Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Sukces Studenckiej Poradni Prawnej

float_intro: images-old/2015/Nagrody/poradnia_prawna_glowne_1.jpg

Ponad 20 studentów, 4 opiekunów z Wydziału Prawa i prawie 100 spraw przyjętych w mijającym roku akademickim, do tego konferencje i spotkania edukacyjne – Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu SWPS to prężnie działająca organizacja zrzeszająca młodych adeptów prawa, dla których prawo to więcej niż sztywne przepisy. W tym roku Poradnia dołączyła do grona najlepszych w kraju – w ogólnopolskim rankingu zajęła drugie miejsce, ex aequo z poradniami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uczelni Łazarskiego.

Zdobywanie doświadczenia pod okiem profesjonalistów

Jednym z podstawowych zadań Poradni jest udzielanie bezpłatnych konsultacji prawnych. Studenci pomagają interpretować sytuację prawną klienta na podstawie obowiązujących przepisów, analizować umowy oraz sporządzać projekty pism procesowych. Prowadzą przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy, choć mamy również sekcję prawa medycznego. Członkowie Poradni działają w ścisłej współpracy z aktywnymi zawodowo adwokatami i radcami prawnymi z Wydziału Prawa. Omawiają z nimi proponowane rozwiązania i kroki, które ich zdaniem należy podjąć w danej sytuacji.

Celem Studenckiej Poradni Prawnej jest praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów z różnych dziedzin prawa, zdobywanie doświadczenia i podnoszenie ich kompetencji zawodowych już podczas studiów. Cieszę się, że nasi studenci tak chętnie korzystają z tej możliwości.

dr Katarzyna Antolak-Szymanski, prodziekan ds. dydaktycznych

Nie tylko działalność doradcza

W tegorocznej edycji rankingu pod uwagę brano nie tylko liczbę prowadzonych spraw, lecz także przygotowane konferencji, kontakty z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadzone symulacje rozpraw i zajęcia o prawie w szkołach. To pozwoliło naszej Poradni na awans do ścisłej czołówki. Obok działalności doradczej nasi studenci podejmują liczne inicjatywy związane z tematyką prawniczą, organizują seminaria i spotkania edukacyjne, biorą udział w projektach badawczych, i współpracują z instytucjami w zakresie poradnictwa i wymiany międzynarodowej.

Poradnia Prawna nagroda 2 male

Autorska koncepcja nauczania prawa

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS to zintegrowany system praktycznego i teoretycznego kształcenia prawników – specjalistów przygotowanych do wejścia na rynek pracy. Oprócz gruntownej wiedzy nasi studenci zdobywają praktyczne umiejętności prawnicze oraz interdyscyplinarne kompetencje m.in. z zakresu psychologii i zarządzania, które są niezbędne w pracy prawnika.

Według rankingu „Perspektyw” z 2019 roku należymy do grona 5 najlepszych uniwersytetów w Polsce kształcących przyszłych prawników. Wysoką pozycję uczelni potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2019 roku Wydział Prawa zajął 1. miejsce wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Doceniono jakość kształcenia na wydziale oraz współpracę z zagranicą.

Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły