Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nowe medyczne prawo karne

float_intro: images-old/wszystkie-zdjecia-od-09-09-2021-TU/Nowe_medyczne_prawo_karne.jpg

Podręcznik akademicki „Nowe medyczne prawo karne” pod redakcją naukową dr hab. Teresy Gardockiej, prof. Uniwersytetu SWPS oraz dr. hab. Dariusza JagiełłyWydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie stanowi bieżącą analizę wybranych aspektów prawa medycznego, istotnych z punku widzenia pacjenta i jego relacji z lekarzem. Zmiany w prawie medycznym to jeden z ważniejszych nurtów pracy naukowej w Instytucie Prawa Uniwersytetu SWPS. Książka stanowi aktualizację wydanej w 2016 r. pozycji pod redakcją naukową tych samych autorów.

Prawo medyczne zmienia się tak szybko, że wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy

Zagadnienia związane z leczeniem budzą wiele kontrowersji, nie tylko wśród lekarzy i pacjentów, lecz także wśród prawników. Kluczowe aspekty relacji pacjenta i lekarza oraz kwestie organizacji ochrony zdrowia w prawie medycznym ulegają, zwłaszcza dziś – w dobie pandemii – bardzo szybkim przeobrażeniom. Dlatego też autorzy w nowo wydanej publikacji omawiają aktualne regulacje i orzecznictwo oraz przytaczają obowiązujące interpretacje prawa medycznego.

W książce poruszone zostały m.in. takie kwestie, jak nowe zasady eksperymentów medycznych, nowe procedury medyczne w świetle polskiego prawa, odpowiedzialność karna za błąd medyczny i niepożądane zdarzenia medyczne, ochrona prawna zarodka in vitro.

W podręczniku znajdziemy opracowania uznanych praktyków i teoretyków prawa. Autorami są: dr hab. Mariusz Bidziński, prof. dr hab. Marek Chmaj, dr Ewa Dawidziuk, dr Agnieszka Fiutak, dr Piotr Jóźwiak, dr Paweł Kowalski, dr Łukasz A. Majewski, dr Piotr Piesiewicz, Karolina Pyziak-Kowalska, dr Magdalena Reshef, dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Paulina Tomaszewska oraz dr Grzegorz Wrona.

Książka skierowana jest do wszystkich osób związanych ze światem medycznym, lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów instytucji świadczących usługi medyczne, prawników i biegłych sądowych pragnących zaktualizować swoją wiedzę. To także ciekawa lektura dla wszystkich potencjalnych pacjentów.

Nowe medyczne prawo karneKsiążka ukazała się nakładem wydawnictwa C.H.Beck przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

Redakcja

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, administracji publicznej i polityki społecznej oraz etyki prawniczej i pracowniczej.

 

dr hab. Dariusz Jagiełło – prawnik, radca prawny, profesor Uniwersytetu SWPS, zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich, w latach 2017–2019 prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym oraz kryminalistyce i kryminologii. Autor licznych podręczników, książek i opracowań w pracach zbiorowych. Z jego opracowań eksperckich korzystał m. in. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.