Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Wydział Prawa w rankingu „Rzeczpospolitej”

float_intro: images-old/2015/Nagrody/law.jpg

Uniwersytet SWPS znalazł się w gronie najlepszych uczelni w kraju prowadzących studia prawnicze. W Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2017 roku zajął 3. miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych.

Potencjał naukowy siłą wydziału

W zestawieniu „Rzeczpospolitej” oceniano potencjał naukowy poszczególnych jednostek, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą. W kategorii „Potencjał naukowy” Uniwersytet SWPS znalazł się na 3. pozycji wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Uwzględniono oceny parametryczne MNiSW, rozwój kadry, uprawnienia doktorskie oraz liczbę grantów realizowanych na wydziale. Wysoko oceniono także poziom nauczania, przede wszystkim dostępność pracowników naukowo-dydaktycznych, zdawalność absolwentów na aplikacje oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas studiów.

Ważny ośrodek nauk prawnych

Wydział Prawa powstał w 2009 roku i szybko ugruntował swoją pozycję jako ważny ośrodek nauk prawnych w Polsce. W 2012 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Obecnie prowadzi: prawo w biznesie – studia I stopnia, które łączą wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, w tym prawo dla magistrów i licencjatów, oraz seminaria doktorskie przygotowujące do napisania i obrony rozprawy doktorskiej.

Trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych (wszystkie trzy w Warszawie!) to dobry wynik, ale mierzymy wyżej. Czekamy na wynik parametryzacji. Rozwijamy się naukowo. Wdrażamy nowy program studiów – inny niż wszystkie – praktyczny, ze ścieżką biznesową.

prof. Teresa Gardocka, dziekan Wydziału Prawa

Nowatorski sposób kształcenia

Szkoła Prawa to autorska koncepcja nauczania prawa stworzona przez doświadczonych prawników z Uniwersytetu SWPS przy współpracy przedstawicieli biznesu. Ćwiczenie analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego, nauka praktycznych umiejętności prawniczych, rozwój kompetencji zarządczych i psychologicznych niezbędnych w pracy prawnika, a także stała współpraca z tutorem gwarantują bardzo dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Nowatorski system kształcenia prawników-specjalistów odbiega od tradycyjnych studiów prawniczych.

Czołówka polskiego prawa

Kadra wydziału to wybitne osobistości polskiego prawa: sędziowie Sądu Najwyższego, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, praktycy – radcowie prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Jacek Sobczak – były sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010, Ryszard Czerniawski – były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły