Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Przypadki kryminalne

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/book_mockup_3a.jpg

Nie wszystkie przestępstwa są przedmiotem postępowania policji, nie każda zbrodnia jest odnotowywana w policyjnych kartotekach. Zdarzenia te należą do kategorii tzw. ciemnej liczby przestępstw. Przestępczość nieujawniona może być kilkukrotnie większa, niż wynika z oficjalnych danych. Zjawisko to analizują autorzy – specjaliści wielu dziedzin – na kartach książek: „Przypadki kryminalne. Poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny” oraz „Przypadki kryminalne. Współpraca interdyscyplinarna przy badaniu ciemnej liczby przestępstw” pod redakcją naukową dr Joanny Stojer-Polańskiej, kryminalistyk, wykładowczyni na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Przypadki kryminalne. Poszukiwania zaginionych jako problem interdyscyplinarny

„Nauki interdyscyplinarne pomagają w ujawnieniu zbrodni” – przekonują autorzy pierwszej części „Przypadków kryminalnych”. Wydana w 2018 roku książka jest poświęcona tematyce zaginięć. W gronie autorów są znakomici kryminalistycy, psycholodzy, specjaliści medycyny sądowej, seksuolodzy, funkcjonariusze służb mundurowych, specjaliści z ośrodków wychowawczych. Dużo uwagi poświęcono w publikacji śladom osób zaginionych, systemowi poszukiwania dzieci zaginionych, zbrodniom tylko z pozoru doskonałym. W jej kolejnej części autorzy analizują możliwości wykorzystania nauk sądowych w badaniu ciemnej liczby przestępstw. Czytelnik znajdzie tu rozważania na temat użyteczności psychologii w poszukiwaniach osób zaginionych czy analizę nietypowych zachowań seksualnych w aspekcie kryminalistycznym, prawnym oraz medyczno-sądowym. Trzecia, ostatnia część publikacji, ma charakter praktyczny – przedstawiono w niej konkretne studia przypadku, dotyczące m.in. samobójstwa poagresyjnego i dopełnienia obowiązku służbowego przez funkcjonariusza policji.

Przypadki kryminalne. Współpraca interdyscyplinarna przy badaniu ciemnej liczby przestępstw

Pierwsza część „Przypadków kryminalnych”, wydana w 2016 roku, może być zaskoczeniem dla osób wychowanych na serialach z cyklu CSI, przekonanych, że znana jest im realna skala przestępczości. Autorzy podkreślają, że ciemna liczba przestępstw może nawet kilkukrotnie przewyższać oficjalne statystyki i nigdy nie zagościć w mediach głównego nurtu. Autorzy skupiają się w publikacji na roli badań kryminalistycznych w poszukiwaniu zwłok ludzkich i analizują możliwości współpracy interdyscyplinarnej w tym zakresie. Przybliżają także nieinwazyjne metody poszukiwania zwłok ludzkich oraz poszukiwania z użyciem psa specjalistycznego.

„Przypadki kryminalne” to lektura nie tylko dla specjalistów, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu ciemnej liczby przestępstw. Także fani zagadek kryminalnych, seriali CSI i programów typu true-crime znajdą w książkach wiele interesujących informacji i przekonają się, że rzeczywistość jest znacznie ciekawsza niż niejeden serial kryminalny.

Książka została wydana we współpracy z Uniwersytetem SWPS.

Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw jako problem interdyscyplinarny

W III części „Przypadków kryminalnych” autorzy analizują frapujące zdarzenia i zastanawiają się, czy aktualne możliwości wykrywcze pozwalają na znalezienie ich sprawcy. Pod słowami „frapujące zdarzenia” kryją się „śmierć w wyniku czynności autoerotycznych” czy wykorzystywanie zwłok do upozorowania własnej śmierci.

Autorzy poświęcają dużo uwagi przestępczości nieujawnionej, dociekają jej przyczyn i skutków, szacują skalę zjawiska. Wśród omawianych zagadnień są m.in.: przemoc rówieśnicza wobec dzieci autystycznych, ciemna liczba przestępstw przeciwko zwierzętom, działalność przestępcza członków grup motocyklowych.

Publikacja towarzyszy I Konferencji Psychokryminalistycznej „Ciemna liczba przestępstw. Stare typy p[przestępstw. Nowe metody wykrywania, która odbędzie się 19 listopada na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

silvarerum 1 Książki ukazały się nakładem wydawnictwa naukowego Silva Rerum. Więcej informacji »

Redakcja naukowa258 joanna stojar polanska
dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk, specjalistka i wykładowczyni z zakresu kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Bada ciemną liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są rożne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania”. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistcznym ciemnej liczby przestępstw.