Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Piotr Voelkel wizjonerem polskiego biznesu

float_intro: images-old/2015/Nagrody/Piotr-Voelkel.jpg

Piotr Voelkel, właściciel Grupy Kapitałowej VOX, znawca sztuki i promotor rodzimego designu, który pełni funkcję założyciela Uniwersytetu SWPS, został uhonorowany nagrodą Wizjonerzy 2016 przyznawaną przez Dziennik Gazety Prawnej wiodącym postaciom polskiego biznesu. Przedsiębiorcom, którzy z powodzeniem realizują wartościowe przedsięwzięcia, pomimo napotkanych trudności. Ludziom, którzy myślą perspektywicznie i nie boją sie wyzwań.

Kreatywność i odwaga w działaniu

Wizjonerzy to nagroda przyznawana biznesmenom, którzy odnieśli sukces pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, takich jak: silna konkurencja, wysokie koszty realizacji przedsięwzięcia, kryzys w branży czy niepochlebne opinie ekspertów pod adresem projektu.

Celem twórców nagrody było wyróżnienie najlepszych przedsiębiorców za kreatywność w tworzeniu wielkich projektów, gotowość do stosowania nieszablonowych rozwiązań, odwagę w podejmowaniu ryzyka i konsekwencję w realizacji ambitnych zadań.

Piotr Voelkel został doceniony za nowatorskie łaczenie nauki, edukacji i biznesu, polegające na zastosowaniu zdobyczy nauk humanistycznych i społecznych w sektorze produkcyjno-przemysłowym, a także wykorzystaniu wiedzy przedstawicieli biznesu do tworzenia studiów, które kształcą postawy przedsiębiorcze i przygotowują młodych ludzi do rowiązywania rzeczywistych problemów społecznych.

Wizja Piotra Voelkela polega na synergii podmiotów o różnym charakterze, wykorzystaniu ich potencjału, dzieleniu się doświadczeniem, partnerskich relacjach i wspólnych projektach w celu tworzenia nowoczesnych produktów i usług dla poprawy jakości życia człowieka.

WIEDZA O CZŁOWIEKU I JEGO POTRZEBACH KLUCZEM DO SUKCESU

Wizji Piotra Voelkela przyświeca zasada, według której to ludzie są inspiracją dla tworzenia wyjątkowych produktów i usług. Dlatego tak ważne jest poznanie i zrozumienie ich potrzeb, często nieuświadomionych.

Piotr Voelkel – biznesmen z wizją

Prezes Piotr Voelkel jest współwłaścicielem Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży budownictwa, wykończenia i aranżacji wnętrz, współtwórcą Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu, założycielem Fundacji VOX-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej oraz prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym.

Od 2008 r. jest prezesem Instytutu Rozwoju Edukacji, który pełni funkcje założyciela Uniwersytetu SWPS. Jest współwłaścicielem Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Da Vinci: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum akademickich.

Jest mecenasem wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości oraz za osiągnięcia w działalności społecznej.

Strefa video