Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Mistrzowski Start – nagrody przyznane!

float_intro: images-old/2015/mistrzowski_start_2019.jpg

Już wiemy, kto został laureatem programu stypendialnego Mistrzowski Start. Bezpłatne studia na Uniwersytecie SWPS rozpocznie kolejnych jedenaścioro utalentowanych kandydatów. Co roku nasza uczelnia promuje najzdolniejszych maturzystów, umożliwiając im studiowanie za darmo na wybranych kierunkach.

Program dla najlepszych

Celem programu Mistrzowski Start jest wsparcie utalentowanych maturzystów, którzy za wyniki z egzaminu dojrzałości otrzymali odpowiednio wysoką liczbę punków kwalifikacyjnych.

Uczestnicy programu ubiegali się o indeks na jeden z 24 kierunków studiów na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Sopocie. Laureaci otrzymali nagrodę pokrywającą czesne za pierwszy rok nauki. Jeśli na studiach utrzymają wysoką średnią ocen, będą mogli uzyskać dofinansowanie na cały okres kształcenia. Kryteria oceny »

Młodzi, ambitni, z pasją – o laureatach Mistrzowskiego Startu

Antonina Jagiełło zdecydowała się na studia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Psychologia to jej wymarzony kierunek. Swoje zainteresowanie tą dziedziną mogła rozwijać dzięki wykładom otwartym organizowanym przez Uniwersytet SWPS i materiałom eksperckim umieszczanym na naszych portalach internetowych. „Chętnie słuchałam wykładów publikowanych przez uczelnię na YouTubie. Im więcej miałam kontaktu z Uniwersytetem SWPS, tym bardziej byłam przekonana, że chcę dołączyć do tej społeczności (…) Program Mistrzowski Start to kolejny dowód na to, że system Uniwersytetu SWPS jest przemyślany  i opracowany z troską o studentów”.

Psychologią, a w szczególności neuronauką, interesuje się również Inez Nowicka, która rozpocznie studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Psychology in English. „Ciekawi mnie ludzki umysł i wszystko, co z nim związane. Uniwersytet SWPS wybrałam ze względu na poziom nauczania i ofertę kierunków w języku angielskim. Kierowałam się również tym, że uczelnia ma dobre opinie wśród moich znajomych oraz wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych”.

Julia Formella rozpocznie studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalności Branding – reklama – public relations na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Jest pewna, że nauka na naszej uczelni rozwinie ją zarówno personalnie, jak i zawodowo. „Znalazłam miejsce, które oferuje ciekawe, przyszłościowe kierunki studiów, a do tego jest otwarte i nastawione na poszerzanie horyzontów studentów. Program studiów, które wybrałam, daje mi wiele możliwości. Podczas trzech lat będę w stanie zdobyć wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie medialnym, biznesowym, jaki i społecznym, a każda z tych dziedzin leży w kręgu moich zainteresowań”.

Laureaci programu Mistrzowski Start

Warszawa

 • Anna Maria Szyszko (458 pkt) –  kierunek: kulturoznawstwo (Projektowanie innowacji)
 • Joanna Chabrowska (452 pkt) – kierunek: kulturoznawstwo (Projektowanie innowacji)
 • Julia Biernat (427,5 pkt) – kierunek: prawo
 • Dominika Handzlik (418,5 pkt) – kierunek: psychologia 
 • Inez Nowicka (409,5 pkt) – kierunek: Psychology in English
 • Paulina Mączyńska (403 pkt) – kierunek: psychologia
 • Maria Gurtat (406,5 pkt) – kierunek: psychologia

Sopot

 • Martyna Harasimowicz (423 pkt) – kierunek: psychologia
 • Antonina Jagiełło (405 pkt) – kierunek: psychologia

Wrocław

 • Julia Formella (424,5 pkt) –  kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Branding – reklama – public relations)

Poznań

 • Marta Krupa (400 pkt) – kierunek: wzornictwo

Zostań stypendystą Uniwersytetu SWPS

Na tegorocznych maturzystów czekają również nagrody w ramach programu Zmieniam Świat. Dzięki niemu osoby, które są aktywne społecznie, angażują się w interesujące przedsięwzięcia, mają osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym czy sportowym mają szansę na darmowe studiowanie na pierwszym roku studióworaz na przedłużenie nagrody na cały okres trwania studiów. Kandydaci muszą legitymować się świadectwem dojrzałości i przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury. Więcej szczegółów »

Program Mistrzowski Start nie jest jedyną formą wsparcia finansowego dla studentów naszej uczelni. Stypendium Rektora jest przyznawane za najlepsze wyniki w nauce, Stypendium Ministra – za wybitne osiągnięcia. O stypendia z jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się osoby z wysoką średnią ocen, a także w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci, którzy myślą o karierze naukowej, mogą liczyć na wsparcie wykładowców w pozyskaniu środków na prowadzenie autorskich projektów. Dotychczas aż 10 młodych badaczy z naszej uczelni otrzymało dofinansowanie na łączna kwotę 1,8 mln zł w prestiżowym konkursie Diamentowy Grant organizowanym przez MNiSW.

Dowiedz się więcej o stypendiach na Uniwersytecie SWPS »