logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Monika Lewandowicz-Machnikowska
Wrocław
Nauki prawne
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Instytut Prawa,
BIO Monika Lewandowicz Machnikowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Instytut Prawa
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
dziekan

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, polityki społecznej oraz pomocy socjalnej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Naukowo zajmuje się regulacją prawną konkurencji w stosunkach pracy, czynnościami prawnymi prawa pracy, instrumentami prawnymi pozwalającymi godzić pracę z życiem rodzinnym, ochroną ryzyka socjalnego (np. starości czy niezdolności do pracy) oraz zwalczaniem ubóstwa.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych oraz nieetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Pełniła funkcję mediatora w sporach zbiorowych. Jest autorką monografii „Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy” (2004), „Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach” (2013) oraz glos i artykułów z zakresu prawa pracy, pomocy społecznej i świadczeń socjalnego wsparcia.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.