontrowersje
  Dr hab. Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną)
 • Mediacje w konfliktach przestrzennych. Determinanty obowiązkowych mediacji
  Dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)
 • Mediacja w sprawach nieletnich – dobrowolna czy obligatoryjna
  Dr Magdalena Staniaszek, (Uniwersytet Łódzki, Pracownia Pedagogiki Specjalnej)

13.30-14.30 Przerwa kanapkowa (sala S304)

Część III - Panel prawników i praktyków mediacji, godz. 14.30-16.00 (sala S305)

Moderator: dr Katarzyna Antolak-Szymanski (Wydział Prawa, Uniwersytet SWPS)

 • Wyzwania stawiane przed pełnomocnikami w reprezentowaniu klientów w mediacjach obligatoryjnych
  Dr hab. Ewa Gmurzyńska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Obligatoryjność działań sędziów w zakresie upowszechniania mediacji w sprawach cywilnych
  Ks. dr hab. prof. KUL Włodzimierz Broński, mgr Marek Dąbrowski, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Negocjacji i Mediacji)
 • Elementy obligatoryjności mediacji – funkcjonowanie nowych przepisów w zakresie mediacji cywilnych w praktyce
  Mec. Maciej Bobrowicz (Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP)
 • Rozwiązywanie problemu kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich drogą mediacji
  Roman Rewald (Prezes Centrum Mediacji Lewiatan przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Partner w kancelarii Weil, Gotshal & Manges)
 • Mediacja jako obligatoryjny etap poprzedzający ogłoszenie strajku
  Dr Małgorzata Kurzynoga (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy)
 • Dopuszczalność obligatoryjności mediacji on-line
  Dr Rafał Morek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego)

 

Zakończenie konferencji, godz. 16.15-16.30 (sala S305)

 • Konkluzje na temat obowiązkowych mediacji
  Dr Katarzyna Antolak-Szymanski (Wydział Prawa, Uniwersytet SWPS)
 

Patronat honorowy

logo kSSiP krakow

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
SSA dr hab. Małgorzaty Manowskiej

Zgłoszenia wystąpień

Terminy

Istnieje możliwość przesłania tekstu do publikacji, bez udziału w konferencji w charakterze prelegentaArtykuły prosimy wysyłać do dr Katarzyny Antolak-Szymanski na adres mailowy: [email protected].

Zalecenia publikcyjne

Efektem konferencji będzie wydanie monografii dotyczącej problematyki mediacji obligatoryjnych w Europie i na świecie. Artykuły do publikacji należy przesłać do 2 listopada 2016 r
Pobierz wymagania dotyczące tekstu »

Zapisy

Jak wziąć udział w konferencji

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy do 27 października 2016 r. i dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna

Udział w konferencji wynosi 150 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej, materiały, certyfikat, bufet kawowo-kanapkowy. Prelegenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Wpisowe dla studentów wysokości 40 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej, materiały, certyfikat, bufet kawowo-kanapkowy. Dla studentów Uniwersytetu SWPS udział w konferecji jest bezpłatny, tyko po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed datą wydarzenia, opłata nie podlega zwrotowi.

Wpłaty

Numer rachunku bankowego dla wpłat w PLN:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

W tytule przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska uczestnika z dopiskiem „Obligatoryjne mediacje”.

Organizatorzy

Komitet naukowy 

 • Przewodniczący: 
  prof. dr hab. Lech Gardocki – dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski – dyrektor Instytutu Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Magdalena Tabernacka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • dr hab. Katarzyna Maćkowska, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komitet organizacyjny

 • Przewodnicząca:
  dr Katarzyna Antolak-Szymanski, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS 
 • członkowie Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS

Konferencja jest organizowana przez Wydział Prawa oraz Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu SWPS, we współpracy z Instytutem Nauk Społecznych oraz Instytutem Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Kontakt

mgr Paulina Tomaszewska
Sekretarz konferencji
e-mail: [email protected]

Joanna Kuc
Studencka Poradnia Prawna
e-mail: [email protected]

dr Katarzyna Antolak-Szymanski
Wydział Prawa
e-mail: [email protected]

Telefon
22 517 96 14

Termin i miejsce

8 listopada 2016 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa