logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Olga Piaskowska
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Prywatnego
Instytut Prawa,
Olga Maria Piaskowska SWPS

dr

Olga Maria Piaskowska

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego
przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Profil naukowy

Prawnik, adwokat. W pracy naukowej zajmuje się prawem i postępowaniem cywilnym, problematyką prejudycjalności w postępowaniu karnym, problematyką przewlekłości postępowania, stosowaniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Jest współtwórcą (wraz z dr. Piotrem Piesiewiczem) idei Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS, w tym autorskich zajęć z umiejętności prawniczych (jedynych w Polsce). Pełni funkcję starszego asystenta sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, przez kilka lat była opiekunem Sekcji Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS. Członkini takich organizacji i stowarzyszeń, jak: The Association of Law Teachers (ALT), sieci LERN (Legal Education Research Network), GAJE (Global Alliance for Justice Education), Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego.

W 2014 r. została wyróżniona za rozprawę doktorską w konkursie „Złote Skrzydła” dla młodych autorów organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W 2015 r. była laureatką konkursu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy jutra 2015”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu postępowania cywilnego, umiejętności prawniczych (tzw. lawyering skills), erystyki i retoryki, argumentacji prawniczej, rozprawy sądowej w sprawach cywilnych.