Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Najlepszy start absolwentów Szkoły Prawa na rynku pracy

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/biret_i_dyplom.jpg

Z najnowszego raportu MNiSW wynika, że absolwenci Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Monitoring pokazał, że szybko znajdują zatrudnienie po studiach i otrzymują najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich absolwentów tego kierunku w Polsce.

Absolwenci prawa dobrze postrzegani na rynku pracy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawdziło kariery zawodowe osób, które ukończyły studia w 2017 roku. Jak wynika z Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) absolwenci Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS znajdują pracę etatową w ciągu niespełna dwóch tygodni. To efekt praktycznego przygotowania do pracy zawodowej oraz stałej współpracy naszych studentów z tutorami, którzy pomagają im w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań, a także w określeniu mocniejszych i słabszych stron. Tutor doradza w wyborze odpowiednich zajęć i organizacji toku nauczania, dzięki czemu absolwent świadomie wybiera drogę kariery. 

Badania ELA pokazują także, że nasi absolwenci otrzymują największe wynagrodzenie. Ich średnie miesięczne zarobki brutto w pierwszym roku po dyplomie wynoszą 5289,71 zł (w 2016 roku – 4881,72 zł, wyraźny wzrost), co na tle średniej wynagrodzeń w obszarze nauk społecznych (2610,81) wygląda imponująco. Więcej informacji »

Sukcesy naszych absolwentów to przede wszystkim zasługa nowatorskiego podejścia do przekazywania wiedzy. Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS jest bowiem zintegrowanym systemem praktycznego i teoretycznego kształcenia prawników – specjalistów przygotowanych do wejścia na rynek pracy.

Przede wszystkim praktyka

Wysokie notowania absolwentów Szkoły Prawa nas nie dziwią. Ich sukcesy zawodowe to zasługa świetnie opracowanej metodyki i standardów pracy ze studentami. Podczas studiów studenci analizują kazusy, uczestniczą w dyskusjach i sporach prawnych oraz symulują rozprawy sądowe. Uczą się od najlepszych autorytetów prawa strategicznego myślenia i argumentacji prawniczej. Debaty oksfordzkie i warsztaty przygotowują do wystąpień publicznych. Dodatkowo studenci mogą korzystać ze Studenckiej Poradni Prawa, która pozwala na zdobycie doświadczenia w pracy z klientem.

Autorska koncepcja nauczania w Szkole Prawa

Sukcesy naszych absolwentów to przede wszystkim zasługa nowatorskiego podejścia do przekazywania wiedzy. Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS jest bowiem zintegrowanym systemem praktycznego i teoretycznego kształcenia prawników – specjalistów przygotowanych do wejścia na rynek pracy. Oprócz gruntownej wiedzy posiadają praktyczne umiejętności prawnicze oraz interdyscyplinarne kompetencje m.in. z zakresu psychologii i zarządzania, które są niezbędne w pracy prawnika.

Według rankingu „Perspektyw” z 2019 roku należymy do grona 5 najlepszych uniwersytetów w Polsce kształcących przyszłych prawników. Wysoką pozycję uczelni potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2019 roku Wydział Prawa zajął 1. miejsce wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Doceniono jakość kształcenia na wydziale oraz współpracę z zagranicą.

Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły