logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Instytut Prawa realizuje cele bieżące w zakresie koordynowania działalności naukowej i integracji środowiska prawniczego Uniwersytetu SWPS. Organizuje i koordynuje przedsięwzięcia publikacyjne. Odpowiada również za rozdział środków na działalność naukową i monitoruje ich wykorzystanie.

 

Instytut został powołany z dniem 1 października 2019 roku. Jednostka koordynuje działalność naukową środowiska prawniczego Uniwersytetu SWPS. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych. Dyrektorem Instytutu i z urzędu przewodniczącą Rady naukowej jest dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS.

Władze instytutu

 

258 teresa gardocka

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Teresa Gardocka

dyrektor
biogram »

258 Dariusz Jagielło

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Dariusz Jagiełło

zastępca dyrektora
biogram »

258 Paweł Daniel

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Paweł Daniel

zastępca dyrektora
biogram »

Bieżąca działalność

Instytut Prawa koordynuje działalność naukową i integrację środowiska prawniczego uczelni, w skład którego wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z trzech wydziałów Uniwersytetu SWPS prowadzących studia prawnicze: Wydziału Prawa w Warszawie, Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu oraz Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.

Organizuje i koordynuje przedsięwzięcia publikacyjne. Ostatnio ukazały się 3 tomy rozpoczętej w roku 2019 serii Komentarze do Konstytucji RP (dwa autorstwa profesora Marka Chmaja i jeden autorstwa profesora Huberta Izdebskiego). Kolejne tomy są w przygotowaniu.

Instytut odpowiada również za rozdział środków na działalność naukową pracowników Uniwersytetu SWPS w zakresie nauk prawnych i monitoruje ich wykorzystanie.

Cele długookresowe

Celem nadrzędnym Instytutu na rok 2020 jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku w ewaluacji jednostek naukowych za okres lat 2017–2020.

Cele długookresowe to przede wszystkim:

  • zwiększenie liczby krajowych grantów pozyskiwanych przez prawników i sięgnięcie po granty europejskie w zespołach interdyscyplinarnych, skladających się przede wszystkim z psychologów, socjologów i badaczy z zakresu nauki o polityce
  • osiągnięcie odpowiedniego poziomu publikacji zagranicznych w kolejnym okresie ewaluacji
  • nawiązanie współpracy badawczej z ośrodkami zagranicznymi prowadzącymi badania nad prawami człowieka, prawem medycznym i prawem europejskim.

Prawnicze seminaria doktorskie

Instytut prowadzi program dydaktyczny dla osób przygotowujących dysertacje doktorskie – Prawnicze Seminarium Doktorskie. Kierownikiem programu jest dyrektor Instytutu. Od strony oragizacyjnej seminariami doktorskimi zajmuje się Agnieszka Budrewicz. Zobacz opis programu i zasady rekrutacji »

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa