Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Sugestia i perswazja. Psychologia narracji wizualnej w sztuce i reklamie

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/sugestia-i-perswazja-top.jpg

Co łączy sztukę, media i reklamę? Każda z tych dziedzin chętnie sięga po obraz, który jest nie tylko nośnikiem informacji, lecz także dzięki swojej niezwykłej sile oddziaływania – skutecznym środkiem perswazji. O sprawczej sile opowieści i psychologicznej narracji wizualnej pisze dr Anna Waligórska w książce „Sugestia i perswazja”. To interesująca pozycja zarówno dla psychologów, jak i badaczy kultury oraz osób profesjonalnie zajmujących się kreacją przekazów reklamowych.

Teoretyczne konteksty technik narracyjnych

„Sugestia i perswazja” składa się z dwóch, niezależnych części. Pierwsza stanowi podsumowanie dotychczasowych badań nad narracją wizualną. Autorka opisuje m.in. w jaki sposób formalna kompozycja dzieła wpływa na jego odbiór. Analizuje także czynniki, które mają wpływ na to, że dany obraz w mniejszym bądź większym stopniu skłania do snucia opowieści. Dr Waligórska odwołuje się przy tym do wielu, klasycznych już, tekstów teoretycznych, m.in. Władimira Proppa i Romana Ingardena.

Sprawcza siła opowieści

W drugiej części zostały zebrane wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę. W pięciu badaniach wzięło udział kilkudziesięciu studentów kierunków humanistycznych, którzy zostali poproszeni o ocenę obrazów. Wśród ocenianych prac znalazły się zarówno akademickie obrazy z XIX w., jak i współczesne  spoty reklamowe.

Autorkę interesowało przede wszystkim to, jakie elementy i w jakiej kolejności zwracają uwagę badanych, oraz jak zmienia się percepcja obrazu w zestawieniu z tytułem.

Dr Waligórska dużo miejsca poświęca zastosowaniu technik narracyjnych w dziedzinach związanych z perswazją, marketingiem, reklamą, zarządzaniem organizacjami.

Odwołując się do wielu współczesnych przykładów, udowadnia, że dobrze zbudowana narracja wzmacnia siłę oddziaływania obrazu – niezależnie czy jest to realistyczne dzieło sprzed 200 lat, czy reklama bazująca na najnowszych trendach marketingowych. „Sugestia i perswazja” może zatem stanowić praktyczny poradnik i źródło inspiracji dla twórców reklam czy kreacji marketingowych.

sugestia i perswazja 400Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa SWPS (2011). 

O autorce

Dr Anna Waligórska – psycholog, adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w terapeutycznych i komunikacyjnych funkcjach przekazu wizualnego oraz zagadnieniach myślenia narracyjnego w terapii, szczególnie u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dyrektor ds. badań i rozwoju Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, członek Komisji ds. Autyzmu przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, członek Autism-Europe.