Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Zgoda jako zdarzenie prawa pracy”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Zgoda_jako_zdarzenie_prawne.jpg

W ramach realizacji projektu badawczego kierowanego przez prof. Monikę Lewandowicz-Machnikowską z Uniwersytetu SWPS, ukazała się monografia „Zgoda jako zdarzenie prawa pracy” autorstwa zespołu dwóch prawniczek oraz psychologa społecznego. Opracowanie to przedstawia wyniki interdyscyplinarnych badań dotyczących koncepcji „wyrażania zgody” przez podmioty w zakresie stosunków prawa pracy.

Zgoda – szczególny rodzaj czynności prawnej

Książka autorstwa prof. Tomasza Grzyba, prof. Moniki Lewandowicz-Machnikowskiej oraz prof. Agnieszki Górnicz-Mulcahy opisuje wyniki badań prowadzonych w projekcie „Zgoda jako zdarzenie prawa pracy”. Praca składa się z wprowadzenia, części badawczej: dogmatycznej, empirycznej i zakończenia zawierającego podsumowanie badań oraz wnioski de lege ferenda. Celem autorów jest udzielenie odpowiedzi na pytania, jak powinien wyglądać model lub modele czynności w postaci udzielenia zgody jako szczególnego rodzaju czynności występującej w stosunkach prawa pracy oraz w jaki sposób ustawodawca może posługiwać się tym instrumentem w celu kształtowania stosunków z zakresu prawa pracy.

„Zgoda” jest nietypowym zdarzeniem prawnym. W relacji pracowniczej, przenikniętej funkcją ochronną, mając na uwadze nierówność stron, wyrażanie zgody przez pracownika może być iluzoryczne. Dochodzi do tego różnorodność i kategorialna odmienność sytuacji, w których pracodawca uzależnia skutek prawny od zgody. Każdy z tych elementów samoistnie uzasadnia podjęcie badań nad zakreśloną tematyką szczególnie, że w literaturze przedmiotu nie ma monografii poświęconej tej kwestii, a nieliczne wypowiedzi doktryny nie są wystarczające. (...). Jednym z najważniejszych efektów omawianego dzieła jest wskazanie, iż posiadane przez indywidualnego prawnika – zajmującego się w teorii i praktyce prawem – przekonania i intuicje co do funkcjonowania przepisów o zgodzie udzielanej przez pracowników są wysoce subiektywne, a przez to nieprzydatne w trakcie interpretacji konkretnego przepisu. Autorzy wykazali to za pomocą badań empirycznych, a umożliwili zrozumienie tego przez skorzystanie z narzędzi, które oferuje psychologia.

Z recenzji dr. hab. Piotra Prusinowskiego

Monografia ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Elipsa we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu SWPS. Powstała w wyniku realizacji projektu badawczego „Zgoda jako zdarzenie prawa pracy” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2018/29/B/HS5/02061).

Publikacja niebawem dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych do pobrania w trybie Open Access w repozytorium Uniwersytetu SWPS.

O autorach

Monika Lewandowicz-Machnikowska
dr hab., prof. USWPS
Monika Lewandowicz-Machnikowska

Prawniczka, radczyni prawna. Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, polityki społecznej oraz pomocy socjalnej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Naukowo zajmuje się regulacją prawną konkurencji w stosunkach pracy, czynnościami prawnymi prawa pracy, instrumentami prawnymi pozwalającymi godzić pracę z życiem rodzinnym, ochroną ryzyka socjalnego (np. starości czy niezdolności do pracy) oraz zwalczaniem ubóstwa.

Tomasz Grzyb
dr hab., prof. USWPS
Tomasz Grzyb

Psycholog, dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 r. kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

Michael Fleischer
dr hab., prof. UWr
Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 r. doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo–dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami indywidualnego prawa pracy, pracowniczej twórczości wynalazczej i autorskiej oraz problematyką dotyczącą statusu osób zatrudnionych w sferze publicznej.

Zobacz inne aktualności