Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Jesteśmy w czołówce grantobiorców NCN

float_intro: images-old/2015/ncn-22.jpg

Narodowe Centrum Nauki opublikowało najnowsze statystyki pozyskiwania grantów w latach 2011–2019. Uniwersytet SWPS ponownie znalazł się w gronie najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce aplikujących o środki na badania z zakresu nauk humanistyczno-społecznych. Intensywna działalność naszych naukowców, doskonałe zaplecze badawcze, dobra administracja i sprawne zarządzanie projektami – to nasze atuty, z których możemy być dumni.

4. miejsce w naukach humanistyczno-społecznych

Według rankingu grantobiorców uczelnie, które otrzymały najwięcej funduszy na badania w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, to Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet SWPS. Jesteśmy zatem 4. ośrodkiem w kraju z najwyższym dofinansowaniem na łączną kwotę 72 mln zł. Dzięki tak dużemu wsparciu NCN zrealizowaliśmy w sumie 175 projektów, co daje nam 7. miejsce pod względem liczby przyznanych grantów. Wyprzedzamy tym samym wiele znamienitych uniwersytetów i jednostek badawczych, w tym instytuty Polskiej Akademii Nauk. Jesteśmy także niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych.
Więcej informacji »

stat. ncn kwotowe

Wykres 1. Kwota (zł) wniosków zakwalifikowanych do finansowania w NCN w latach 2011-2019 w grupie nauk humanistyczno-społecznych

stat. ncn liczbowe

Wykres 2. Liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania w NCN w latach 2011-2019 w grupie nauk humanistyczno-społecznych

1. miejsce w psychologii

Coroczne zestawienia NCN pokazują, że Uniwersytet SWPS jest jednym z najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce. W samym 2019 roku otrzymaliśmy ponad 16 mln dofinansowania na realizację kolejnych 30 projektów naukowych.

Nasza uczelnia skupia ekspertów z wielu dziedzin. Prowadzimy badania w zakresie nauk prawnych, socjologii, politologii, kultury i sztuki, ale naszą dyscypliną wiodącą jest psychologia. W 2019 roku złożyliśmy w NCN 46 wniosków o granty na projekty psychologiczne, z czego aż 18 zostało zakwalifikowanych do finansowania. W sumie dostaliśmy prawie 11,5 mln zł. Żadna inna instytucja nie otrzymała tak wysokich środków. Zajęliśmy pierwsze miejsce wśród jednostek ubiegających się o granty w tej dyscyplinie – zarówno pod względem liczby projektów, jak i kwoty przyznanej na ich realizację.

Aktywne pozyskiwanie grantów

Nasi naukowcy prowadzą liczne projekty badawcze, których wyniki są publikowane w prestiżowych pismach polskich i zagranicznych oraz wdrażane w różnych obszarach gospodarki. Co roku uczelnia otwiera nowe laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt. Profesjonalne wsparcie administracyjne gwarantuje wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych prowadzonych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Korzystamy także z funduszy strukturalnych. Obecnie prowadzimy ponad 220 projektów badawczych na kwotę prawie 108 milionów zł.
Więcej informacji »

Aż 9 laureatów najnowszych konkursów NCN

W maju NCN ogłosiło wyniki najnowszych konkursów, w których Uniwersytet SWPS otrzymał zgodę na finansowanie aż 9 projektów. Na szczególną uwagę zasługują wyniki konkursu Preludium Bis – po raz pierwszy doktorant otrzymuje nie tylko środki na prowadzenie badań, lecz także stypendium na cały okres nauki w szkole doktorskiej. Wszystkie złożone przez nas wnioski otrzymały decyzję pozytywną.
Więcej informacji »

Projekty, które otrzymały finansowanie w najnowszych konkursach:

  • Sieci społeczne a potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość, kierownik projektu dr Katarzyna Growiec, kwota finansowania: 508 920 zł;
  • Nadmierne kupowanie jako zachowanie pojawiające się w reakcji na nudę. Badania mechanizmu i warunków granicznych relacji między nudą i nadmiarowymi zachowaniami konsumenckimi, kierownik projektu dr hab. Agata Gąsiorowska, kwota finansowania: 532 776 zł;
  • Zaufanie do Sztucznej Inteligencji, kierownik projektu dr Katarzyna Samson, kwota finansowania: 640 176 zł;
  • Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych, kierownicy projektu dr hab. Marcin Rzeszutek/dr hab. Ewa Gruszczyńska, kwota finansowania: 252 000 zł;
  • Rola Aktorów Socjalizacyjnych w Przejściach Transnarodowych i Formowaniu Poczucia Przynależności Dzieci Migrantów w Polsce, kierownik projektu mgr Angela Popyk, kwota finansowania: 95 879 zł;
  • Wpływ koordynacji interpersonalnej na efekt ekstrapolacji. Zrozumienie rozprzestrzeniania się skutków naśladownictwa, kierownik projektu dr hab. Wojciech Kulesza, kwota finansowania: 495 840 zł;
  • Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli niezwiązanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonalne, kierownik projektu dr Monika Kornacka, kwota finansowania: 1 678 176 zł;
  • Czy powtarzalna irracjonalność jest adaptacyjnie racjonalna? Rola zdolności numerycznych i selekcji strategii decyzyjnych w wyborach w warunkach ryzyka i niepewności, kierownik projektu dr hab. Jakub Traczyk, kwota finansowania: 527 400 zł;
  • Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczna w Polsce po 1989 roku, kierownik projektu prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, kwota finansowania: 939 072 zł.

Łączna kwota dofinansowania na wymienione projekty wynosi prawie 5,5 mln zł. Gratulujemy naszym badaczom i życzymy dalszych sukcesów naukowych.