Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Stypendia MNiSW dla studentów Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/2015/graduation_2000_1316.jpg

Stypendium ministra to prestiżowa nagroda co roku przyznawana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybitnym studentom i doktorantom. W tym roku wśród wyróżnionych osób znalazło się dziewięcioro studentów naszej uczelni.

O nagrodzie

Do MNiSW wpłynęły 1902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów. Ich oceny dokonał 24-osobowy zespół ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki oraz sztukę. Główne kryteria oceny, oprócz wysokiej średniej, to:

 • osiągnięcia naukowe: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię lub samodzielnie, autorstwo/ współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego itp., referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci z co najmniej 5 ośrodków akademickich, nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym;


 • osiągnięcia artystyczne: autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, a także wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw;

 • osiągnięcia sportowe: udział w zawodach, m.in. w igrzyskach olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom. Studenci otrzymają 15 tys. zł, a doktoranci – 25 tys. zł. Stypendia są wypłacane jednorazowo przez uczelnię.

Nagrodzeni studenci

 • Kamila Kantek – wzornictwo
 • Przemysław Korotusz – psychologia
 • Magdalena Mojsiejuk – wzornictwo
 • Zofia Szczuka – psychologia
 • Rafał Węgrzyn – psychologia
 • Michał Wójcik – psychologia
 • Justyna Babula – psychologia
 • Viktória Horňanová – wzornictwo

Nagrodzona doktorantka

Małgorzata Osowiecka – stypendium w dziedzinie nauk społecznych

Psycholog, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich i wykładowca na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie Uniwersytetu SWPS. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. „Dynamika emocji w procesie twórczym”, asystentka badacza w Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji oraz diagnozy twórczości, a także treningi twórczości i kreatywnego pisania.