Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. Aspekty prawne”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Kierunki_rozwoju_branży_OZE_okladka_książki.jpg

Monografia „Kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. Aspekty prawne” pod redakcją naukową dr Agnieszki Skorupki z Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu składa się z artykułów naukowych napisanych przez prawników-praktyków zajmujących się branżą odnawialnych źródeł energii. W książce zaprezentowano aktualne kierunki rozwoju tej branży w Polsce.

Przyszłość energetyczna Polski jest zielona

Publikacja ma na celu omówienie aktualnych kierunków rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz opisanie uczestników rynku energii odnawialnej, a także wskazanie potencjalnych barier jej rozwoju, m.in. legislacyjnych czy organizacyjnych. Asumptem do powstania książki była ogólnopolska konferencja „Kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce”, która odbyła się 23 marca 2023 r. na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Publikacja ma jednak szerszy zakres:

Opracowanie zawiera nie tylko teksty napisane w oparciu o wystąpienia prawników – autorytetów z zakresu OZE, lecz także refleksje i przemyślenia, które nie były prezentowane podczas konferencji. Składa się z 8 artykułów naukowych oraz krótkiego podsumowania, które ma charakter ogólny, odnoszący się do aktualnego stanu rozwoju OZE w Polsce. Każdy artykuł dotyczy innego zagadnienia mającego znaczenie dla określenia danego wyzwania, przed jakim stoi branża OZE lub ma bardziej przekrojowy charakter.

dr Agnieszka Skorupka, autorka

W książce m.in.:

  • przedstawiono realne bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz rzeczywiste problemy, które powstają podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie odnawialnych źródeł energii,
  • omówiono zagadnienia związane z przyspieszeniem procesu inwestycji i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce,
  • zaprezentowano możliwości postępu w obszarze pochłaniaczy gazów cieplarnianych i śladu węglowego oraz kredytów węglowych.

Filarem nowej rewolucji przemysłowej jest decentralizacja systemów produkcji i dostaw energii. Nie można nowocześnie patrzeć w przyszłość energetyczną Polski i Europy z pominięciem odnawialnych źródeł energii. Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) do 2050 r. kraje Unii Europejskiej powinny osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli równowagę pomiędzy emitowaniem oraz pochłanianiem gazów cieplarnianych. Postawiony cel jest ambitny. Aby to zamierzenie osiągnąć, nie można pytać „czy?”. Należy konstruktywnie wskazać „jak?”, czyli w jaki sposób wdrożenie celu neutralności klimatycznej w Polsce jest wykonalne.

z opisu wydawcy

Monografia ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin. Książka jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS.

Książka pod redakcją:

Agnieszka Skorupka
dr
Agnieszka Skorupka

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego i materialnego. Adwokat, współpracuje z Kancelarią Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu.

Zobacz inne aktualności