Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Sukces Studenckiej Poradni Prawnej

float_intro: images-old/2015/Nagrody/poradnia_prawna_glowne_1.jpg

Ponad 20 studentów, 4 opiekunów z Wydziału Prawa i prawie 100 spraw przyjętych w mijającym roku akademickim, do tego konferencje i spotkania edukacyjne – Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS to prężnie działająca organizacja zrzeszająca młodych adeptów prawa, dla których prawo to więcej niż sztywne przepisy. W tym roku Poradnia dołączyła do grona najlepszych w kraju – w ogólnopolskim rankingu zajęła drugie miejsce, ex aequo z poradniami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uczelni Łazarskiego.

Zdobywanie doświadczenia pod okiem profesjonalistów

Jednym z podstawowych zadań Poradni jest udzielanie bezpłatnych konsultacji prawnych. Studenci pomagają interpretować sytuację prawną klienta na podstawie obowiązujących przepisów, analizować umowy oraz sporządzać projekty pism procesowych. Prowadzą przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy, choć mamy również sekcję prawa medycznego. Członkowie Poradni działają w ścisłej współpracy z aktywnymi zawodowo adwokatami i radcami prawnymi z Wydziału Prawa. Omawiają z nimi proponowane rozwiązania i kroki, które ich zdaniem należy podjąć w danej sytuacji.

Celem Studenckiej Poradni Prawnej jest praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów z różnych dziedzin prawa, zdobywanie doświadczenia i podnoszenie ich kompetencji zawodowych już podczas studiów. Cieszę się, że nasi studenci tak chętnie korzystają z tej możliwości.

dr Katarzyna Antolak-Szymanski, prodziekan ds. dydaktycznych

Nie tylko działalność doradcza

W tegorocznej edycji rankingu pod uwagę brano nie tylko liczbę prowadzonych spraw, lecz także przygotowane konferencji, kontakty z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadzone symulacje rozpraw i zajęcia o prawie w szkołach. To pozwoliło naszej Poradni na awans do ścisłej czołówki. Obok działalności doradczej nasi studenci podejmują liczne inicjatywy związane z tematyką prawniczą, organizują seminaria i spotkania edukacyjne, biorą udział w projektach badawczych, i współpracują z instytucjami w zakresie poradnictwa i wymiany międzynarodowej.

Poradnia Prawna nagroda 2 male

Autorska koncepcja nauczania prawa

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS to zintegrowany system praktycznego i teoretycznego kształcenia prawników – specjalistów przygotowanych do wejścia na rynek pracy. Oprócz gruntownej wiedzy nasi studenci zdobywają praktyczne umiejętności prawnicze oraz interdyscyplinarne kompetencje m.in. z zakresu psychologii i zarządzania, które są niezbędne w pracy prawnika.

Według rankingu „Perspektyw” z 2019 roku należymy do grona 5 najlepszych uniwersytetów w Polsce kształcących przyszłych prawników. Wysoką pozycję uczelni potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2019 roku Wydział Prawa zajął 1. miejsce wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Doceniono jakość kształcenia na wydziale oraz współpracę z zagranicą.

Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły