Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

12 MLN z MNiSW na realizację strategii badawczej Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/zdjecia/projekt-oklaski.jpg

W czerwcu 2015 roku pisaliśmy: „Uniwersytet SWPS – uczelnia, z której jesteśmy dumni”. Z przyjemnością informujemy, że powodów do dumy tylko przybywa! Uniwersytet SWPS, jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych, znalazł się wśród 30 uczelni akademickich z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie w ramach pilotażowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Nasz projekt pt. „Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w latach 2019-2022 w obszarze nauk społecznych (psychologii, socjologii, nauk o polityce)” uzyskał wsparcie w wysokości 11 985 347,00 zł.

Projekt, z którego jesteśmy dumni!

Projekt będzie realizowany w kampusie warszawskim w dziedzinie nauk społecznych, tj. psychologii, socjologii i nauk o polityce. Dyscypliny te zostały uwzględnione w strategii województwa mazowieckiego jako jeden z obszarów specjalizacji badawczo-rozwojowej.

Realizacja projektu jest szansą na stworzenie efektywnego modelu współpracy i finansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych na Uniwersytecie SWPS. Ma także przyczynić się do wielowymiarowego rozwoju centrów badań i innowacji na naszej uczelni. W ramach projektu zostanie dofinansowany na kwotę 6 mln zł uczelniany Fundusz Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS, co umożliwi organizację konkursów na projekty badawcze, wyposażenie laboratoriów i badania aplikacyjne. Otrzymaliśmy również środki na integrację i koordynację sieci centrów badań i innowacji, szkolenia, wizyty studyjne i konferencyjne dla członków centrów badawczych oraz dofinansowanie usług brokeringu wiedzy świadczonych przez Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS.

W projekcie przewidziano ponadto wsparcie wymiany międzynarodowej, mobilności pracowników naukowych oraz pokrycie kosztów publikacji ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu oraz monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach. Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 roku do końca 2022 roku.

Dzięki włączeniu Uniwersytetu SWPS w realizację pilotażowego programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości zamierzamy utrwalić pozycję wiodącego na Mazowszu ośrodka badawczego w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie badań naukowych, rozwoju przestrzeni laboratoryjnej, aplikacji i komercjalizacji wiedzy.

prof. dr hab. Grzegorz Sędek, prorektor ds. nauki Uniwersytetu SWPS

Pilotażowy konkurs MNiSW – założenia

Przedmiotem konkursu było finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych i ich komercjalizacji, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni. Konkurs skrojony był pod konkretny typ szkoły wyższej – uczelni akademickiej o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. W pilotażowej edycji mogły wziąć udział uczelnie, których wydziały posiadały w określonych dyscyplinach uprawnienia do nadawania stopni i co najmniej kategorię naukową B. Program był pomyślany tak, aby nie tylko wszystkie regiony otrzymały wsparcie, ale i poszczególne grupy nauk. Wnioski można było składać w ramach:

  • nauk humanistycznych i społecznych oraz twórczości artystycznej
  • nauk o życiu
  • nauk ścisłych i inżynierskich

W każdym regionie wyszczególniono jednak inne dyscypliny. Wybór tych dyscyplin wynikał z dwóch przesłanek. Po pierwsze z potencjału naukowego w dyscyplinach (badania naukowe w danym obszarze musiały stać w regionie na odpowiednio wysokim poziomie). Po drugie – z regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów gospodarki i nauki, które zidentyfikowano jako priorytetowe dla rozwoju danego regionu.

Najwięcej zgłoszeń do resortu nauki wpłynęło z regionu mazowieckiego (10), śląskiego (9), a także z zachodniopomorskiego i lubuskiego (7). Wśród zwycięzców pojawiły się uczelnie o bardzo zróżnicowanym profilu – uczelnie uniwersyteckie (8), techniczne (6), medyczne, ekonomiczne, artystyczne, a także morskie.