logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Iwona Sierpowska
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Prawa
Instytut Prawa,
BIO Iwona Sierpowska3

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Iwona Sierpowska

Instytut Prawa
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
kierownik Katedry Prawa

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, radca prawny, wykładowca i trenerka na szkoleniach dla pracowników sądów, urzędów administracji oraz pracowników socjalnych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie socjalnym i problematyce pomocy społecznej. 

Autorka monografii, podręczników, komentarza do ustawy o pomocy społecznej oraz licznych artykułów z zakresu prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej. Laureatka nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej, przyznanej za książkę „Prawo pomocy społecznej” (2011). Członek honorowy Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. Pełniła funkcje redaktora naczelnego portalu „prawosocjalne.pl. oraz członka komisji egzaminacyjnej do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i etyki.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Pomoc społeczna
  • Sprawiedliwość społeczna
  • Etos pracy służb socjalnych