logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Agnieszka Skorupka
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Prawa
skorupka

dr

Agnieszka Skorupka

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
adiunkt w Katedrze Prawa

Dla mediów

Profil naukowy

Adwokat. Współpracuje z Kancelarią Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problematyką prawa cywilnego, w szczególności zasadami procesowymi, oraz dowodami w prawie cywilnym procesowym i umowami. Interesuje się alternatywnymi formami rozwiązywania sporów, wpływem konstytucji na prawo prywatne i etyką w zawodach prawniczych. Jest autorką monografii „Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym” (Wolters Kluwer, 2018), która otrzymała nagrodę główną XI edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” na najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości książkę prawniczą w 2018 r.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi następujące zajęcia: postępowanie cywilne, prawo cywilne – część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, rozprawa sądowa w sprawach cywilnych.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Spory cywilne
  • Zasady w procesie cywilnym
  • Dowody w postępowaniu cywilnym
  • Umowy konsumenckie
  • Umowy gospodarcze
  • Wpływ Konstytucji RP na prawo prywatne
  • Etyka w zawodach prawniczych

Informacje prasowe