Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Stypendia MNiSW dla studentów Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/2015/graduation_2000_1316.jpg

Stypendium ministra to prestiżowa nagroda co roku przyznawana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybitnym studentom i doktorantom. W tym roku wśród wyróżnionych osób znalazło się dziewięcioro studentów naszej uczelni.

O nagrodzie

Do MNiSW wpłynęły 1902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów. Ich oceny dokonał 24-osobowy zespół ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki oraz sztukę. Główne kryteria oceny, oprócz wysokiej średniej, to:

 • osiągnięcia naukowe: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię lub samodzielnie, autorstwo/ współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego itp., referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci z co najmniej 5 ośrodków akademickich, nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym;


 • osiągnięcia artystyczne: autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, a także wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw;

 • osiągnięcia sportowe: udział w zawodach, m.in. w igrzyskach olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom. Studenci otrzymają 15 tys. zł, a doktoranci – 25 tys. zł. Stypendia są wypłacane jednorazowo przez uczelnię.

Nagrodzeni studenci

 • Kamila Kantek – wzornictwo
 • Przemysław Korotusz – psychologia
 • Magdalena Mojsiejuk – wzornictwo
 • Zofia Szczuka – psychologia
 • Rafał Węgrzyn – psychologia
 • Michał Wójcik – psychologia
 • Justyna Babula – psychologia
 • Viktória Horňanová – wzornictwo

Nagrodzona doktorantka

Małgorzata Osowiecka – stypendium w dziedzinie nauk społecznych

Psycholog, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich i wykładowca na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie Uniwersytetu SWPS. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. „Dynamika emocji w procesie twórczym”, asystentka badacza w Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji oraz diagnozy twórczości, a także treningi twórczości i kreatywnego pisania.