logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Konrad Maj
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
maj konrad

dr

Konrad Maj

kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i OsobowościDla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings, inicjator oraz kierownik Centrum Innowacji HumanTech, które analizuje najnowsze trendy społeczne i technologiczne, przygotowuje ekspertyzy na podstawie wyników badań i wdrożeń innowacji, a także realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy.

W pracy naukowej i dydaktycznej dr Maj koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym, psychologią mediów oraz innowacjami. Obecnie prowadzi badania w obszarze HRI (Human-Robot-Interaction).

W latach 2013-2016 był pełnomocnikiem prorektora ds. nauki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji społecznych. Odbył szereg wizyt studyjnych w ośrodkach zajmujących się innowacjami  ISI – Institute for Social Innovation (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA), ID+ Research Institute for Design, Media and Culture (University of Averio, Portugalia), Design Factory (Aalto University, Finlandia).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Wpływ społeczny
  • Komunikacja
  • Procesy grupowe
  • Innowacje
  • Relacje społeczne i w związkach
  • Agresja
  • Manipulacja
  • Zaufanie społeczne
  • Budowanie wizerunku

Materiały Wideo

Światowy Dzień Życzliwości

.
 

Materiały Audio

Kim jest życzliwy człowiek?

Pobierz plik MP3 (405 KB)

Życzliwość to postawa

Pobierz plik MP3 (823 KB)

Życzliwość to styl życia

Pobierz plik MP3 (1,34 MB)

Dlaczego warto być życzliwym

Pobierz plik MP3 (804 KB)