Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nagroda Sekcji Socjologii Sportu PTS za najlepszą pracę dyplomową dla naszej absolwentki

float_intro: images-old/2015/Nagrody/siatkowka.jpg

Anna Piątkowska, absolwentka Socjologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, zdobyła Nagrodę Główną III edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską organizowanego przez Sekcję Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Praca laureatki wieńcząca jej studia II stopnia dotyczyła strategii zarządzania karierą zawodową wśród czynnych i biernych zawodowo polskich siatkarzy i siatkarek i została napisana pod kierunkiem dr Pauliny Pustułki. Cieszymy się, że Pani Anna planuje kontynuację swojej drogi naukowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. Serdecznie gratulujemy wygranej!  

Najlepsze prace młodych socjologów 2019/2020 

Już po raz trzeci wybrano najlepsze prace dyplomowe z dziedziny socjologii, obronione między 1.01.2019 i 30.09.2020 r. Laureaci, oprócz nagród rzeczowych, otrzymują zaproszenie do wygłoszenia referatów podczas sesji plenarnej corocznej konferencji Sekcji Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Anna Piątkowska, zwyciężczyni tegorocznego konkursu, absolwentka Socjologii na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, swoje wnioski z pracy magisterskiej „Zawód sportowiec: Strategie zarządzania karierą zawodową wśród czynnych i biernych zawodowo polskich siatkarzy i siatkarek” przedstawi 19 listopada 2020 r. na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczni aktorzy rzeczywistości sportowej: problemy, perspektywy, badawcze, pytania” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne razem z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Praca Pani Anny została również wyróżniona wydaniem w serii naszego Uniwersytetu „Youth Working Paper” (red. dr Dominika Blachnicka-Ciacek) i jest dostępna online tutaj » 

Jak sportowiec zarządza swoją karierą?

Praca „Zawód sportowiec: Strategie zarządzania karierą zawodową wśród czynnych i biernych zawodowo polskich siatkarzy i siatkarek” podejmuje problematykę kariery zawodowej sportowców, a jej celem jest ukazanie karier sportowych na przykładzie polskich siatkarzy i siatkarek, a następnie porównanie wzorów kariery w sporcie z tradycyjnymi modelami ścieżek zawodowych.

Zweryfikowano hipotezę, że przesunięcie się etapów sportowej kariery w stosunku do tradycyjnego modelu kariery zawodowej i wczesne jej zakończenie może się wiązać z poczuciem zagubienia, koniecznością ponownego zdefiniowania celów życiowych i zawodowych jednostki, reorganizacji życia i poszukiwania nowych ról społecznych.

Aby zweryfikować hipotezę i cele pracy, przeprowadzono badanie jakościowe. Szczególny nacisk położono na ukazanie strategii oraz modeli zarządzania karierą czynnych i biernych sportowców, na co pozwoliło zastosowanie techniki wywiadu pogłębionego. Grupę badawczą stanowili polscy siatkarze i siatkarki, którzy podkreślali wyrzeczenia, przeogromny wysiłek, ból i zwątpienie, z jakim musieli się mierzyć, gdy grali na najwyższym poziomie.

Podjęte analizy pozwoliły określić rolę oraz wielowymiarowość dziedziny, jaką jest sport. Z punktu zainteresowań socjologa uprawianie sportu – w tym przypadku siatkówki – jest przestrzenią, gdzie dochodzi do świadomej wymiany umiejętności i zachowań moralnych, w których zawodnik spełnia się w swojej karierze zawodowej.