Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wydział Prawa w rankingu „Rzeczpospolitej”

float_intro: images-old/2015/Nagrody/law.jpg

Uniwersytet SWPS znalazł się w gronie najlepszych uczelni w kraju prowadzących studia prawnicze. W Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2017 roku zajął 3. miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych.

Potencjał naukowy siłą wydziału

W zestawieniu „Rzeczpospolitej” oceniano potencjał naukowy poszczególnych jednostek, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą. W kategorii „Potencjał naukowy” Uniwersytet SWPS znalazł się na 3. pozycji wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Uwzględniono oceny parametryczne MNiSW, rozwój kadry, uprawnienia doktorskie oraz liczbę grantów realizowanych na wydziale. Wysoko oceniono także poziom nauczania, przede wszystkim dostępność pracowników naukowo-dydaktycznych, zdawalność absolwentów na aplikacje oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas studiów.

Ważny ośrodek nauk prawnych

Wydział Prawa powstał w 2009 roku i szybko ugruntował swoją pozycję jako ważny ośrodek nauk prawnych w Polsce. W 2012 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Obecnie prowadzi: prawo w biznesie – studia I stopnia, które łączą wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, w tym prawo dla magistrów i licencjatów, oraz seminaria doktorskie przygotowujące do napisania i obrony rozprawy doktorskiej.

Trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych (wszystkie trzy w Warszawie!) to dobry wynik, ale mierzymy wyżej. Czekamy na wynik parametryzacji. Rozwijamy się naukowo. Wdrażamy nowy program studiów – inny niż wszystkie – praktyczny, ze ścieżką biznesową.

prof. Teresa Gardocka, dziekan Wydziału Prawa

Nowatorski sposób kształcenia

Szkoła Prawa to autorska koncepcja nauczania prawa stworzona przez doświadczonych prawników z Uniwersytetu SWPS przy współpracy przedstawicieli biznesu. Ćwiczenie analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego, nauka praktycznych umiejętności prawniczych, rozwój kompetencji zarządczych i psychologicznych niezbędnych w pracy prawnika, a także stała współpraca z tutorem gwarantują bardzo dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Nowatorski system kształcenia prawników-specjalistów odbiega od tradycyjnych studiów prawniczych.

Czołówka polskiego prawa

Kadra wydziału to wybitne osobistości polskiego prawa: sędziowie Sądu Najwyższego, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, praktycy – radcowie prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Jacek Sobczak – były sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010, Ryszard Czerniawski – były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły