logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Teresa Gardocka
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
Instytut Prawa,
BIO Teresa Gardocka

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Teresa Gardocka

Instytut Prawa
dyrektor
Wydział Prawa w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Prawa Karnego

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt.

Autorka wielu publikacji. Do najważniejszych należą: „Postępowanie karne” (2005), „Dylematy praw człowieka” (2009), „Mowa nienawiści a wolność słowa” (2010), „Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość” (2010) oraz „Prawa mniejszości narodowych” (2011). Redaktor naukowa prac zbiorowych zakresu prawa karnego, takich jak: „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” (2016), „Medyczne prawo karne” (2016).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego międzynarodowego, polityki społecznej oraz etyki prawniczej i pracowniczej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo karne
  • Ochrona praw człowieka
  • Ochrona praw zwierząt
  • Polityka społeczna