Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nasze studia prawnicze przygotowują do egzaminów na aplikacje

float_intro: images-old/zdawalnosc_na_aplikacje.jpg

Absolwenci studiów prawniczych często nie są odpowiednio przygotowani do zawodu. Zdanie egzaminu na aplikacje prawnicze to również nie lada wyzwanie – wymaga nie tylko wiedzy, ale też praktycznych umiejętności rozwiązywania testu kwalifikacyjnego. Według raportu Ministerstwa Sprawiedliwości podsumowującego zdawalność na aplikację w 2019 roku Uniwersytet SWPS w Warszawie oraz Poznaniu jest odpowiednio na 6. i 7. miejscu wśród uczelni z liczbą absolwentów od 20 do 90 osób. Wysoka zdawalność wśród naszych absolwentów to m.in. wynik przygotowania, jakie oferujemy w postaci fakultatywnego, bezpłatnego kursu specjalistycznego.

Ilu absolwentów zdało na aplikacje w 2019 roku?

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. W ubiegłym roku do egzaminów przystąpiło 2 862 absolwentów z 39 polskich uczelni, 1 844 uzyskało wynik pozytywny. Średnia zdawalność wyniosła 64,4 proc.

Wśród uczelni z liczbą absolwentów od 20 do 90 osób, na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Opolski ze zdawalnością na poziomie 66,2 proc. Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie zajął 6. miejsce ze zdawalnością na poziomie 50 proc., a 7. miejsce przypadło Wydziałowi Psychologii i Prawa naszej uczelni w Poznaniu, gdzie zdawalność odnotowano na poziomie 47,8 proc. Znajdujemy się więc na bardzo wysokiej pozycji wśród wszystkich uczelni w kraju, wypadamy też dużo lepiej w porównaniu z innymi uczelniami niepublicznymi – oprócz Uniwersytetu Opolskiego wyprzedzają nas jedynie Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet Rzeszowski, a z uczelni niepublicznych – tylko WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Na Uniwersytecie SWPS opracowaliśmy metodę, której celem jest połączenie wiedzy studentów z wyzwaniami egzaminu aplikacyjnego. Wynik z ostatniego naboru pokazuje, że ta metoda jest skuteczna, a jednocześnie cały czas udoskonalana, co potwierdza regularny wzrost zdawalności naszych absolwentów.

prof. Sławomir Kursa, prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Prawa w Warszawie

Jak nasza uczelnia przygotowuje do egzaminu na aplikacje?

Zdanie egzaminów na aplikacje prawnicze wymaga nie tylko gruntownej wiedzy, lecz także odpowiedniego przygotowania do testu kwalifikacyjnego. Pomagamy naszym studentom sprostać temu wyzwaniu. W programie studiów zamieściliśmy dodatkowy 90-godzinny moduł aplikacji prawniczych. W ramach tego bezpłatnego kursu studenci zdobywają wiedzę na temat przebiegu samego egzaminu, procedury kwalifikacyjnej i poszczególnych aplikacji, powtarzają materiał wymagany na egzaminie i poznają skuteczne metody rozwiązywania testów. Zaliczenie modułu odbywa się w taki sam sposób jak test na aplikacje.

– Egzaminy na aplikacje prawnicze wymagają umiejętności szybkiego analizowania pytań, aby móc prawidłowo wskazać odpowiedzi. Na Uniwersytecie SWPS opracowaliśmy metodę, której celem jest połączenie wiedzy studentów z wyzwaniami egzaminu aplikacyjnego. Wynik z ostatniego naboru pokazuje, że ta metoda jest skuteczna, a jednocześnie cały czas udoskonalana, co potwierdza regularny wzrost zdawalności naszych absolwentów – mówi prof. Sławomir Kursa, prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Prawa w Warszawie.

Więcej informacji »

Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki prawne

doktorat w trybie eksternistycznym

niestacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły