Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dr Dariusz Kowalski profesorem belwederskim

float_intro: images-old/2015/Nagrody/profesura_dariusz_kowalski.jpg

Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych naszemu wykładowcy dr. Dariuszowi Kowalskiemu z Katedry Informatyki Wydziału Projektowania w Warszawie. Ten najwyższy tytuł naukowy jest nadawany w uznaniu wybitnego dorobku naukowego, prowadzonych projektów badawczych, prestiżowych publikacji oraz opieki nad dyplomantami. Prof. Dariusz Kowalski zajmuje się szeroko pojętymi algorytmami, ich analizą i zastosowaniami w biologii i innych naukach. 

Dariusz Kowalski

prof. Dariusz Kowalski – profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, doktor nauk matematycznych w dziedzinie informatyki. Zajmuje się szeroko pojętymi algorytmami, ich analizą i zastosowaniami w biologii i innych naukach. Specjalizuje się w obliczeniach równoległych i rozproszonych, algorytmach komunikacji w sieciach, a także odpornością na wady i stabilnością obliczeń. W swoich pracach nawiązuje zarówno do klasycznych modeli i problemów, jak i najnowszych technologii, takich jak bezpieczne przetwarzanie danych w chmurze czy optymalizacja przepływu danych w technologii 5G.

Pracował m.in. na University of Quebec (Kanada), University of Connecticut (USA), Max Planck Institute for Informatics (Niemcy), IMDEA Networks (Hiszpania), oraz University of Liverpool (Wielka Brytania). Jest jednym z edytorów prestiżowego pisma „Journal of Computer and System Sciences” (Elsevier). W 2018 roku został nagrodzony za najlepszą pracę na International Colloquium on Automata, Languages and Programming 2018 (ICALP) – flagowej konferencji informatycznej European Association for Theroretical Computer Science (EATCS).