Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uprawnienia doktorskie dla Poznania i Katowic

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/czerwona_kokardka.jpg

Ponad 2000 absolwentów, kilkadziesiąt projektów badawczych prowadzonych przez wybitne autorytety, wysoki poziom nauczania widoczny w sukcesach zespołowych i jednostkowych naszych studentów, niezliczona liczba wydarzeń inspirowanych studiami i życiem uczelni… Osiem lat ciężkiej pracy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i Katowicach przyniosło oczekiwany rezultat – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów obu wydziałom przyznała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia. To kolejno ósme i dziewiąte uprawnienie doktorskie naszej uczelni, a czwarte i piąte – w zakresie psychologii, co oznacza, że wszystkie wydziały Uniwersytetu SWPS, które prowadzą studia psychologiczne, zdobyły uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Nowoczesne studia psychologiczne w Poznaniu

Uniwersytet SWPS w Poznaniu do tej pory wypromował ponad 800 absolwentów – m.in. specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, sądowej, wspierania rozwoju dzieci i młodzieży czy zdrowia psychicznego i somatycznego. Poza psychologią, prowadzi również studia z prawa i wzornictwa. W 2016 roku Wydział otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono wówczas założenia programowe studiów psychologicznych prowadzonych na Wydziale oraz poziom kadry naukowo-dydaktycznej.

Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości. 

Mają okazję studiować w miejscu, które łączy historię z nowoczesnością: budynek położony w pobliżu Cytadeli i Starego Rynku kryje m.in. zmodernizowane pracownie multimedialne czy laboratoria badań psychofizjologicznych, co sprzyja twórczej i koncepcyjnej pracy.

Ogromnie się cieszę, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała nam uprawnienia do nadawania stopnia doktora. To powód do dumy i piękne uhonorowanie 7-letniej pracy całego zespołu psychologów pracujących na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu Uniwersytetu SWPS.

prof. dr hab. Anna M. Zalewska, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Najlepszy wydział psychologiczny na Śląsku

Wydział Zamiejscowy w Katowicach prowadzi studia na kierunkach psychologia i psychokryminalistyka (jedyny kierunek w Polsce). Wypromował blisko 1400 absolwentów – m.in. specjalistów w zakresie psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dzieci i młodzieży, sądowej, biznesu. Jako jedyny wydział psychologii w województwie Śląskim otrzymał kategorię A w ocenie parametrycznej dokonywanej przez MNiSW. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz społeczności lokalnej oraz udział przedstawicieli firm i instytucji w procesie udoskonalania programów nauczania.

Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Józef Krzysztof Gierowski – specjalista psychiatrii i prawa, dr hab. Danuta Rode – ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, dr hab. Anna Brytek-Matera – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler, oraz dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Anna Hełka – psycholog biznesu, dr Damian Grabowski – psycholog pracy, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała – specjalistka w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psycholog społeczny. 

Mają do dyspozycji funkcjonalne sale dydaktyczne wyposażone w projektory multimedialne, specjalistyczne pracownie komputerowe, sprzęt najnowszej generacji oraz komfortowe strefy wypoczynku.

Przyznanie uprawnień doktorskich w dyscyplinie psychologia dla Wydziału Zamiejscowego w Katowicach potwierdza wartość naukową zespołu, podnosi prestiż naszego wydziału i otwiera drzwi do jego dalszego rozwoju. Daje także studentom możliwość realizowania swoich pasji i rozpoczęcia drogi do kariery naukowej. Tym samym otrzymane uprawnienia wzmacniają wizerunek naszej uczelni jako ważnego ośrodka studiów psychologicznych w Polsce.

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

Potencjał naukowy Uniwersytetu SWPS

Uniwersytet SWPS posiada obecnie 4 uprawnienia habilitacyjne oraz 9 uprawnień doktorskich. Nasza uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego nauk społecznych i humanistycznych z psychologii (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwa (w Warszawie), a od 2018 roku także z prawa (w Warszawie).

Uprawnienia doktorskie przyznawane są w 5 dyscyplinach: psychologii (w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach), kulturoznawstwie (w Warszawie), socjologii (w Warszawie), literaturoznawstwie (w Warszawie) i prawie (w Warszawie).

Potencjał naukowy uczelni to oczywiście jej kadra naukowo-dydaktyczna – 62 profesorów, 69 doktorów habilitowanych, 199 doktorów. Dodamy, że to kadra niezwykle aktywna na polu badawczym, co potwierdzają rankingi Narodowego Centrum Nauki. Od lat Uniwersytet SWPS znajduje się w czołówce grantobiorców NCN. W latach 2013-2017 pozyskaliśmy 93 granty na łączną kwotę 32 mln złotych. Więcej o rankingu NCN »

Silną pozycję naszej uczelni potwierdziła również kompleksowa ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasz uniwersytet znalazł się w ścisłej elicie polskiej nauki, do której zalicza się zaledwie 5 proc. jednostek w kraju wyróżnionych kategorią A+. Więcej o wynikach oceny parametrycznej »