Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nagroda Aureliusza dla prof. Józefa Gierowskiego

float_intro: images-old/2015/Nagrody/klaski_2000_1316.jpg

Prof. Józef Gierowski, wybitny prawnik, psycholog i psychoterapeuta, wykładowca na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach, otrzymał Nagrodę Aureliusza w kategorii „Postać”. Kapituła II Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej doceniła szczególne zaangażowanie profesora w zbliżenie medycyny i prawa, a także działania na rzecz poprawy jakości życia osób chorych psychicznie.

Prof. Gierowski laureatem prestiżowej nagrody


Prof. Gierowski został wyróżniony za swoją działalność zawodową, ogromne doświadczenie i pasję, dzięki którym podejmowane przez niego wysiłki przyczyniły się do realnej poprawy sytuacji osób chorych psychicznie.

Profesor jest autorem i współautorem ponad 430 publikacji naukowych, z których większość, ze względu na jego wszechstronne wykształcenie i zainteresowania, ma charakter interdyscyplinarny, łączący zagadnienia z dziedziny prawa, psychiatrii i psychologii.

Oprócz prof. Gierowskiego Nagrody Aureliusza otrzymali: w kategorii „Publikacja” – Wiktor Ferfecki, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”, w kategorii „Prawa pacjenta” – ogólnopolska kampania społeczna „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”.

pdf gierowski small

O nagrodzie

Nagroda Aureliusza przyznawana przez Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej odwołuje się do wprowadzonej przez cesarzy Marka Aureliusza i Commodusa zasady satis furore ipso punktur, zgodnie z którą nie należy winić osób wystarczająco ukaranych przez własne szaleństwo.

Nagrodę otrzymują specjaliści z różnych dziedzin, którzy poprzez swoją działalność przyczyniają się do poprawy jakości życia osób chorych psychicznie, przeciwdziałają ich stygmatyzacji i wykluczeniu oraz stereotypizacji.

Dorobek naukowy prof. Józefa Gierowskiego 

258 jozef gierowski

Doktor prawa, doktor habilitowany psychologii, profesor nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 1994 roku profesor w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W latach 90-tych przez 5 lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Przez ponad 10 lat kierował Zakładem Psychologii Lekarskiej, a od 2007 Pracownią Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii. Przez ostatnie pięć lat był kierownikiem Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, a od 2015 roku jest profesorem na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Współpracuje także z Westfaellisches Zentrum fuer Forensische Psychiatrie w Lippstadt, Uniwesytetem w Maastricht, Forensich Psychiatrisch Centrum w Weldzicht, Centrum Psychologii Śledczej Uniwersytetu w Liverpoolu (Prof. J. Canter). Należy do European Association of Psychology and Law. Jest laureatem nagrody I stopnia im. prof. Bohdana Zawadzkiego przyznanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju psychologicznej praktyki sądowej i klinicznej (2004).