Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Najlepszy start zawodowy absolwentów Psychologii

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/iStock-637693846_1316.jpg

Osoby, które ukończyły Psychologię na Uniwersytecie SWPS, bardzo szybko znajdują pracę po studiach i otrzymują najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich absolwentów tego kierunku w Polsce. Wyniki Monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzają czołową pozycję Uniwersytetu SWPS na rynku edukacyjnym w dyscyplinie psychologia. 

Absolwenci cenieni przez pracodawców

Najnowszy ranking ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) sprawdził kariery zawodowe osób, które ukończyły studia w 2018 r. Absolwenci psychologii Uniwersytetu SWPS znajdują pracę etatową w przeciągu zaledwie dwóch do czterech tygodni oraz otrzymują najwyższe wynagrodzenie spośród wszystkich młodych adeptów psychologii w Polsce. Nasi absolwenci Wydziałów Psychologii w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Sopocie zajmują pierwsze miejsca w zestawieniach poszczególnych województw; absolwenci filii w Katowicach – drugie. Średnie miesięczne zarobki brutto w pierwszym roku po obronie dyplomu wynoszą od 4725 do 3854 zł.

Jedne z najlepszych studiów w Polsce

Tak dobre notowania naszych absolwentów psychologii to zasługa wyjątkowego programu kształcenia, bogatego zaplecza badawczego uczelni oraz kadry naukowo-dydaktycznej, w skład której wchodzą autorytety polskiej psychologii oraz wybitni praktycy. 

Wysoki poziom nauczania potwierdzają wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju, a także coroczne wyniki rankingu edukacyjnego „Perspektyw”. W 2020 roku Uniwersytet SWPS po raz kolejny znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych uczelni w Polsce prowadzacych studia psychologiczne.

Nasi studenci mają do dyspozycji profesjonalne laboratoria wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań psychofizjologicznych, okulograficznych i behawioralnych, a także sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem do tworzenia eksperymentów psychologicznych i analizy otrzymanych wyników.

Pod ich opieką najlepszych specjalistów w kraju przyszli psychologowie prowadzą badania i przygotowują wnioski o granty na realizację autorskich projektów. Wielu z nich otrzymało Diamentowe Granty – najbardziej prestiżowe stypendia badawcze dla studentów przyznawane przez MNiSW.

Program studiów jest dostosowany do międzynarodowych standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy wydawanego przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA), który w wielu krajach definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania..

Zgłębianie sekretów psychologii jest jak podróż dookoła świata, trakcie której dokonujemy fascynujących odkryć i zdobywamy wyjątkowe doświadczenie.

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS
dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu

Bogata oferta studiów psychologicznych

Na kierunku psychologia oferujemy studia I, II stopnia, jednolite magisterskie, dla magistrów i licencjatów, a także kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. Nasi studenci mogą wybierać z szerokiej palety specjalności, m.in.: psychologię biznesu, psychologię kliniczną i zdrowia, psychologię kształtowania i zmiany zachowania, neurokognitywistykę, psychologię kliniczną dzieci i młodzieży czy psychologię sądową. 

Jako liderzy w kształceniu i badaniach naukowych w dziedzinie psychologii otworzyliśmy tę ważną w funkcjonowaniu społeczeństw dyscyplinę na nowe obszary i stworzyliśmy unikatowe na polskim rynku studia: Psychokryminalistykę, łączącą wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa, oraz kierunek poświęcony innowacjom cyfrowym i technologicznym – Psychologię i informatykę, ze specjalnościami Psychologia sztucznej inteligencji oraz UX reaserch & design.

Zobacz pełną ofertę studiów psychologicznych »