Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prof. Karol Olejniczak nagrodzony stypendium Fulbrighta

float_intro: images-old/2015/Nagrody/Karol-Olejniczak-SWPS.jpg

Dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS z Instytutu Nauk Społecznych otrzymał prestiżową nagrodę Fulbright Senior Award, dzięki której realizuje międzynarodowy projekt naukowy na George Washington University w Waszyngtonie w USA. Nasz naukowiec jest w Polsce jednym z czołowych ekspertów ds. polityk publicznych zajmującym się m.in. projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom. Jego badania prowadzone w ramach stypendium poświęcone są istotnym kwestiom związanym z politykami publicznymi i dotyczą polityk opartych na dowodach w dobie postprawdy („Evidence-informed policy in the post-truth era”). 

Dla inicjowania zmian społecznych

Prof. Karol Olejniczak naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. W swojej pracy badawczej i edukacyjnej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne.

Ma na swoim koncie wiele wyróżnień czy odbytych programów stypendialnych. W 2014 r. od polskiej administracji otrzymał tytuł Lidera Ewaluacji, zaś w 2016 r. został wyróżniony pierwszą nagrodą Rektora UW w konkursie na najlepszego nauczyciela akademickiego w kategorii nauk społecznych. Był stypendystą The Ostroms’ Workshop in Political Theory and Policy Analysis (2006 r., USA – Indiana University) oraz Fundacji Kościuszkowskiej (2012 r., USA – George Washington University). Jest autorem szeregu publikacji naukowych, w tym sześciotomowej serii „Ministerstwa Uczące Się”. Publikował artykuły w takich czasopismach międzynarodowych, jak „Evaluation”, „American Journal of Evaluation”, „Policy & Politics”.

Ma dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i szkoleń dla polskich, unijnych, amerykańskich i kanadyjskich instytucji publicznych. Jest współzałożycielem firmy badawczej EGO s.c. – Evaluation for Government Organizations. Współpracował jako ekspert z m.in.: Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, amerykańską National Science Foundation oraz szeregiem polskich ministerstw i instytucji samorządowych, w tym z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wraz z polskimi samorządami rozwija obecnie laboratorium innowacyjnych usług publicznych (w ramach m.in. projektu gov_LAB prowadzonym na Uniwersytecie SWPS) i doradza amerykańskim agencjom federalnym w projektowaniu Learning Agendas. 

Prestiżowa nagroda Komisji Fulbrighta

Fulbright Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta to program umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w Stanach Zjednoczonych. W czasie pobytu w USA stypendysta realizuje własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu badawczego stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne. Program przeznaczony jest dla akademików gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA, których charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Projekt naukowy: „Polityki oparte na dowodach w dobie postprawdy”

Zastosowanie wyników badań do formułowania polityk jest podstawą dyscypliny polityki i praktyki publicznej. Wywodzi się ono z amerykańskiego pragmatyzmu, który traktuje wiedzę opartą na badaniach naukowych jako sposób na radzenie sobie z wyzwaniami społecznymi. Polityki sformułowane w oparciu o dowody i dane z badań naukowych i analiz uwzględniają mechanizmy kierujące zachowaniami i wyborami adresatów tych polityk. Wiedza naukowa oparta na dowodach i danych znacznie zwiększa efektywność rozwiązań stosowanych do niwelowania problemów społeczno-ekonomicznych, zaspokajania potrzeb obywateli, a w końcowym rozrachunku – do zmieniania świata na lepsze.

Jednak występujące od niedawna zjawisko postprawdy tworzy nowy, trudny kontekst do wprowadzania w życie polityk opartych na dowodach i danych. Postprawda to środowisko, gdzie emocje i osobiste przekonania mają większy wpływ na podejmowanie decyzji niż fakty. W kontekście polityki publicznej postprawda oznacza, że polityki są projektowane w odniesieniu do uczuć, jakie wywołują w odbiorcach, zamiast opierać się na rzeczywistych efektach działań. Stanowi to znaczne wyzwanie dla rządów chcących dostarczać efektywne i sprawne usługi dla społeczeństwa, eroduje fundamenty faktologiczne niezbędne do diagnozowania problemów i projektowania rozwiązań, a ponadto utrudnia ich wdrażanie przez ograniczanie podstaw konsensusu i możliwości budowania koalicji między interesariuszami i ogółem społeczeństwa. Niestety, nowe sposoby i schematy komunikacji społecznej pogłębiają problem na niespotykaną dotychczas skalę.

W swoich badaniach prof. Olejniczak skupi się na dwóch nowych metodach, stosowanych przez amerykańskie agencje publiczne w celu lepszego podejmowania decyzji opartych na dowodach i danych: (1) plany zarządzania wiedzą (ang. learning agenda) przygotowywane przez agencje federalne oraz (2) laboratoria projektowania behawioralnego prowadzone przez miast.

Projekt prof. Olejniczaka przyczyni się do poszerzenia zasobu narzędzi w instrumentarium demokratycznych rządów, które posłużą do projektowania lepszych polityk. Będą miały również znaczny wkład w rozwój nowopowstającej dyscypliny polityki publicznej w Polsce.