Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Karol Olejniczak nagrodzony stypendium Fulbrighta

float_intro: images-old/2015/Nagrody/Karol-Olejniczak-SWPS.jpg

Dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS z Instytutu Nauk Społecznych otrzymał prestiżową nagrodę Fulbright Senior Award, dzięki której realizuje międzynarodowy projekt naukowy na George Washington University w Waszyngtonie w USA. Nasz naukowiec jest w Polsce jednym z czołowych ekspertów ds. polityk publicznych zajmującym się m.in. projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom. Jego badania prowadzone w ramach stypendium poświęcone są istotnym kwestiom związanym z politykami publicznymi i dotyczą polityk opartych na dowodach w dobie postprawdy („Evidence-informed policy in the post-truth era”). 

Dla inicjowania zmian społecznych

Prof. Karol Olejniczak naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. W swojej pracy badawczej i edukacyjnej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne.

Ma na swoim koncie wiele wyróżnień czy odbytych programów stypendialnych. W 2014 r. od polskiej administracji otrzymał tytuł Lidera Ewaluacji, zaś w 2016 r. został wyróżniony pierwszą nagrodą Rektora UW w konkursie na najlepszego nauczyciela akademickiego w kategorii nauk społecznych. Był stypendystą The Ostroms’ Workshop in Political Theory and Policy Analysis (2006 r., USA – Indiana University) oraz Fundacji Kościuszkowskiej (2012 r., USA – George Washington University). Jest autorem szeregu publikacji naukowych, w tym sześciotomowej serii „Ministerstwa Uczące Się”. Publikował artykuły w takich czasopismach międzynarodowych, jak „Evaluation”, „American Journal of Evaluation”, „Policy & Politics”.

Ma dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i szkoleń dla polskich, unijnych, amerykańskich i kanadyjskich instytucji publicznych. Jest współzałożycielem firmy badawczej EGO s.c. – Evaluation for Government Organizations. Współpracował jako ekspert z m.in.: Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, amerykańską National Science Foundation oraz szeregiem polskich ministerstw i instytucji samorządowych, w tym z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wraz z polskimi samorządami rozwija obecnie laboratorium innowacyjnych usług publicznych (w ramach m.in. projektu gov_LAB prowadzonym na Uniwersytecie SWPS) i doradza amerykańskim agencjom federalnym w projektowaniu Learning Agendas. 

Prestiżowa nagroda Komisji Fulbrighta

Fulbright Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta to program umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w Stanach Zjednoczonych. W czasie pobytu w USA stypendysta realizuje własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu badawczego stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne. Program przeznaczony jest dla akademików gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA, których charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Projekt naukowy: „Polityki oparte na dowodach w dobie postprawdy”

Zastosowanie wyników badań do formułowania polityk jest podstawą dyscypliny polityki i praktyki publicznej. Wywodzi się ono z amerykańskiego pragmatyzmu, który traktuje wiedzę opartą na badaniach naukowych jako sposób na radzenie sobie z wyzwaniami społecznymi. Polityki sformułowane w oparciu o dowody i dane z badań naukowych i analiz uwzględniają mechanizmy kierujące zachowaniami i wyborami adresatów tych polityk. Wiedza naukowa oparta na dowodach i danych znacznie zwiększa efektywność rozwiązań stosowanych do niwelowania problemów społeczno-ekonomicznych, zaspokajania potrzeb obywateli, a w końcowym rozrachunku – do zmieniania świata na lepsze.

Jednak występujące od niedawna zjawisko postprawdy tworzy nowy, trudny kontekst do wprowadzania w życie polityk opartych na dowodach i danych. Postprawda to środowisko, gdzie emocje i osobiste przekonania mają większy wpływ na podejmowanie decyzji niż fakty. W kontekście polityki publicznej postprawda oznacza, że polityki są projektowane w odniesieniu do uczuć, jakie wywołują w odbiorcach, zamiast opierać się na rzeczywistych efektach działań. Stanowi to znaczne wyzwanie dla rządów chcących dostarczać efektywne i sprawne usługi dla społeczeństwa, eroduje fundamenty faktologiczne niezbędne do diagnozowania problemów i projektowania rozwiązań, a ponadto utrudnia ich wdrażanie przez ograniczanie podstaw konsensusu i możliwości budowania koalicji między interesariuszami i ogółem społeczeństwa. Niestety, nowe sposoby i schematy komunikacji społecznej pogłębiają problem na niespotykaną dotychczas skalę.

W swoich badaniach prof. Olejniczak skupi się na dwóch nowych metodach, stosowanych przez amerykańskie agencje publiczne w celu lepszego podejmowania decyzji opartych na dowodach i danych: (1) plany zarządzania wiedzą (ang. learning agenda) przygotowywane przez agencje federalne oraz (2) laboratoria projektowania behawioralnego prowadzone przez miast.

Projekt prof. Olejniczaka przyczyni się do poszerzenia zasobu narzędzi w instrumentarium demokratycznych rządów, które posłużą do projektowania lepszych polityk. Będą miały również znaczny wkład w rozwój nowopowstającej dyscypliny polityki publicznej w Polsce.