Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wysoka zdawalność na aplikacje prawnicze

float_intro: images-old/aplikacje.jpg

Znaleźliśmy się w gronie uczelni najlepiej przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze. Potwierdzają to dane Ministerstwa Sprawiedliwości, które przedstawiło wyniki egzaminów wstępnych z 2018 r. na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. W rankingu uczelni mających mniej niż 100 absolwentów Uniwersytet SWPS zajął wysokie piąte miejsce. Zdawalność absolwentów Wydziału Prawa w Warszawie wyniosła 44,1 proc.

Wszystkich kandydatów na aplikantów obowiązują te same zasady i jednakowy zakres egzaminów. W 2018 r. przystąpiło do nich 6937 absolwentów 44 uczelni – 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych. Egzaminy zdały 3544 osoby, czyli 51,1 proc. kandydatów. By podejść do egzaminu, należy posiadać tytuł magistra prawa i przejść cykl szkoleniowy przewidziany programem aplikacji. Pozytywne złożenie egzaminu równoznaczne jest z nabyciem uprawnień zawodowych.

Przygotowanie do egzaminu na aplikacje

Na Uniwersytecie SWPS wiemy, że zdanie egzaminów na aplikacje prawnicze wymaga nie tylko gruntownej wiedzy, lecz także praktycznego przygotowania do testu. Dlatego w 2018 r. dla naszych studentów uruchomiony został moduł przygotowujący do tego egzaminu. Kurs trwa 90 godzin, jest fakultatywny i bezpłatny. Zaliczenie go odbywa się w taki sam sposób, jak test na aplikacje.

– Egzaminy na aplikacje prawnicze są skonstruowane w specyficzny sposób. Poza wymaganiem szerokiej wiedzy z zakresu podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustaw, od kandydatów wymaga się umiejętności rozwiązywania testów. Na Uniwersytecie SWPS opracowaliśmy metodę, której celem jest połączenie posiadanej przez studentów wiedzy z wyzwaniami egazminu aplikacyjnego. Wynik z ostatniego naboru pokazuje, że nasza metoda jest skuteczna i będzie dalej udoskonalana – mówi dr Paweł Kowalski, prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Prawa w Warszawie.

Nowatorski system szkolenia prawniczego

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS oparta jest na innowacyjnej koncepcji nauczania. Można zostać jej studentem zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu i w Poznaniu. Łączymy praktyczną wiedzę i umiejętności. Program studiów jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami biznesu tak, by odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku. Proponujemy zajęcia z zarządzania oraz zajęcia z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji i retoryki – kompetencji dotąd pomijanych w nauczaniu prawa. Studenci korzystają również z profesjonalnego tutoringu, czyli wsparcia prawnika i psychologa na każdym etapie studiów. Studenci mogą ponadto wziąć udział w bezpłatnych, certyfikowanych kursach, cenionych na rynku pracy.

Na Uniwersytecie SWPS opracowaliśmy metodę, której celem jest połączenie posiadanej przez studentów wiedzy z wyzwaniami egazminu aplikacyjnego. Wynik z ostatniego naboru pokazuje, że nasza metoda jest skuteczna i będzie dalej udoskonalana.

dr Paweł Kowalski, prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Prawa w Warszawie

Nasi absolwenci znakomicie sobie radzą na rynku pracy

Prawnicy po Uniwersytecie SWPS szybko znajdują pracę i dobrze zarabiają, co potwierdzają dane zgromadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach systemu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów). Nasi absolwenci prawa znajdują pracę etatową w ciągu 1,68 miesiąca (dane dotyczą absolwentów rocznika 2016), plasując się na drugim miejscu pod względem wysokości wynagrodzeń. Ich średnie miesięczne zarobki brutto w pierwszym roku po dyplomie wynoszą 4881,72 zł.

Ważny ośrodek nauk prawnych

Jest to kolejny sukces Wydziału Prawa naszej uczelni. W 2018 r. zdobył 1. miejsce wśród jednostek kształcących prawników na uczelniach niepublicznych w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i był to awans o dwie pozycje w stosunku do poprzedniego roku. Doceniono naszą wysoką jakość kształcenia, potencjał naukowy i współpracę z zagranicą.

Wydział kształci prawników – znawców prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i międzynarodowego oraz specjalistów do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, przygotowanych do zarządzania sytuacją kryzysową, zwalczania cyberterroryzmu i zapewniania bezpiecznej komunikacji lądowej, morskiej oraz powietrznej. W ofercie Wydziału znajduje sie także innowacyjny kierunek Prawo w biznesie, na którym studenci zdobywają wiedzę w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wydział Prawa powstał w 2009 roku i szybko ugruntował swoją pozycję jako ważny ośrodek naukowy w naukach prawnych w Polsce. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych oraz przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w dyscyplinie prawo.

Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły