Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Short Track to Knowledge – grant na międzynarodowe programy kształcenia

float_intro: images-old/2015/Nagrody/SPINAKER-program-SWPS.jpg

Uniwersytet SWPS pozyskał prestiżowy grant z Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAWA) na poszerzenie anglojęzycznej oferty edukacyjnej o Międzynarodowe Intensywne Programy Kształcenia (IMPK). W ciągu dwóch semestrów letnich wykładowcy z zagranicznych uczelni poprowadzą fakultety z zakresu psychologii, zarządzania i anglistyki. Projekt zapewni naszym studentom możliwość poszerzenia wiedzy o pozaobowiązkowy program nauczania w wybranym przez siebie obszarze studiów.

73 000 euro na międzynarodowe programy nauczania

Międzynarodowe Intensywne Programy Kształcenia (IMPK) są częścią projektu Spinaker finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Międzynarodowej (NAWA). Celem projektu jest umiędzynarodowienie polskich uczelni poprzez finansowanie projektów mających na celu:

  • zwiększenie zainteresowania wśród międzynarodowych studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich programami studiów oferowanymi przez polskie szkoły wyższe,
  • zwiększenie liczby międzynarodowych studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich decydujących się na studia w języku polskim,
  • rozszerzenie oferty intensywnych programów kształcenia międzynarodowego, w tym programów kształcenia na odległość.

Na realizację tych celów Uniwersytet SWPS otrzymał ponad 73 000 euro.

Program skierowany jest do studentów studiów licencjackich, którzy studiują w języku angielskim. Zgodnie z wymogami NAWA program skierowany jest głównie do studentów zagranicznych, choć o udział w nim mogą się ubiegać również studenci polscy.

Program daje studentom anglistyki, zarządzania i psychologii możliwość poszerzenia swojej wiedzy o pozaobowiązkowy program nauczania poprzez udział w intensywnych (trwających od 2 do 3 tygodni) kursach online i HyFlex w okresie wiosenno-letnim (2021–2023) prowadzonych przez wykładowców z zagranicznych uczelni. Po pomyślnym ukończeniu programu studenci otrzymają punkty ECTS.

Dotacja pokryje koszty prowadzenia kursów oraz wyposażenia sali lekcyjnej w narzędzia do prowadzenia zajęć HyFlex na platformie LMS Moodle. Projekt obejmie również szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu prowadzenia zajęć w ramach Międzynarodowych Intensywnych Programów Kształcenia online i w formule HyFlex.

Program „Short Track to Knowledge” 

Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia Uniwersytetu SWPS, nazwane Short Track to Knowledge: Elective Series, to kursy z anglistyki, zarządzania i psychologii. W każdej z dziedzin oferujemy:

  • anglistyka – w ramach kursu studenci będą mogli uczestniczyć w fakultecie „How to Write a Story: Introduction to Creative Writing”. W semestrze wiosenno-letnim 2021/2022 będzie on oferowany jako kurs online, natomiast w 2022/2023 w formule HyFlex,
  • zarządzanie –  fakultet „Insights on Business Leadership in Times of Change”  odbędzie się w formule online zarówno w roku akademickim 2021/2022, jak i 2022/2023,
  • psychologia – fakultet „Current Topics in Psychology” będzie prowadzony w okresie wiosenno-letnim 2021/2022 jako kurs online, natomiast w roku 2022/2023 w formule HyFlex.

Wszystkie kursy będą poprzedzone zajęciami z historii i kultury polskiej pt. „Warsaw in a nutshell: tradition, legend, and famous historical and literary places”, które będą prowadzone w języku angielskim przez wykładowcę z Uniwersytetu SWPS.

baner