Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Laureatka programu stypendialnego „Głowa się rusza”

float_intro: images-old/stories/foto/konkurs_grafika/Zwycieska_praca_2017_autor_Katarzyna_Ostaszewska.jpg

Prosimy skomentować wizualnie zmiany społeczne, jakich doświadczamy w skali lokalnej i globalnej – tak brzmiało zadanie dla osób ubiegających się o indeks na grafikę i roczne stypendium pokrywające czesne za naukę na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zwyciężczynią tegorocznej edycji programu „Głowa się rusza” organizowanego przez Katedrę Grafiki została Katarzyna Ostaszewska.

Plakat społecznie zaangażowany

– Tegoroczne zadanie było bardzo trudne i skomplikowane, szczególnie dla młodych projektantów. Plakat społecznie zaangażowany to trudny środek wyrazu, który wymaga nie tylko umiejętności graficznych i projektowych, lecz przede wszystkim dużej dojrzałości komunikacyjnej i społecznej oraz kompetencji obserwatora, potrafiącego komentować otaczającą go rzeczywistość przy pomocy środków wizualnych, czyli dokonywać przekładu z języka na obraz, z pominięciem jednowymiarowych skojarzeń – wyjaśnia prof. Michael Fleischer, kierownik Katedry Grafiki, członek Komisji Stypendialnej.

Plakat Katarzyny Ostaszewskiej świadczy o bardzo dobrej umiejętności dostrzeżenia problemu projektowego, czyli krytycznej orientacji w aktualnej sytuacji komunikacyjnej i społecznej, oraz o dużych kompetencjach w dziedzinie przekładu tego, co zaobserwowała, na konkretny projekt.

Zaproszenie widza do własnej interpretacji

Zwycięski plakat jest precyzyjnie skonstruowany, komunikat wizualny jest trafnie spuentowany i sprowadzony do sedna sprawy. Wymowa plakatu nie jest widoczna od razu, lecz jego wizualna realizacja prowokuje widza do zastanowienia się i namawia go do własnej rekonstrukcji znaczenia, czyniąc z widza aktywnego uczestnika procesu recepcji.

Z drugiej strony praca Katarzyny Ostaszewskiej nie jest przegadana, narzucająca się czy jednowymiarowa, czyli trywialna. Ponadto rezultat uzyskany został za pomocą bardzo prostych środków wizualnych, bez narzucającego się komentarza tekstowego.
Zobacz zwycięską pracę » 

Komisja Stypendialna programu „Głowa się rusza” postanowiła wyróżnić pracę Karoliny Gościmińskiej.

Wszystkie tegoroczne prace były na dość wysokim poziomie i wskazywały na krytyczne podejście młodzieży do aktualnych zjawisk społecznych.

prof. Michael Fleischer, członek Komisji Stypendialnej

 

Roczne stypendium na grafikę

Laureatka otrzyma stypendium pokrywające opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice w Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi studenci zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

Wybierz studia
na Uniwersytecie SWPS

Nie kształcimy artystów, tylko wszechstronnych projektantów...

Studia graficzne w Filii Uniwersytetu SWPS to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Obejmują kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji wizualnej i kompetencji społecznych. 

Uczymy projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. Duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.
Zobacz naszą stronę »