Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HcP"

O studiach

Kierunek stanowi holistyczne podejście do kompetencji miękkich w biznesie. Dostarcza również uniwersalną wiedzę na temat zależności społecznych w środowisku pracy oraz funkcjonowania w różnych grupach.

Program zajęć dopasowany jest szczególnie do osób z już zarysowaną ścieżką rozwoju zawodowego, które przejmują funkcje liderskie i zarządcze w organizacji. Których sposób zachowania, rozwiązywania problemów, komunikacji, motywowania i oceny ma znaczący wpływ na innych ludzi.

Nasi słuchacze zdobywają umiejętność pracy w zespole, obsługi klientów, wystąpień publicznych, poznają typologię zachowań komunikacyjnych czy stosowania perswazji. Są to kompetencje przydatne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w małej firmie, wielkiej korporacji lub osobom prowadzącym własny biznes. Zdobyta wiedza będzie pomocna pracownikom administracji, urzędnikom, politykom, a nawet lekarzom, oraz każdemu, kto pozostaje w relacji ze swoim najbliższym otoczeniem w życiu codziennym.

 

Czy to studia dla ciebie?

To kierunek dla osób, które chcą profesjonalnie budować relacje z innymi ludźmi.

Zapraszamy:

 • pracowników decyzyjnych i na stanowiskach zarządczych, którzy w zakresie swoich obowiązków mają kierowanie zespołami i podejmowanie decyzji dotyczących innych, osób działających w szeroko rozumianym biznesie, które pozostają w relacjach zawodowych z klientami i współpracownikami,
 • specjalistów, którzy mają wiedzę i doświadczenie, ale nie zawsze wiedzą, jak dobrze się zaprezentować i pokazać swój potencjał,
 • każdego, kto chce świadomie budować i polepszać relacje z osobami w swoim otoczeniu, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Dlaczego warto?

 1. Stawiamy na praktykę – zajęcia niemal w całości prowadzone są warsztatowo
 2. Poznasz różne metody szkoleniowe, takie jak studium przypadku, testy, ćwiczenia, dyskusja, scenki, gry, symulacje, praca zespołowa i indywidualna
 3. Zajęcia prowadzone są merytorycznie, a proces uczenia się jest przyjemny i skuteczny
 4. Zdobędziesz praktyczną wiedzę pod okiem doświadczonej kadry specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem

Program studiów

Blok tematyczny

Konstruktywna komunikacja

Warsztat integracyjny

Meta-programy – różne sposoby percepcji rzeczywistości

Analiza transakcyjna – jak zarządzać sytuacjami konfliktogennymi we współpracy z innymi ludźmi

Style wartości w komunikacji interpersonalnej

Blok tematyczny

Kontakt z klientem

Obsługa klienta

Proces, bariery, empatia, parafraza, pytania, słuchanie aktywne

Style komunikacji i zachowań wg modelu Junga – dopasowanie komunikacji do stylu rozmówcy

Komunikacja przez e-mail i telefon w biznesie

Perswazja i manipulacja w sprzedaży i obsłudze klienta

Językowe techniki sprzedaży

Techniki wpływu społecznego Roberta Cialdiniego i ich wykorzystanie w sprzedaży i marketingu

Zwiększanie potencjału organizacji

Budowanie marki osobistej online

Wizja, misja, obietnica marki

Nisza docelowa i awatar klienta

Komunikowanie marki w obszarach skuteczności i zysku

Rozpoznawalność marki i odwrócenie procesu sprzedaży

Trudny klient

Typologia trudnych klientów – jak ich rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić

Pozycjonowanie siebie w relacjach ja – inni

Postawa asertywna i jej świadome wykorzystywanie

Blok tematyczny

Wystąpienia publiczne

Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach: wzrok, gestykulacja, postawa ciała, ruch, atrybuty

Komunikacja werbalna w wystąpieniach: struktura wystąpienia, język wystąpień, przygotowanie do prezentacji, stres w wystąpieniach, chwyty językowe

Analiza publiczności

Style mówców

Indywidualne (przygotowane wcześniej) dłuższe wystąpienia uczestników wraz z informacja zwrotną od trenera i grupy

Blok tematyczny

Zarządzanie emocjami, automotywacja

Emocje podstawowe – bodźce wyzwalające, sposoby reagowania, schematy myślowe

Pamięć – semantyczna i epizodyczna, błędy pamięci, fałszywe wspomnienia, metapamięć

Motywacja – rodzaje i mechanizmy

Błędy myślenia

Rozpoznawanie emocji

Stres – mity i sposoby radzenia sobie

Samokontrola i samosterowalność

Blok tematyczny

Negocjacje

Negocjacje jako specyficzne forma komunikacji – co już wiemy i jak to możemy wykorzystać

Trzy wymiary negocjacji – merytoryczny, emocjonalny, relacyjny

Negocjacje jako proces – etapy wg koncepcji A. Flowera, G. Kennedy’ego i Z. Nęcki

Negocjacje pozycyjne vs negocjacje win-win

Docieranie do potrzeb i planowanie ustępstw

Tworzenie rzeczywistej wartości składanej propozycji

BATNA – analiza, obliczenia jako właściwe przygotowanie do negocjacji

Zespół negocjacyjny - role

Style negocjacyjne

Zarządzanie konfliktem w negocjacjach

Manipulacje w negocjacjach

Racjonalizacja i transformowanie postawy

Praca z pytaniami

Symulacja procesu negocjacyjnego

Blok tematyczny

Współpraca zespołowa, motywowanie innych

Budowanie zespołów, działanie w zespole

budowanie zespołu współpracowników

role zespołowe (teoria Meredith Belbina)

kryzys w zespole i jego przełamywanie

zarządzanie konfliktem w zespole

udzielanie pochwał i krytyki, zasady feedbacku

zasłużona i niezasłużona pochwała i krytyka – jak na nie reagować

Zarządzanie zespołem

lider – budowanie autorytetu i rola lidera w zespole

motywacja pozafinansowa – jak z niej korzystać w dbaniu o swoje potrzeby i ułatwianiu pracy innym (teoria kotwic motywacyjnych Edgara Scheina)

ocena w pracy – jak jej dokonać profesjonalnie

podejmowanie decyzji zespołowych

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 220 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Warunki zaliczenia
 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie w okresie trwania studiów wybranego zadania praktycznego związanego z jednym z modułów (zadania są charakteryzowane i rozdzielane na pierwszych zajęciach)
 • Zaliczenie testu wiedzy

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra składa się z doświadczonych praktyków biznesu. Większość prowadzących zajęcia to certyfikowani trenerzy, którzy na co dzień szkolą w międzynarodowych firmach i korporacjach.

  kierownik merytoryczny kierunku

 • dr
  Piotr Wiroński
  dr
  trener zarządzania, mentor, organizator ogólnopolskich wydarzeń rozwojowych
 •  
  Marcin Krukar
   
  trener, konsultant, mentor
 •  
  Sabina Polak-Tokarz
   
  twórca cyfrowy, mentor, właściciel dwóch marek online
 •  
  Krzysztof Prystupa
   
  trener kompetencji menedżerskich, komunikacji i wystąpień publicznych, facylitator i moderator spotkań
 •  
  Dorota Rakowiecka
   
  matematyczka i psycholożka, liderka zespołów, trenerka biznesu

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj