Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Laureatka programu „Głowa się rusza”

float_intro: images-old/2015/Nagrody/glowa_sie_rusza_kosiaty.jpg

„Bauhaus buduje ludzi” – tak brzmiało hasło wiodące tegorocznego konkursu „Głowa się rusza”. Uczestnicy walczyli o indeks na grafikę i nagrodę pokrywającą koszty czesnego za naukę na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zadanie polegało na przygotowaniu plakatu reklamowego informującego o setnej rocznicy Bauhausu. Zwyciężczynią tegorocznej edycji programu została Renata Kosiaty.

Nagrodzona praca – powrót do korzeni Bauhausu

Komisja zdecydowała się przyznać pierwsze miejsce autorce pracy, która w swojej propozycji wróciła do rękodzielniczych korzeni Bauhausu, znacząco łamiąc schemat nadesłanych projektów. Jedyną pracownią, która w sensie rynkowym przynosiła zyski szkole z Dessau była pracownia tkacka i, choć to nie był główny argument, to właśnie praca tkacka została nagrodzona.

Tegoroczną edycję konkursu wygrała pani Renata Kosiaty. Poza innym sposobem myślenia i techniki samej pracy (rękodzielnictwo), pani Kosiaty w sposób subtelny przemyca zastosowanie macierzy kompozycji i subwersję formy projektowej. Ponadto jej praca jest wykonana ręcznie, co znacząco wyróżnia ten projekt na tle pozostałych.

– Większość prac była poprawna graficznie. Nierzadko zaskoczeniem dla nas była precyzja stosowanych środków wyrazu – kształt, obraz, typografia. Z drugiej jednak strony większość prac dotyczyła w prostej linii urodzin Bauhausu. Nie szukaliśmy w tym obszarze kartki urodzinowej, ale umiejętności zakomunikowania idei stojącej za koncepcją form ever follows function w sposób niekoniecznie deklaratywny – podkreśla prof. Michael Fleischer, kierownik Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS.

głowa się rusza Renata Kosiaty

Podejście uczestników konkursu

W tym roku temat konkursu był wyjątkowo trudny, gdyż z jednej strony dotyczył zastosowania dość wyrazistej estetyki szkoły projektowania Bauhaus, a z drugiej strony wymagał przemycenia nadrzędnej idei: „Bauhaus buduje ludzi” – wszystko to było osadzone w kontekście 100-lecia niemieckiej szkoły projektowania. I tu właśnie autorzy prac popełniali główny błąd, wykorzystując kontekst pracy do zakomunikowania idei wiodącej – w projektowaniu liczy się umiejętne zarządzanie znaczeniami, a nie tylko informacją. Subtelność treści i formy w służbie komunikacji.

Zdecydowana większość prac została wykonana w podstawowej technice grafiki wektorowej, co potwierdza tylko popularność tych narzędzi pracy projektowej. – Widzimy, że młodzi ludzie jeszcze przed podjęciem studiów graficznych znają podstawowe narzędzia na bardzo wysokim poziomie. To, czego im zdecydowanie brakuje i na co my stawiamy główny nacisk w kształceniu przyszłych projektantów i projektantek, to postawa kreatywna i kompetencje społeczne, które pozwalają widzieć otaczającą rzeczywistość w szerszych kategoriach poznawczych i następnie stosować uzyskane wnioski w pracy projektowej – podkreśla dr Mariusz Wszołek, prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich.

Wyróżnienie w konkursie

Komisja zdecydowała się na wyróżnienie pracy pana Michała Hadzika, który zaproponował wysoce skomplikowaną kompozycję, łamiąc zasadę trzech barw.

– Praca jest przygotowana precyzyjnie właśnie pod względem graficznym. Nie ma jednak klarownego komunikatu (nie hasła), mówiącego o tym, że „Bauhaus buduje ludzi”. W pracy zaskakuje umiejętność operowania na siatce projektowej. Zastanawiający jest powód złamania zasady trzech kolorów. W odniesieniu do estetyki bauhausu, można to uznać za błąd, ale sam Gropius twierdził, że kopiowanie mistrzów jest zabronione, stąd uznajemy, że jest to pewien rodzaj subwersji. Niemniej jednak w pracy zabrakło kontekstu społeczno-komunikacyjnego, zarówno w formie, jak i w samej treści — podkreśla dr Krzysztof Moszczyński, kierownik kierunku grafika na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

głowa się rusza Michał Hadzik

Roczne stypendium na grafikę

Laureatka otrzyma nagrodę pokrywającą opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na grafice w Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Dostanie indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi studenci zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.
Więcej informacji o konkursie »

Wybierz studia
na Uniwersytecie SWPS

Nie kształcimy artystów, tylko wszechstronnych projektantów...

Studia graficzne w Filii Uniwersytetu SWPS to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Obejmują kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji wizualnej i kompetencji społecznych. 

Uczymy projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. Duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.
Zobacz naszą stronę »