Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

12 MLN z MNiSW na realizację strategii badawczej Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/zdjecia/projekt-oklaski.jpg

W czerwcu 2015 roku pisaliśmy: „Uniwersytet SWPS – uczelnia, z której jesteśmy dumni”. Z przyjemnością informujemy, że powodów do dumy tylko przybywa! Uniwersytet SWPS, jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych, znalazł się wśród 30 uczelni akademickich z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie w ramach pilotażowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Nasz projekt pt. „Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w latach 2019-2022 w obszarze nauk społecznych (psychologii, socjologii, nauk o polityce)” uzyskał wsparcie w wysokości 11 985 347,00 zł.

Projekt, z którego jesteśmy dumni!

Projekt będzie realizowany w kampusie warszawskim w dziedzinie nauk społecznych, tj. psychologii, socjologii i nauk o polityce. Dyscypliny te zostały uwzględnione w strategii województwa mazowieckiego jako jeden z obszarów specjalizacji badawczo-rozwojowej.

Realizacja projektu jest szansą na stworzenie efektywnego modelu współpracy i finansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych na Uniwersytecie SWPS. Ma także przyczynić się do wielowymiarowego rozwoju centrów badań i innowacji na naszej uczelni. W ramach projektu zostanie dofinansowany na kwotę 6 mln zł uczelniany Fundusz Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS, co umożliwi organizację konkursów na projekty badawcze, wyposażenie laboratoriów i badania aplikacyjne. Otrzymaliśmy również środki na integrację i koordynację sieci centrów badań i innowacji, szkolenia, wizyty studyjne i konferencyjne dla członków centrów badawczych oraz dofinansowanie usług brokeringu wiedzy świadczonych przez Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS.

W projekcie przewidziano ponadto wsparcie wymiany międzynarodowej, mobilności pracowników naukowych oraz pokrycie kosztów publikacji ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu oraz monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach. Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 roku do końca 2022 roku.

Dzięki włączeniu Uniwersytetu SWPS w realizację pilotażowego programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości zamierzamy utrwalić pozycję wiodącego na Mazowszu ośrodka badawczego w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie badań naukowych, rozwoju przestrzeni laboratoryjnej, aplikacji i komercjalizacji wiedzy.

prof. dr hab. Grzegorz Sędek, prorektor ds. nauki Uniwersytetu SWPS

Pilotażowy konkurs MNiSW – założenia

Przedmiotem konkursu było finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych i ich komercjalizacji, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni. Konkurs skrojony był pod konkretny typ szkoły wyższej – uczelni akademickiej o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. W pilotażowej edycji mogły wziąć udział uczelnie, których wydziały posiadały w określonych dyscyplinach uprawnienia do nadawania stopni i co najmniej kategorię naukową B. Program był pomyślany tak, aby nie tylko wszystkie regiony otrzymały wsparcie, ale i poszczególne grupy nauk. Wnioski można było składać w ramach:

  • nauk humanistycznych i społecznych oraz twórczości artystycznej
  • nauk o życiu
  • nauk ścisłych i inżynierskich

W każdym regionie wyszczególniono jednak inne dyscypliny. Wybór tych dyscyplin wynikał z dwóch przesłanek. Po pierwsze z potencjału naukowego w dyscyplinach (badania naukowe w danym obszarze musiały stać w regionie na odpowiednio wysokim poziomie). Po drugie – z regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów gospodarki i nauki, które zidentyfikowano jako priorytetowe dla rozwoju danego regionu.

Najwięcej zgłoszeń do resortu nauki wpłynęło z regionu mazowieckiego (10), śląskiego (9), a także z zachodniopomorskiego i lubuskiego (7). Wśród zwycięzców pojawiły się uczelnie o bardzo zróżnicowanym profilu – uczelnie uniwersyteckie (8), techniczne (6), medyczne, ekonomiczne, artystyczne, a także morskie.