Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wydział Prawa w rankingu „Rzeczpospolitej”

float_intro: images-old/2015/Nagrody/law.jpg

Uniwersytet SWPS znalazł się w gronie najlepszych uczelni w kraju prowadzących studia prawnicze. W Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2016 roku zajął 3. miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych.

Potencjał naukowy siłą wydziału

W zestawieniu „Rzeczpospolitej” oceniano potencjał naukowy poszczególnych jednostek, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą. 

W kategorii „Potencjał naukowy” Uniwersytet SWPS otrzymał najwyższe noty spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. Uwzględniono oceny parametryczne MNiSW, rozwój kadry, uprawnienia doktorskie oraz liczbę gratów realizowanych na wydziale. Wysoko oceniono także poziom nauczania, przede wszystkim dostępność pracowników naukowo-dydaktycznych, zdawalność absolwentów na aplikacje oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas studiów.

Ważny ośrodek nauk prawnych

Wydział Prawa powstał w 2009 roku i szybko ugruntował swoją pozycję jako ważny ośrodek nauk prawnych w Polsce. W 2012 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Obecnie prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, w tym prawo dla magistrów i licencjatów, oraz studia I stopnia na kierunkach: prawo w biznesie i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Absolwenci wydziału są specjalistami prawa przygotowanymi do pracy w międzynarodowym środowisku. Podczas studiów mają bezpośredni kontakt z wybitnymi prawnikami współpracującymi z renomowanymi kancelariami na całym świecie, poznają specjalistyczny język angielski i zdobywają doświadczenie na uczelniach za granicą.

258 lech gardocki

Na naszym wydziale uczą prawa doświadczeni praktycy, którzy przekazują solidny kanon wiedzy prawniczej oraz stawiają na rozwój intelektualny i zawodowy studentów. Zajęcia prowadzą sędziowie Sądu Najwyższego, znakomici specjaliści, radcowie prawni i adwokaci.

prof. dr hab. Lech Gardocki
dziekan Wydziału Prawa

Studia wyróżnione przez MNiSW

Wydział został nagrodzony milionem złotych w konkursie organizowanym przez MNiSW na najbardziej innowacyjne programy kształcenia. Doceniono nowatorskie podejście do programu studiów prawniczych, naukę konkretnych umiejętności, wzbogacenie programu o ścieżki kompetencji zawodowych, włączenie elementów prawa unijnego oraz gotowość dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta. To wszystko składa się na praktyczne studia oferujące zdobycie klasycznej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy prawnika. Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS »

Czołówka polskiego prawa

Kadra wydziału to wybitne osobistości polskiego prawa: sędziowie Sądu Najwyższego, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, praktycy – radcowie prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010 , Ryszard Czerniawski – były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.