Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS na 3. miejscu w Polsce w rankingu Times Higher Education 2022

float_intro: images-old/AKTUALNOSCI/THE-Ranking-SWPS-3rd-in-Poland_2022.jpg

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet SWPS znalazł się na 3. miejscu w Polsce w rankingu Times Higher Education 2022. Nasza uczelnia widnieje w tym prestiżowym zestawieniu już po raz trzeci. Osiągnęliśmy imponujący wynik w kategorii International Outlook (Międzynarodowe perspektywy) oraz poprawiliśmy naszą pozycję w kategorii Citations (Cytowania) w stosunku do lat ubiegłych. Wysokie oceny potwierdzają znaczący udział Uniwersytetu SWPS w internacjonalizacji polskiej nauki oraz nasz rosnący wkład w osiągnięcia nauki światowej.

Uniwersytet SWPS w Times Higher Education World University Rankings 2022

Uniwersytet SWPS uplasował się na 3. miejscu wśród 23 polskich uczelni zakwalifikowanych do międzynarodowego rankingu. Tym samym poprawiliśmy naszą pozycję w stosunku do ubiegłego roku i zrównaliśmy się z niektórymi polskimi uczelniami medycznymi i technicznymi, takimi jak Warszawski Uniwersytet Medyczny czy Politechnika Gdańska.

W tegorocznym rankingu zajęliśmy 1. miejsce wśród polskich uczelni w kategorii International Outlook (Międzynarodowe perspektywy). W konkurencji tej brane pod uwagę są następujące czynniki: międzynarodowa współpraca naukowa, różnorodność kulturowa studentów, atrakcyjność uczelni z punktu widzenia międzynarodowej kadry akademickiej i badawczej.

Z kolei w kategorii Female to Male Ratio (Współczynnik kobiet i mężczyzn), która ocenia dostępność edukacji dla kobiet, zajęliśmy 2. miejsce wśród polskich uniwersytetów.

Natomiast w kategorii Citations (Cytowania) stanowiącej część ewaluacji Research Excellence (Jakość badań naukowych oraz oddziaływanie na naukę światową), zajęliśmy 3. miejsce wśród uczelni w naszym kraju.

W klasyfikacji całkowitej Uniwersytet SWPS znalazł się w przedziale 1001–1200 wśród ponad 1,6 tys. uczelni z 99 krajów. W zestawieniu Times Higher Education World University Rankings jesteśmy obecni po raz trzeci z rzędu.

Young University Rankings 2021 Top 350

fb card

O rankingu

Tegoroczny ranking Times Higher Education ocenił 1662 uczelnie z 99 krajów. Tak szeroki zasięg czyni go największym i najbardziej różnorodnym zestawieniem uniwersytetów, jakie zostało dotychczas zaprojektowane.

Uczelnie są oceniane przy pomocy 13 starannie wyważonych wskaźników, które mierzą osiągnięcia w 4 kategoriach: dydaktyka, badania naukowe, transfer wiedzy, międzynarodowe perspektywy.

Tabele rankingowe dostępne są na stronie Times Higher Education World University Rankings »