Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dr Łukasz Biskupski nagrodzony w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/klaski_2000_1316.jpg

Dr Łukasz Biskupski, kulturoznawca i filmoznawca z Uniwersytetu SWPS, otrzymał nagrodę główną w IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny humanistyki dotyczącą współczesności. Konkurs jest częścią Funduszu Wieczystego założonego w celu upamiętnienia prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald, historyka i teoretyka  literatury, profesora w Instytucie Badań Literackich PAN.

Nagrodzone prace

Nagrodzona praca dr. Łukasza Biskupskiego to „Prosto z ulicy. Materialistyczna analiza kulturoznawcza szerokiego obiegu sztuk wizualnych na przykładzie street artu”. Jej promotorem była prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, filozofka, kulturoznawczyni, autorka wielu książek.

Drugą nagrodę główną otrzymała dr Eliza Kącka z Instytutu Literatury Polskiej UW za pracę „Lektura jako spotkanie. Stanisława Brzozowskiego czytania Cypriana Norwida, Giambattisty Vica i Johna Henry’ego Newmana”. W tym roku przyznano także dwa wyróżnienia: dla dr Anety Nisiobęckiej oraz dr Małgorzaty Smoleń.

Prace oceniała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów, związani z Instytutem Badań Literackich PAN: prof. Grażyna Borkowska, prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. Jan Kordys, prof. Marek Zaleski, dr Tomasz Żukowski.

Jak podkreślił dr Żukowski, wyłonienie zwycięskich prac już po raz kolejny okazało się niezwykle trudnym zadaniem: – Przyznaję, werdykt nie był łatwy. Po pierwsze, zaskoczyła nas liczba prac, które zgłoszono do konkursu. Po drugie, co szczególnie ważne i cenne, właściwie wszystkie prace reprezentowały wysoki poziom. Spieraliśmy się gorąco i długo, by jednak dojść do wspólnych ustaleń. Ostatecznie zdecydowaliśmy, by nagrodzić cztery prace – przyznaliśmy dwie nagrody ex æquo w wysokości 4000 zł każda oraz dwa wyróżnienia.

Fundusz Wieczysty im. Aliny Brodzkiej-Wald

Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii. Powołane w 1998 r. stowarzyszenie wspiera rozwój organizacji pozarządowych, aktywności obywatelskich oraz promuje działalność filantropijną wśród firm i instytucji. W ramach Akademii Rozwoju Filantropii został powołany Fundusz Wieczysty im. Inki Brodzkiej-Wald.

Prof. Brodzka-Wald (1929-2011) wypromowała ponad 20 doktorów, koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, była również jedną z założycielek Olimpiady Polonistycznej.

lukasz biskupski

O laureacie

Dr Łukasz Biskupski – kulturoznawca i filmoznawca, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się m.in. historią kultury filmowej. Autor książki „Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej”. Redaguje cyfrową antologię źródeł do badania początków kina „Kultura Atrakcji”. Członek NECS – European Network for Cinema and Media Studies. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.