Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS pierwszy w Polsce w dziedzinie nauk społecznych w THE World University Rankings 2022

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/THE-Social-Siences-2022.png

Z dumą informujemy, że Uniwersytet SWPS zajął pierwsze miejsce wśród polskich uczelni oferujących studia w dziedzinie nauk społecznych, które znalazły się w rankingu Times Higher Education World University Rankings 2022 dla poszczególnych przedmiotów. Pozycja lidera w tym zestawieniu jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia oraz najwyższego poziomu naszych badań z zakresu nauk społecznych (nauk socjologicznych, nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o komunikacji społecznej i mediach). Dostarcza także dowodów na praktyczne zastosowanie badań naszych naukowców w tworzeniu polityk, municypalnych usprawnień czy pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego.

Nauki społeczne na Uniwersytecie SWPS na szczycie Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022

Uniwersytet SWPS uplasował się na 1. miejscu wśród 11 polskich uniwersytetów, które oferują studia w zakresie nauk społecznych, a które zostały zakwalifikowane do międzynarodowego rankingu. W klasyfikacji całkowitej Uniwersytet SWPS jest jedyną polską uczelnią, która znalazła się w przedziale 401–500 wśród ponad 870 szkół wyższych z całego świata. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął pozycję w przedziale 501–600, podczas gdy pozostałe dziewięć polskich uniwersytetów znalazło się w grupie 601+.

Nasz Instytut Nauk Społecznych koordynuje działalność trzech centrów badawczych:

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS reprezentujący dziedzinę nauk społecznych specjalizują się w różnych subdyscyplinach tej dziedziny, takich jak zarządzanie, nauki o jakości (quality studies), socjologia, politologia oraz administracja publiczna. Badają kluczowe problemy mające wpływ na zarządzanie państwem i lokalnymi społecznościami, polityki publiczne oraz procesy społeczne. Ich badania i projekty wpływają na kształtowanie się narodowych i międzynarodowych polityk. 

Oto kilka przykładów projektów naukowych, które znajdują praktyczne zastosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego:

O rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subject

Zestawienie Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022 opiera się na tych samych starannie dobranych i rygorystycznych parametrach mierzących osiągnięcia poszczególnych szkół wyższych, co główny ranking Times Higher Education World University Rankings 2022, jednak w tej konkretnej klasyfikacji metodologia skalibrowana zostaje odpowiednio do danej dyscypliny. 

Ranking obejmuje wiodące uczelnie oferujące studia w następujących zakresach: komunikacja i media, politologia i stosunki międzynarodowe (włącznie ze studiami nad rozwojem), socjologia i geografia. Tegoroczna ewaluacja objęła 870 uczelni (w roku poprzednim było ich mniej – 791).

Tabele rankingowe dostępne są na stronie Times Higher Education.

Na Uniwersytecie SWPS kształcimy liderów zmiany sektora publicznego

Nasza kadra akademicka bada życie społeczne tu i teraz – zajmujemy się młodymi, klimatem, edukacją, nierównościami i polityką. W 2021 r. otworzyliśmy nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów licencjackich, który przygotuje młodych ludzi do życia w świecie społecznym, pracy w organizacjach samorządowych, działania na rzecz swojej społeczności. Życie publiczne łączy w sobie elementy m.in. psychologii społecznej, filozofii, socjologii, prawa i politologii. Na kierunku tym kształcić będziemy przyszłych analityków politycznych, badaczy społecznych, działaczy samorządowych, pracowników administracji publicznej, koordynatorów projektów.