Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

prof. dr hab.

Bronisław Sitek

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego

Dla mediów

Profil naukowy

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego oraz prawa cywilnego. W latach 2013–2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, od 1 lipca 2019 r. jest członkiem i sekretarzem Rady Doskonałości Naukowej. Wchodzi w skład Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Narodowego Ośrodka Badawczego (CNR) we Włoszech.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa rzymskiego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawnej ochrony praw i interesów państwa w perspektywie prawnoporównawczej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo cywilne
  • prawo rzymskie

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni