Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Uprawnienia doktorskie dla Poznania i Katowic

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/czerwona_kokardka.jpg

Ponad 2000 absolwentów, kilkadziesiąt projektów badawczych prowadzonych przez wybitne autorytety, wysoki poziom nauczania widoczny w sukcesach zespołowych i jednostkowych naszych studentów, niezliczona liczba wydarzeń inspirowanych studiami i życiem uczelni… Osiem lat ciężkiej pracy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i Katowicach przyniosło oczekiwany rezultat – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów obu wydziałom przyznała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia. To kolejno ósme i dziewiąte uprawnienie doktorskie naszej uczelni, a czwarte i piąte – w zakresie psychologii, co oznacza, że wszystkie wydziały Uniwersytetu SWPS, które prowadzą studia psychologiczne, zdobyły uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Nowoczesne studia psychologiczne w Poznaniu

Uniwersytet SWPS w Poznaniu do tej pory wypromował ponad 800 absolwentów – m.in. specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, sądowej, wspierania rozwoju dzieci i młodzieży czy zdrowia psychicznego i somatycznego. Poza psychologią, prowadzi również studia z prawa i wzornictwa. W 2016 roku Wydział otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono wówczas założenia programowe studiów psychologicznych prowadzonych na Wydziale oraz poziom kadry naukowo-dydaktycznej.

Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości. 

Mają okazję studiować w miejscu, które łączy historię z nowoczesnością: budynek położony w pobliżu Cytadeli i Starego Rynku kryje m.in. zmodernizowane pracownie multimedialne czy laboratoria badań psychofizjologicznych, co sprzyja twórczej i koncepcyjnej pracy.

Ogromnie się cieszę, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała nam uprawnienia do nadawania stopnia doktora. To powód do dumy i piękne uhonorowanie 7-letniej pracy całego zespołu psychologów pracujących na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu Uniwersytetu SWPS.

prof. dr hab. Anna M. Zalewska, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Najlepszy wydział psychologiczny na Śląsku

Wydział Zamiejscowy w Katowicach prowadzi studia na kierunkach psychologia i psychokryminalistyka (jedyny kierunek w Polsce). Wypromował blisko 1400 absolwentów – m.in. specjalistów w zakresie psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dzieci i młodzieży, sądowej, biznesu. Jako jedyny wydział psychologii w województwie Śląskim otrzymał kategorię A w ocenie parametrycznej dokonywanej przez MNiSW. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz społeczności lokalnej oraz udział przedstawicieli firm i instytucji w procesie udoskonalania programów nauczania.

Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Józef Krzysztof Gierowski – specjalista psychiatrii i prawa, dr hab. Danuta Rode – ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, dr hab. Anna Brytek-Matera – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler, oraz dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Anna Hełka – psycholog biznesu, dr Damian Grabowski – psycholog pracy, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – specjalistka w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psycholog społeczny. 

Mają do dyspozycji funkcjonalne sale dydaktyczne wyposażone w projektory multimedialne, specjalistyczne pracownie komputerowe, sprzęt najnowszej generacji oraz komfortowe strefy wypoczynku.

Przyznanie uprawnień doktorskich w dyscyplinie psychologia dla Wydziału Zamiejscowego w Katowicach potwierdza wartość naukową zespołu, podnosi prestiż naszego wydziału i otwiera drzwi do jego dalszego rozwoju. Daje także studentom możliwość realizowania swoich pasji i rozpoczęcia drogi do kariery naukowej. Tym samym otrzymane uprawnienia wzmacniają wizerunek naszej uczelni jako ważnego ośrodka studiów psychologicznych w Polsce.

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

Potencjał naukowy Uniwersytetu SWPS

Uniwersytet SWPS posiada obecnie 4 uprawnienia habilitacyjne oraz 9 uprawnień doktorskich. Nasza uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego nauk społecznych i humanistycznych z psychologii (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwa (w Warszawie), a od 2018 roku także z prawa (w Warszawie).

Uprawnienia doktorskie przyznawane są w 5 dyscyplinach: psychologii (w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach), kulturoznawstwie (w Warszawie), socjologii (w Warszawie), literaturoznawstwie (w Warszawie) i prawie (w Warszawie).

Potencjał naukowy uczelni to oczywiście jej kadra naukowo-dydaktyczna – 62 profesorów, 69 doktorów habilitowanych, 199 doktorów. Dodamy, że to kadra niezwykle aktywna na polu badawczym, co potwierdzają rankingi Narodowego Centrum Nauki. Od lat Uniwersytet SWPS znajduje się w czołówce grantobiorców NCN. W latach 2013-2017 pozyskaliśmy 93 granty na łączną kwotę 32 mln złotych. Więcej o rankingu NCN »

Silną pozycję naszej uczelni potwierdziła również kompleksowa ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasz uniwersytet znalazł się w ścisłej elicie polskiej nauki, do której zalicza się zaledwie 5 proc. jednostek w kraju wyróżnionych kategorią A+. Więcej o wynikach oceny parametrycznej »