Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie

w ujęciu interdyscyplinarnym i systemowym

O konferencji Link do wydarzenia Link rejestracji dla adwokatów ORA w Warszawie

Konferencja naukowa

Koła Naukowego Prawa Rodzinnego Uniwersytetu SWPS

Konferencja KNPR

O konferencji

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Wydziału Prawa Uniwersytet SWPS w Warszawie pod merytoryczną opieką dr Małgorzaty Eysymontt ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową, której celem jest podjęcie rozważań nad problematyką związaną z przemocą w rodzinie, jej problemami i wyzwaniami, a także statusem prawnym i ochroną prawną w ujęciu prawa polskiego i europejskiego w dobie dzisiejszych zmian i ewolucji.

Nagranie z konferencji:

Program

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu:

13 stycznia 2022

 • 10.00–10.10 Otwarcie konferencji i powitanie Gości przez prof. Adama Bodnara, Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, Rzecznika Praw Obywatelskich RP w latach 2015–2021

 • 10.10–10.25 Wykład inauguracyjny: Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie Polski na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  dr Małgorzata Eysymontt, adwokat, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, adiunkt oraz ekspert ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Panel I: PROBLEMATYKA PRZEMOCY W RODZINIE W UJĘCIU PRAWA RODZINNEGO I KARNEGO – moderator: dr Olga Maria Piaskowska, Uniwersytet SWPS

 • 10.25–10.40 Alienacja rodzicielska formą przemocy w rodzinie
  Robert Ofiara, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz po aplikacji prokuratorskiej. Współtwórca oddolnego projektu, który został zainicjowany wraz z ośmioma organizacjami pozarządowymi. Eksperci ci działając jako Forum opracowali pierwszy interdyscyplinarny poradnik dla rodziców i profesjonalistów „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”.

 • 10.40–10.55 Praktyczne aspekty postępowania rozwodowego z elementem przemocy w rodzinie
  Marcjanna Dębska, magister prawa, adwokatka i mediatorka, prezes Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, członkini Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, wykładowczyni w ramach szkolenia aplikantów, specjalista do spraw rodzinnych.

 • 10.55–11.20 Niealimentacja i realizacja opieki nad dzieckiem po rozstaniu rodziców. Zjawisko przemocy post separacyjnej
  Justyna Żukowska-Gołębiewska, psycholożka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku psychologia kliniczna, Absolwentka studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Gdańsku, oraz wielu szkoleń z zakresu psychologii i psychoterapii. Mediatorka rodzinna, interwentka kryzysowa, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych Dla Naszych Dzieci, członkini Zespołu Ekspertów ds alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka, zapraszana jako ekspert na posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta sekcji Rodzina i Polityka Społeczna.

 • 11.20–11.35 Wydziedziczenie jako instrument ochrony w sytuacji przemocy wśród osób najbliższych
  Paulina Lewandowska, zastępca notarialny, Izba Notarialna w Warszawie.

 • 11.35–11.50 Prawnokarne aspekty przemocy w rodzinie w ujęciu doktrynalnym i w świetle praktyki zawodowej adwokata
  Milena Ewa Makarska-Szalon, adwokatka, w swojej praktyce zawodowej specjalizująca się w szeroko rozumianym prawie karnym i naukach pokrewnych.

 • 11.50–12.05 Postępowanie sądowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazie zbliżania się do nich oraz odebranie dziecka z rodziny w sytuacji stosowania przemocy domowej
  Karolina Marszałek, adwokat, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie, a od 2020 roku mediator w Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studia podyplomowe Prawo rodzinne z elementami psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Jest członkiem prezydium Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i jedną z założycielek kampanii społecznej „Prawo bez strachu”.

 • 12.05–12.20 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – perspektywa sędziego
  Paweł Witan, sędzia Sądu Rejonowego w Otwocku.

 • 12.20–12.40 Dyskusja

 • 12.40–13.00 Przerwa

Panel II: PSYCHOLOGICZNO - PRAWNE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE. SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU A PLANOWANE ZMIANY LEGISLACYJNE – moderator: prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet SWPS

 • 13.00–13.15 Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – główne założenia
  Iwona Rzymowska, prawnik, pedagog. Zawodowo od wielu lat związana z pomocą społeczną oraz zaangażowana w działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy. Uczestniczka szkoleń, kursów i konferencji poświęconych problematyce przeciwdziałania przemocy. Były członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania MRiPS.

 • 13.15–13.30 Ochrona dziecka przed przemocą w rodzinie w sytuacji okołorozwodowej rodziców – uwagi de lege lata oraz postulaty de lege ferenda co do planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  Przemysław Koziński, prawnik w Kancelarii Adwokackiej, specjalizujący się w prawie rodzinnym, uczestnik Prawniczego Seminarium Doktorskiego z zakresu prawa rodzinnego Polskiej Akademii Nauk, uczestniczy regularnie w posiedzeniach parlamentarnych komisji i zespołów, zajmujących się zmianami w prawie rodzinnym, uczestniczył w cyklicznych spotkaniach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w przedmiocie zmian w prawie rodzinnym, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz praw dziecka.

 • 13.30–13.45 Przemoc w rodzinie i problem uzależnienia w czasie pandemii Covid-19
  Katarzyna Michalska, koordynator działań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista motywujący, autor publikacji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, od ponad 20 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • 13.45–14.00 Kurator sądowy a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - oczekiwania vs. realne możliwości
  Aleksandra Szewera-Nalewajek, absolwentka ISPiR UW, od prawie dwóch lat kuratorka rodzinna, wcześniej kuratorka dla dorosłych; przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, prezeska Fundacji Bene Vobis; członek kapituły nagrody „Kancelaria Przyjazna Dziecku”; pracowała również jako streetworker, pedagog szkolny, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadziła warsztaty umiejętności wychowywania, jak również warsztaty dla dzieci i młodzieży z profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 • 14.00–14.15 Rola Policji w wykrywaniu i zwalczaniu przemocy w rodzinie na przykładzie zadań pionu prewencji ze szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieskiej Karty”
  st. sierż. Rafał Jasikowski, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych) oraz Uniwersytetu SWPS (Wydział Prawa). Doktorant Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, funkcjonariusz Policji w Garnizonie Stołecznym Policji. Autor artykułu pt. „Policjant służby patrolowej – czy można go nagrywać?” Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji nr 3/2018 r. oraz „Służba dzielnicowego wczoraj i dziś” Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji nr 4/2018 r.

 • 14.15–14.30 Czynniki sprzyjające występowaniu i profilaktyka przeciwdziałania myślom samobójczym
  Dominik Lalak, absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. Od 2018 roku uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach zainteresowań naukowych bada różne przejawy postrzegania i funkcjonowania młodzieży w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej oraz ocenę norm społecznych w obu wymiarach. Interesuje się również prawnymi aspektami dotyczącymi wykonywania zawodu psychologa w Polsce.

 • 14.30–14.55 Środowisko rodzinne jako czynnik ryzyka i czynnik ochrony przemocy dokonywanej przez osoby chore psychicznie
  dr Marlena Banasik, psycholog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt badawczy na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami z pogranicza psychologii klinicznej i psychologii sądowej. W obszarze jej zainteresowań leży zwłaszcza problematyka zaburzeń osobowości (w tym psychopatii), uzależnień oraz uwarunkowań przestępczości i oceny ryzyka przemocy. Aktualnie zajmuje się realizacją projektu pt. „Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego u sprawców objętych izolacyjnym systemem środków leczniczo-zabezpieczających oraz odbywających karę pozbawienia wolności”.
  lek. psychiatra Agnieszka Welento-Nowacka, lekarz medycyny, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Związana z psychiatrią od 16 lat. Obecnie od 7 lat kieruje Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Jest jedną z pierwszych osób wdrażających i używających w Polsce, w codziennej praktyce, metody oceny prawdopodobieństwa popełnienia czynów o charakterze przemocy oraz opartych o te metody, narzędzi HCR20 v3 i SAPROF, których jest jednym z tłumaczy. Prowadzi również w zespołach badawczych badania naukowe, które mają na celu określenie użyteczności powyższych narzędzi w psychiatrii sądowej i więziennictwie. Posiada również doświadczenie psychoterapeutyczne, które zdobyła pracując przez 6 lat na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości oraz odbywając szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Jest lekarzem czynnie praktykującym, stykającym się na co dzień z problemami osób przebywających na detencji w szpitalach psychiatrycznych i w związku z tym stara się podejmować działania mogące poprawić funkcjonowanie psychiatrii sądowej w Polsce. Jako biegła z listy Sądu Okręgowego w Gdańsku opiniuje jako biegły psychiatra w sprawach zarówno karnych, jak i cywilnych.

 • 14.55–15.10 Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ocena Rzecznika Praw obywatelskich
  dr hab. Aleksandra Szczerba, doktorka habilitowana nauk prawnych, profesorka AJP oraz Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich główna specjalistka w Zespole ds. Równego Traktowania. Ekspertka Team Europe w Polsce oraz ekspertka zewnętrzna Europejskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym i prawie Unii Europejskiej.

 • 15.10–15.30 Dyskusja

 • 15.30–15.40 Zamknięcie konferencji

 

Zgdonie z decyzją Komisją Doskonalenia Zawodowego, udział adwokatów a naszej Konferencji zostanie zaliczony na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 4 punktów szkoleniowych. Dodatkowo informujemy, że zaświadczenia o udziale w konferencji zostaną wystawione dla osób zainteresowanych. Prośbę o wystawienie zaświadczenia prosimy wysłać na adres [email protected] najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji. W mailu prosimy podać imię, nazwisko oraz adres mail, z którego nastąpiło logowanie na platformie zoom.

Patroni

Wydarzenie objęte zostało patronatem następujących osób oraz organizacji:

 • Dziekan Okręgowej Izby Adwokacjiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak
 • EACLIPT logo1
 • EACLIPT logo1
 • EACLIPT logo1
 •  

  Dziękujemy Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w szczególności adw. Joannie Tkaczyk-Lipnickiej i adw. Marioli Łakomskiej za zaangażowanie i pomoc w uzyskaniu punktów doskonalenia zawodowego dla adwokatów biorących udział w naszej konferencji.

  Kontakt

  Koło Naukowe Prawa Rodzinnego

  KNPR

  e-mail:
  [email protected]