Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Laureatka programu stypendialnego „Głowa się rusza”

float_intro: images-old/stories/foto/konkurs_grafika/głowa-się-rusza---Weronika-Mazurek.jpg

„Proszę wybrać sobie dowolny plakat reklamowy i pokazać nam, dlaczego jest niedobry” – tak brzmiało zadanie adresowane do osób, które ubiegały się o indeks na grafikę i roczne stypendium pokrywające czesne za naukę na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zwyciężczynią tegorocznej edycji programu „Głowa się rusza” organizowanego przez Katedrę Grafiki została Weronika Mazurek.

Kreatywne podejście do już kreatywnej koncepcji

– Autorka pracuje esencją, co znakomicie przekłada się zarówno na konstruowany tekst, jak i kompozycję. Przez wybór efektywnych środków plakat nie jest banalny, ciekawi, zachęca do odkodowania” – wyjaśnia prof. Michael Fleischer, kierownik Katedry Grafiki, członek Komisji Stypendialnej.

Komisja Stypendialna Programu „Głowa się rusza” postanowiła wyróżnić prace Pani Ewy Chrzanowskiej oraz Marii Zakrzewskiej.

głowa się rusza Weronika Mazurek

Roczne stypendium na grafikę

Laureatka otrzyma stypendium pokrywające opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice w Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi studenci zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

Wybierz studia
na Uniwersytecie SWPS

Nie kształcimy artystów, tylko wszechstronnych projektantów...

Studia graficzne w Filii Uniwersytetu SWPS to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Obejmują kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji wizualnej i kompetencji społecznych. 

Uczymy projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. Duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.
Zobacz naszą stronę »