Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

W czołówce grantobiorców NCN

float_intro: images-old/2015/ncn-22.jpg

Narodowe Centrum Nauki opublikowało najnowsze statystyki pozyskiwania grantów w latach 2013 – 2017. Dla naszej uczelni to był niezwykle pracowity okres, który zaowocował świetnymi wynikami. Pozyskaliśmy 93 granty na łączną kwotę 32 mln złotych. Ponownie znaleźliśmy się w czołówce najbardziej aktywnych ośrodków naukowych w kraju.

Wysoka skuteczność naszych naukowców

Z najnowszych statystyk NCN wynika, że Uniwersytet SWPS znajduje się w gronie najaktywniejszych grantobiorców, a wśród uczelni niepublicznych jest niekwestionowanym liderem. O skuteczności naszych naukowców świadczą wysokie współczynniki sukcesu (stosunek uzyskanych grantów do złożonych wniosków). Tu warto przytoczyć współczynnik sukcesu II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu – 37 proc., co stanowi drugi, najwyższy wynik w elitarnej grupie jednostek wyróżnionych kategorią A+.

Skuteczność to jedno, drugie to wysokość pozyskiwanych kwot w przeliczeniu na jednego pracownika, wyróżniająca się na tle innyh uczelni. Rekordzistą znowu jest II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu – ok. 240 tys. zł, tuż za nim plasuje się warszawski Wydział Psychologii – ok. 193 tys.

Uniwersytet SWPS od lat zajmuje czołowe miejsce wśród najbardziej aktywnych grantobiorców Narodowego Centrum Nauki. W statystykach pozyskiwania grantów w latach 2011 – 2016 zajęliśmy 5. wśród jednostek, które otrzymały największe kwoty dofinansowania na badania.

Nasi naukowcy prowadzą liczne projekty badawcze, których wyniki są publikowane w prestiżowych pismach polskich i zagranicznych oraz wdrażane w różnych obszarach gospodarki. Co roku uczelnia otwiera nowe laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt. Profesjonalne wsparcie administracyjne gwarantuje wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych prowadzonych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Korzystamy także z funduszy strukturalnych. Realizujemy około 300 projektów badawczych rocznie.

Zobacz statystyki NCN »

Ocena parametryczna a aktywność badawcza

W tegorocznym zestawieniu NCN zaproponowało, by na aktywność grantobiorców spojrzeć w kontekście kategorii naukowych przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w ramach grupy wspólnej oceny (GWO) oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Przypomnijmy, że zgodnie z oceną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Wydział Psychologii w Warszawie oraz II Wydział Psychologii we Wrocławiu otrzymały prestiżową kategorię A+. W tym elitarnym gronie znalazły się zaledwie trzy ośrodki w kraju, oprócz naszej uczelni są to Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Cieszy również bardzo dobra kategoria A, którą wyróżniono Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz wszystkie wydziały zamiejscowe: w Sopocie, Katowicach i Poznaniu.

Grupa nauk humanistycznych i społecznych o profilu społecznym

Wydział Psychologii w Warszawie (kategoria A+)

 • Łączna liczba złożonych wniosków – 114
 • Łączna liczba pozyskanych grantów – 37
 • Współczynnik sukcesu – 32 proc.
 • Łączna kwota dofinansowania – 12 413 530 zł
 • Liczba pracowników – 64
 • Kwota dofinansowania na jednego pracownika: 193 056 zł

II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu (kategoria A+)

 • Łączna liczba złożonych wniosków – 52
 • Łączna liczba pozyskanych grantów – 19
 • Współczynnik sukcesu – 37 proc.
 • Łączna kwota dofinansowania – 6 274 759 zł
 • Liczba pracowników – 26
 • Kwota dofinansowania na jednego pracownika: 241 337 zł

Wydział Zamiejscowy w Sopocie (kategoria A)

 • Złożone wnioski – 23
 • Pozyskane granty – 10
 • Przyznana kwota – 1 849 726 zł
 • Pracownicy naukowi – 21,5
 • Kwota pozyskana na jednego pracownika – 86 034 zł
 • Współczynnik sukcesu – 43 proc.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach (kategoria A)

 • Złożone wnioski – 27
 • Pozyskane granty – 7
 • Współczynnik sukcesu – 26%
 • Przyznana kwota – 2 476 784 zł
 • Pracownicy naukowi – 21
 • Kwota pozyskana na jednego pracownika – 117 942 zł

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu (kategoria A)

 • Złożone wnioski – 28
 • Pozyskane granty – 6
 • Współczynnik sukcesu – 21%
 • Przyznana kwota – 2 751 952 zł
 • Pracownicy naukowi – 39
 • Kwota pozyskana na jednego pracownika – 70 562 zł

Grupa nauk humanistycznych i społecznych o profilu filologicznym

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (kategoria A)

 • Złożone wnioski – 65
 • Pozyskane granty – 10
 • Współczynnik sukcesu – 15%
 • Przyznana kwota – 3 885 729 zł
 • Pracownicy naukowi – 65
 • Kwota pozyskana na jednego pracownika – 59 780 zł
 • Grupa nauk humanistycznych i społecznych o profilu prawnym

Grupa nauk humanistycznych i społecznych o profilu prawnym

Wydział Prawa (kategoria B)

 • Złożone wnioski – 12
 • Pozyskane granty – 4
 • Współczynnik sukcesu – 33%
 • Pozyskana kwota – 2 225 778 zł
 • Pracownicy naukowi – 24
 • Kwota pozyskana na jednego pracownika – 92 740,75 zł