Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wydział Prawa najlepszy wśród uczelni niepublicznych

float_intro: images-old/doktoraty_i_habilitacje_WP/Aleksandra_Dopierala/prawo-ranking-2018.jpg

Mamy kolejny powód do dumy! Wydział Prawa zdobył 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych w tegorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Jest to awans o dwie pozycje w stosunku do ubiegłego roku. Bardzo wysoko oceniono jakość kształcenia i współpracę z zagranicą.

Wydział Prawa na podium

W rankingu „Rzeczpospolitej” brano pod uwagę potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą. Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS został liderem wśród uczelni niepublicznych, zdobywając łącznie 18,64 pkt. Bardzo wysoko oceniono jakość kształcenia (8,13 pkt). W tej kategorii kluczowe były dostępność pracowników naukowo-dydaktycznych, możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego podczas studiów, zdawalność absolwentów na aplikacje. Wysoką notę Wydział Prawa otrzymał również za współpracę z zagranicą (5,89 pkt) oraz potencjał naukowy (4,62 pkt). 

– Tegoroczny ranking dziennika „Rzeczpospolita” ma nową formułę – nie opiera się na ankietach wypełnianych przez zainteresowane wynikiem wydziały. Tym bardziej cieszy nas sukces, jaki odniósł Wydział Prawa, już od 10 lat kształcący prawników (obecnie prowadzimy 11. nabór na studia prawnicze). Dla kadry niezwykle ważna jest wysoka ocena jakości kształcenia studentów. Z pełną świadomością kształtowaliśmy program studiów prawniczych, by był możliwie jak najbardziej praktyczny – mówi prof. Teresa Gardocka, dziekan Wydziału Prawa.

Nowatorski koncept nauczania

W podsumowaniu rankingu „Rzeczpospolitej” z 2017 roku, w którym Wydział Prawa uplasował się na 3. miejscu, dziekan Teresa Gardocka powiedziała: „To dobry wynik, ale mierzymy wyżej. Rozwijamy się naukowo. Wdrażamy nowy program studiów – inny niż wszystkie – praktyczny, ze ścieżką biznesową”. Minął niespełna rok, a scenariusz został zrealizowany. Wydział Prawa zajął pierwsze miejsce na podium.

Rozwinęła się Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS oparta na innowacyjnym koncepcie nauczania. Tu najważniejsze są praktyczna wiedza i umiejętności, rozwiązywanie rzeczywistych problemów prawnych, współpraca z biznesem. Program nauczania jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami biznesu tak, by odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku. Wzbogacają go zajęcia z zarządzania oraz zajęcia z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji i retoryki – kompetencji dotąd pomijanych w nauczaniu prawa. Studenci korzystają z profesjonalnego tutoringu, czyli wsparcia prawnika i psychologa na każdym etapie studiów.

Studenci mogą wziąć udział w bezpłatnych, certyfikowanych kursach, cenionych na rynku pracy. Certyfikowany przez Wolters Kluwer kurs przygotowuje studentów do posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX. Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oferuje kurs reprezentowania stron w postępowaniu arbitrażowym. Z kolei Polskie Centrum Mediacji wprowadza studentów tajniki mediacji, jednej z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

Szybko znajdują pracę i dobrze zarabiają

Nasi absolwenci prawa znakomicie sobie radzą na rynku pracy, co potwierdzają dane zgromadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach systemu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów), dotyczące zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

Prawnicy po Uniwersytecie SWPS znajdują pracę etatową w ciągu 1,68 miesiąca (dane dotyczą absolwentów rocznika 2016). Nasi prawnicy plasują się na drugim miejscu pod względem wysokości wynagrodzeń. Ich średnie miesięczne zarobki brutto w pierwszym roku po dyplomie wynoszą 4881,72 zł.

Pierwsze miejsce w rankingu utwierdza nas w przekonaniu, że decydując się na praktyczny model kształcenia prawa, poszliśmy dobrą drogą.

prof. Teresa Gardocka, dziekan Wydziału Prawa

Ważny ośrodek naukowy w naukach prawnych

Wydział Prawa powstał w 2009 roku i szybko ugruntował swoją pozycję jako ważny ośrodek naukowy w naukach prawnych w Polsce. W 2012 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Obecnie prowadzi: prawo w biznesie – studia I stopnia, które łączą wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, w tym prawo dla magistrów i licencjatów, oraz seminaria doktorskie przygotowujące do napisania i obrony rozprawy doktorskiej.

Czołówka polskich prawników

Kadra wydziału to wybitne osobistości polskiego prawa: sędziowie Sądu Najwyższego, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, praktycy – radcowie prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Marek Chmaj - partner zarządzający w kancelarii prawnej Chmaj i Wspólnicy, wybitny komentator w dziedzinie prawa konstytucyjnego,  Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010 oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły