Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Współpraca z międzynarodowym stowarzyszeniem ELSA

float_intro: images-old/2015/Blog/elsa.jpg

W grudniu 2016 r. Uniwersytet SWPS oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa podpisały umowę o współpracy. Dzięki zawartemu porozumieniu studenci Wydziału Prawa będą mogli włączyć się w działalność tej międzynarodowej organizacji, nawiązać ciekawe kontakty i spojrzeć na prawo z szerszej perspektywy.

Działalność stowarzyszenia

ELSA jest największą, niepolityczną i niezarobkową organizacją na świecie, zrzeszającą studentów i młodych adeptów prawa. Stowarzyszenie działa w 43 państwach Europy, w Polsce – w postaci sieci 16 Grup Lokalnych. Działalność ELSA skupia się na organizacji różnorodnych wydarzeń o charakterze naukowym, takich jak: warsztaty, konferencje oraz debaty, których głównym celem jest podwyższenie kwalifikacji studentów i absolwentów prawa.

Współpraca ze Stowarzyszeniem jest dla studentów Wydziału Prawa świetną okazją do poszerzenia horyzontów i zdobycia umiejętności niezbędnych prawnikowi. Mają oni do wyboru 4 sekcje:

  • STEP – sekcja koordynująca międzynarodową wymianę praktyk,
  • Academic Activities– sekcja organiząca konkursy, warsztaty, wykłady visiting professors,
  • Seminars and Conferences – sekcja zajmująca się sympozjami, wykładami i panelami dyskusyjnymi,
  • Marketing – sekcja kierująca współpracą z partnerami, pozyskiwaniem środków na działania pozostałych seksji.

elsa warszawa 

Bardzo cieszy nas współpraca z ELSA, ponieważ otwiera ona przed naszymi studentami całkiem nowe możliwości rozwoju zawodowego. Specjaliści z Wydziału Prawa będą ich wspierać w realizacji międzynarodowych projektów. Będą także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji i debat organizowanych przez Stowarzyszenie.

Katarzyna Antolak-Szymanski, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Prawa