Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

I miejsce Wydziału Prawa w rankingu „Rzeczpospolitej”

float_intro: images-old/2015/Nagrody/Pani-Profesor-Dariusz-Jagielło.jpg

W VIII edycji Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2019 roku Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS zajął 1. miejsce wśród wszystkich jednostek uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących studia prawnicze.

Potencjał naukowy siłą wydziału

W zestawieniu „Rzeczpospolitej” oceniano przede wszystkim trzy kategorie: potencjał naukowy poszczególnych jednostek, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą. W kategorii „Potencjał naukowy” Uniwersytet SWPS znalazł się na 1. pozycji wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Uwzględniono oceny parametryczne MNiSW, rozwój kadry, uprawnienia doktorskie oraz liczbę grantów realizowanych na wydziale. Bardzo dobrze oceniono także poziom nauczania, przede wszystkim dostępność pracowników naukowo-dydaktycznych, zdawalność absolwentów na aplikacje oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas studiów.

Ośrodek nauk prawnych posiadający komplet uprawnienień naukowych

Wydział Prawa powstał w 2009 roku i szybko ugruntował swoją pozycję jako ważny ośrodek nauk prawnych w Polsce. W 2012 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Obecnie prowadzi: prawo w biznesie – studia I stopnia, które łączą wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, w tym prawo dla magistrów i licencjatów, oraz seminaria doktorskie przygotowujące do napisania i obrony rozprawy doktorskiej.

Rok 2018 dla Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS okazał się wyjątkowy. W dziesiątym roku istnienia uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Ta decyzja, podjęta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, lokuje Wydział Prawa w grupie wydziałów o pełnych uprawnieniach naukowych.

Utrzymanie pierwszego miejsca drugi rok z rzędu wśród uczelni niepublicznych to bardzo dobry wynik, ale nie spoczywamy na laurach. Rozwijamy się naukowo. Poszukujemy  nowych rozwiązań, dzięki którym nasza Szkoła Prawa wybija się na jeden z najlepszych ośrodków kształcących przyszłych prawników.

prof. Teresa Gardocka, dziekan Wydziału Prawa 

Nowatorski koncept nauczania

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS oparta jest na innowacyjnym koncepcie nauczania. Tu najważniejsze są praktyczna wiedza i umiejętności, rozwiązywanie rzeczywistych problemów prawnych, współpraca z biznesem. Program nauczania jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami biznesu tak, by odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku. Wzbogacają go zajęcia z zarządzania oraz zajęcia z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji i retoryki – kompetencji dotąd pomijanych w nauczaniu prawa. Studenci korzystają z profesjonalnego tutoringu, czyli wsparcia prawnika i psychologa na każdym etapie studiów.

Studenci mogą wziąć udział w bezpłatnych, certyfikowanych kursach, cenionych na rynku pracy. Certyfikowany przez Wolters Kluwer kurs przygotowuje studentów do posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX. Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oferuje kurs reprezentowania stron w postępowaniu arbitrażowym. Z kolei Polskie Centrum Mediacji wprowadza studentów w tajniki mediacji, jednej z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

Szybko znajdują pracę i dobrze zarabiają

Nasi absolwenci prawa znakomicie sobie radzą na rynku pracy, co potwierdzają dane zgromadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach systemu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów), dotyczące zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

Prawnicy po Uniwersytecie SWPS znajdują pracę etatową w ciągu 1,68 miesiąca (dane dotyczą absolwentów rocznika 2016). Nasi prawnicy plasują się na drugim miejscu pod względem wysokości wynagrodzeń. Ich średnie miesięczne zarobki brutto w pierwszym roku po dyplomie wynoszą 4881,72 zł.

Czołówka polskiego prawa

Kadra wydziału to wybitne osobistości polskiego prawa: sędziowie Sądu Najwyższego, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, praktycy – radcowie prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010 oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS

Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
 
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły