Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profesura belwederska dla dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego

float_intro: images-old/2015/Nagrody/profesor_belwederski_jaskulowski.jpg

Prezydent RP nadał tytuł profesora Krzysztofowi Jaskułowskiemu, socjologowi, historykowi, wykładowcy Uniwersytetu SWPS i badaczowi z Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Instytutu Nauk Społecznych naszej uczelni. Doceniono jego wybitny dorobek naukowy, prowadzone projekty badawcze, liczne publikacje książkowe oraz artykuły w prestiżowych pismach krajowych i zagranicznych. Prof. Jaskułowski specjalizuje się w badaniach nad nacjonalizmem, migracjami, polityką pamięci, a także mitycznymi i symbolicznymi aspektami polityki.

Wybitny badacz nacjonalizmu i polityki pamięci

Prof. Krzysztof Jaskułowski jest cenionym socjologiem i historykiem zajmującym się teorią narodu i nacjonalizmu, pamięcią zbiorową, mitycznymi i symbolicznymi aspektami polityki oraz współczesnymi migracjami. Ostatnio szczególnie interesuje się tematyką nacjonalizmu i kultury popularnej.

Prowadzi dziś badania na temat upamiętniania Żołnierzy Wyklętych i znaczeń, jakie są im przypisywane przez różnych aktorów społecznych, w ramach projektu „Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacją”. Kierował również projektem badawczym „Między transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

Był stypendystą m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Institute for Advanced Studies in the Humanities przy Uniwersytecie Edynburskim czy John W. Kluge Center w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Napisał wiele książek, m.in.: „Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych” (2010), „Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu” (2012), „Mityczne przestrzenie nacjonalizmu. Historia i mit w walijskiej ideologii narodowej”.

Opublikował również kilkadziesiąt artykułów dotyczących różnych aspektów nacjonalizmu. W 2009 r. jego praca „Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych” została wyróżniona w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Krzysztof Jaskułowski

prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski – socjolog i historyk. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiował również stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. Od 2011 r. jest doktorem habilitowanym z zakresu socjologii. Zajmuje się dziejami Walii, teorią narodu i nacjonalizmu, integracją europejską, a także antropologią kulturową. Napisał m.in. książki: „Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych” (2010), „Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu” (2012). Publikował m.in. w „Ethnic and Racial Studies”, „Identities”, „Critical Studies in Education”, „International Migration” i „Memory Studies”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu socjologii oraz studiów kulturowych.