logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Piotr Piesiewicz
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego
Instytut Prawa,
BIO Piotr Piesiewicz

dr

Piotr Piesiewicz

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
kierownik Centrum Nauczania Prawa
adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, adwokat w kancelarii Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prawa Internetu, prawa własności przemysłowej i prawa prasowego. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Doradza w zakresie prawa przedsiębiorcom działającym w branży reklamowej i sektorze nowoczesnych technologii. Zajmuje się także obsługą prawną fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa mediów, prawa reklamy, prawnej ochrony informacji oraz prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich do utworów audiowizualnych.

Dla mediów

Obszary tematyczne zainteresowań eksperta

  • Prawo autorskie
  • Prawo prasowe
  • Prawo własnosci przemysłowej
  • Prawo mediów