Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kierunki rozwoju branży Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce

float_intro: images/oze2000x1316.jpg

Filarem nowej rewolucji przemysłowej jest decentralizacja systemów produkcji i dostaw energii. Nie da się patrzeć w przyszłość energetyczną Polski i Europy z pominięciem Odnawialnych Źródeł Energii. Czy nasz kraj jest gotów na realizację celów i postanowień europejskiej Dyrektywy RED II? Jakie są i jakie powinny być kierunki rozwoju OZE Polsce? Czym są klastry energii? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź 23 marca 2023 r. podczas konferencji naukowej „Kierunki rozwoju branży Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Współorganizatorami wydarzenia są Okręgowa Izba Adwokacka we Wrocławiu oraz Okręgowa Izba Adwokacka we Wrocławiu.

23 marca 2023
9.00–14.35
Stacjonarnie (Wrocław)

O konferencji

Stosownie do Dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II) w Unii Europejskiej, do roku 2050 kraje UE powinny osiągnąć neutralności klimatyczną, czyli równowagę pomiędzy emitowaniem oraz pochłanianiem gazów cieplarnianych. Cel ten musi zostać osiągnięty na świecie najpóźniej do roku 2050: tylko wtedy globalny przyrost temperatury nie przekroczy trwale 1,5°C. Aby wdrożyć tak ambitny, aczkolwiek konieczny cywilizacyjnie cel, nie jest już wystarczające pytanie „czy?”. Należy bowiem konstruktywnie wskazać „jak?”.

Branża odnawialnych źródeł energii obejmuje przedsięwzięcia energetyczne wykorzystujące do produkcji energii siły natury, takie jak woda, słońce, wiatr, a także biopaliwa. Każde z tych niekonwencjonalnych paliw charakteryzuje się odmiennych właściwościami fizycznymi, a co za tym również określonymi wymaganiami – technicznymi oraz prawnymi. Innowacyjne przedsięwzięcia wymagają nowoczesnego prawodawstwa: przewidującego, otwartego i perspektywicznego. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać kierunki dynamicznego rozwoju gospodarki odnawialnych źródeł energii oraz likwidować ewentualne bariery legislacyjne tego rozwoju.

Odpowiednie bilansowanie zapotrzebowania energii na rynku jest równie ważne, jak sama jej produkcja. Celem produktywnego wykorzystania zasobów konieczna jest współpraca i równowaga pomiędzy podmiotami, które energię wytwarzają, konsumują, magazynują i sprzedają. Dlatego rozwój branży odnawialnych źródeł energii w skali makro uzależniony jest od efektywnego zarządzania rynkiem w skali mikro.

Celem konferencji naukowej jest omówienie aktualnych kierunków rozwoju branży OZE w Polsce oraz uczestników rynku energii odnawialnej, a także wskazanie potencjalnych barier jej rozwoju m.in. legislacyjnych czy organizacyjnych.

Podczas konferencji skupimy się m.in. na takich zagadnieniach, jak:

 • Klastry energii – czym są i dlaczego są tak ważne?
 • Lokalizacja i budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
 • Środowisko naturalne a odnawialne źródła energii
 • Proces inwestycyjny i procedury go wydłużające
 • Kwestie fiskalne
 • Bariery rozwoju branży OZE

Zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego, studentów, absolwentów i doktorantów, przedsiębiorców, reprezentantów organizacji pozarządowych, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką wydarzenia. Wierzymy, że konferencja przyczyni się zrozumieniu wagi branży OZE w Polsce i wskaże kierunki jej rozwoju wymagające wsparcia tak, aby zeroemisyjność Rzeczpospolitej Polskiej przewidziana na rok 2050 stała się udziałem nas wszystkich.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Informacje organizacyjne

Konferencja jest współorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Izbę Adwokacką we Wrocławiu. Odbędzie się we współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii w WarszawieKancelarią Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy z siedzibą we Wrocławiu. Zapraszamy 23 marca 2023 r. do wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS (ul. Ostrowskiego 30b) w sali 120. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 1. Otwarcie konferencji
  godz. 09.00

  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Monika Lewandowicz-Machnikowska

  Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

  500 Krystian Mularczyk
  r.pr.
  Krystian Mularczyk

  Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

  500 Krystian Mularczyk
  adw.
  Sławomir Krześ

  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

 2. PANEL I

  Moderator, r.pr.
  Krzysztof Mitoraj

  Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS, Filia we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się świadczeniem obsługi prawnej przedsiębiorców i przedsiębiorstw funkcjonujących w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki, obejmuje wsparcie i pomoc prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

 3. Energetyka rozproszona – prawne kierunki rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce
  godz. 09.15

  r.pr. dr
  Zdzisław Muras

  Doktor nauk prawnych, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów Urzędu Regulacji Energetyki, doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Wieloletni praktyk z zakresu prawa energetycznego reprezentujący Prezesa URE zarówno przed krajowymi jak i unijnymi sądami wszystkich instancji oraz w trakcie procesu legislacyjnego. Doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu jeden książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników „Podstawy prawa” (2020) i „Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów” (2005).

 4. Formalno-prawne uwarunkowania klastrów energii
  godz. 09.35

   
  Tomasz Drzał

  Autor licznych opracowań dotyczących rozwoju klastrów energii oraz rynku PV w Polsce i Europie. Z ramienia Krajowej Izby Klastrów Energii konsultuje prace projektu KLASTER przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Również jako przedstawiciel KIKE, brał udział w pracach grupy roboczej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, współtworząc raport „Rekomendacje – Sprawiedliwa Transformacja”. Doświadczony menedżer, specjalizujący się w dziedzinie komunikacji projektów energetycznych. Jest prawnikiem, absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Levin College of Law. Aktualnie odpowiada za koordynację Klastra Energii w Polkowicach, na obszarze 5 gmin. Jest autorem strategii tego klastra. Jest również współautorem m.in. strategii: Łęczyńskiego Klastra Energii, Klastra Energii w Siemianowicach Śląskich, Klastra Energii w Głogowie, Klastra Energii Pogórza Kaczawskiego oraz strategii Transformacji Energetyki Łęczyńskiej.

 5. Bariery formalno-prawne przyłączania instalacji OZE do sieci
  godz. 09.55

   
  Wojciech Modzelewski

  Prawnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Specjalizuje się w regulacyjnych aspektach sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem sektora OZE oraz gazu ziemnego. Autor raportu „Sieci – wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej”.

 6. Nowatorskie spojrzenie na sieć energetyczną i lokalny rynek energii, z uwzględnieniem OZE, wynikające z rozwoju e-mobilności
  godz. 10.15

  prof.
  Lech Sitnik

  Od 1976 r. profesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Członek Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Wybitny ekspert z zakresu elektroujemności oraz budowy silników elektrycznych. W latach 2014–2016 Kierownik Katedry Inżynierii Pojazdów, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Autor ponad 300 publikacji naukowych. Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Motoryzacji TÜVPOL. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rady Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Doświadczony ekspert w zakresie patentowania wynalazków (33 zgłoszenia patentowe, 13 przyznanych patentów, 3 wzory użytkowe).

 7. Rola magazynów energii w bilansie technicznym i handlowym klastra
  godz. 10.35

  mgr inż.
  Mariusz Bednarski

  Członek Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej , Menedżer z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w branży energetycznej, OZE i ITC. Ekspert w zakresie wymiarowania wielkoskalowych bateryjnych systemów magazynowania energii. Inżynier, z doświadczeniem w zakresie hybrydowych systemów OZE. Analityk w kwestiach studium wykonalności i studium opłacalności projektów w zakresie banków energii oraz hybrydowych OZE. Ekspert w zakresie technologii bateryjnych i konwersji energii oraz baterii second life. Doradca w zakresie umów PPA. Współwłaściciel firmy Vast Energy z grupy IntegraleIT. Dyrektor Projektu Smart City Wrocław – wymiana i instalacja ponad 330 tysięcy inteligentnych liczników AMI we Wrocławiu dla Tauron Dystrybucja.

 8. Dyskusja
  godz. 10.55

 9. Networking
  godz. 11.30–12.00

 10. PANEL II

  Moderator, adw.
  Krzysztof Budnik

  Adwokat, partner w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się m.in. świadczeniem obsługi prawnej przedsiębiorców i przedsiębiorstw funkcjonujących w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki, oferuje wsparcie i pomoc prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

 11. Praktyczne aspekty tytułu prawnego do władania nieruchomością pod inwestycje w OZE
  godz. 12.00

  r.pr.
  Krzysztof Mitoraj

  Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS, Filia we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się świadczeniem obsługi prawnej przedsiębiorców i przedsiębiorstw funkcjonujących w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki, obejmuje wsparcie i pomoc prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

  adw.
  Michał Skorupka

  Adwokat, partner w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się świadczeniem obsługi prawnej przedsiębiorców i przedsiębiorstw funkcjonujących w branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

 12. Linia bezpośrednia – ratunek czy przekleństwo dla systemu elektroenergetycznego?
  godz. 12.20

  500 Marek Grzywacz
  dr
  Marek Grzywacz

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, wykładowca akademicki, kieruje praktyką prawa energetycznego w NGL Legal. Autor i współautor artykułów, monografii i komentarzy z zakresu prawa energetycznego, bezpieczeństwa surowcowego państwa, prawa publicznego gospodarczego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Uczestnik konferencji, staży naukowych i wyjazdów badawczych m.in. na UC Berkeley (USA), Wuhan University (Chiny), Universidad de Sevilla (Hiszpania), Lund University (Szwecja).

 13. Problemy inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej
  godz. 12.40

  r.pr.
  Kinga Słomka

  Radca prawny w dziale umów handlowych oraz dziale nieruchomości w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Partner w kancelarii od 2019 r. Doradza podmiotom polskim i zagranicznym w obszarze prawa cywilnego – głównie prawa kontraktowego ze szczególnym uwzględnieniem obrotu międzynarodowego oraz prawa administracyjnego, w tym przede wszystkim prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej. Wspiera inwestycje na każdym etapie ich wykonywania, począwszy od planowania, przez negocjowanie i zawieranie umów, po wykonanie wiążących kontraktów. Ma doświadczenie w projektach związanych z energetyką, w tym procesach inwestycyjnych dotyczących farm wiatrowych. Jest również jednym ze stałych autorów publikujących artykuły o tematyce OZE w miesięczniku „Energia i Recykling”. Ma bogate doświadczenie w zakresie zagadnień pomocy publicznej i jest autorką licznych opinii prawnych w tym przedmiocie. Ukończyła podyplomowe studia pomocy publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 14. Unijne środki nadzwyczajne na rzecz przyspieszenia rozwoju OZE a obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  godz. 13.00

  dr
  Mateusz Muchel

  Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki z zakresu prawa Unii Europejskiej w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo i zawodowo zajmuje się unijnymi regulacjami w obszarze ochrony środowiska, klimatu i energii.

 15. Czy rozwiązania zawarte w RePower EU mają szansę skrócić czas procesu inwestycyjnego w OZE w Polsce?
  godz. 13.20

   
  Karolina Chról

  Doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikantka adwokacka w ORA w Warszawie, prawnik w dziale doradztwa regulacyjnego w EY Law, członkini Stowarzyszenia z Energią o Prawie, autorka publikacji naukowych oraz referatów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Naukowo zainteresowana prawem energetycznym, OZE i prawem środowiskowym, w szczególności obywatelskimi społecznościami energetycznymi, ETS, samorządem terytorialnym.

 16. Las Energii – Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe na rzecz transformacji energetycznej kraju
  godz. 13.40

   
  Jerzy Fijas

  Autor Programu Energetycznego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Kierownik projektu „Las Energii”. Projekt zakłada pełne włączenie się w proces zielonej transformacji wszechstronne wykorzystanie zasobów Lasów Państwowych na cele energetyczne zawiązane z OZE oraz źródłami alternatywnymi. Ekspert Narodowego Programu Leśnego. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.

 17. Dyskusja
  godz. 14.00

 18. Podsumowanie i zamknięcie konferencji
  godz. 14.35

  adw.
  Krzysztof Budnik

  Adwokat, partner w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy we Wrocławiu, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się m.in. świadczeniem obsługi prawnej przedsiębiorców i przedsiębiorstw funkcjonujących w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki, oferuje wsparcie i pomoc prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

dr Agnieszka Skorupka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (+48) 792-801-783

Organizator

 • Uniwersytet SWPS Wrocław
 • Uniwersytet SWPS Wrocław
 • Katedra Prawa
 • ORA Wrocław
 • OIRP Wrocław

Partnerzy

 • KIKE
 • Budnik, Posnow i Partnerzy

Patronat honorowy

 • URE

Patronat medialny

 • Strefa Prawa
 • Smart Gmina
 • Klastry.org.pl
 • Wysokie Napięcie

Rada Naukowa

Sierpowska, Iwona
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Iwona Sierpowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Iwona Sierpowskaprawnik, radca prawny; specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie socjalnym i problematyce pomocy społecznej
Skorupka, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Skorupka
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Adwokat
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
prawo-cywilne
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Prawa
Funkcja w Centrum
[]
dr Agnieszka Skorupkaadwokat
Zoń, Katarzyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Maria Zoń
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Maria ZońPrawnik, radca prawny

Zobacz inne aktualności